Nemzetközi

Gondoskodni azokról, akik másokat gondoznak: Méltóságot és több elismerést a koragyermekkori nevelésben, gondozásban dolgozó személyzet számára!

Az Európai Bizottság Koragyermekkori nevelés, gondozás szakértői munkacsoportjában az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetséget (röviden: EPSU-t) Szűcs Viktória BDDSZ elnök képviseli. (A munkacsoport, a 0-6 év közötti jó minőségű intézményi ellátás kialakítása érdekében dolgozik.)

Jó gyakorlat és jó munka a koragyermekkori nevelés, gondozásban - OECD Publikáció

OECD publikáció: "Jó gyakorlat és jó munka a koragyermekkori nevelés, gondozásban

A jelentés felvázolja a helyes gyakorlati szakpolitikai intézkedéseket a kora-gyermekkori nevelés, gondozásban foglalkoztatottak munkahelyének javítása és a magas színvonalú munkaerő felépítése érdekében. 

Naprakész áttekintés a gyermek- és család politikákról az EU-országaiban 

A gyermekekbe történő befektetés európai platformja (EPIC) frissítette országprofiljait, amelyek "naprakész áttekintést nyújtanak a gyermek- és család politikákról az összes EU-országban. 

A legújabb politikai fejlemények mellett a profilok tartalmaznak példákat a nemzeti szakpolitikai és gyakorlati innovációkra, valamint az Eurostat fő mutatóira is, amelyek az Európai Bizottság 2013. februári ajánlásának „A gyermekekbe történő befektetés: a hátrányos helyzetű ciklus megszakítása” című szakpolitikai pilléreire vonatkoznak.

Az EURÓPAI TANÁCS AJÁNLÁSA a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerekről.

A korai évek az emberi életben a legformatívabbak, és nagymértékben befolyásolják az emberek oktatási, foglalkoztatási és integrációs kilátásait. 
A korai gyermekkori oktatás és gondozás alapja a további tanulásnak, és hatékony befektetés az oktatásba és a képzésbe. A magas színvonalú szolgáltatások elengedhetetlenek az oktatási eredmények javításához, és minden résztvevőnek, különösen a hátrányos helyzetűekből származó gyermekek egyenlő indulásához.