Kiemelt hírek

A BDDSZ felmérés eredménye a gyógypedagógiai pótlékra való jogosultság bölcsődei gyakorlatáról

Előzmény I.:

Több bátor bölcsődei dolgozó bíróság elé vitte a ki nem fizetett gyógypedagógiai pótlék igényét. A perekben eljárt bíróságok, az SNI gyermekek ellátása esetén járó gyógypedagógiai pótlékjogosultság visszamenőleges megítélése mellett rámutattak az erről szóló jogszabály pontatlanságára is.

Alkotmánybírósághoz fordult a BDDSZ, a szakszervezeti tagdíjlevonás tilalma miatt

Alkotmánybírósághoz fordult a BDDSZ - tizenegy szakszervezettel összefogva -, a szakszervezeti tagdíjlevonás tilalma miatt.

Álláspontunk szerint a szakszervezet, mint az Alaptörvény által nevesített intézmény vonatkozásában is érvényes az, amit az Alkotmánybíróság már több vonatkozásban (környezet védelme, jogállamiság elért szintje) kimondott: alkotmányellenes a már elért védelmi szintből való visszalépés.

A jövő Európájának építése. A kisgyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozókat el kell ismerni és megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesíteni

Az Európai Unióban (EU) minden gyermeknek joga van a megfizethető és magas színvonalú koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz, ahogyan azt a szociális jogok európai pillére, a gyermekek jogairól szóló uniós stratégia és az európai gyermekgarancia is megfogalmazza.

BDDSZ is csatlakozott a köztársasági elnök kegyelmi határozatával kapcsolatban kiadott SZMME közleményhez

A BDDSZ, az Ügyvivő Testület február 8-i egyhangú döntésével csatlakozott az SZMME közleményéhez, a köztársasági elnök KEH/2787-6/2023. számú kegyelmi határozatával kapcsolatban. A közlemény teljes szövege alább olvasható:

Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének közleménye KEH/2787-6/2023.

Gyermekek után járó pótszabadságok kiadása

A szabadság kiadásának szabálya az egyik örökzöld téma közé tartozik a dolgozók körében. Mit tehet a munkavállaló, ha a gyermekek után járó pótszabadságot kívánja kivenni?

Jelen összeállítás a gyermekek után járó pótszabadság kiadásával foglalkozik. 2024. január 1-jétől ugyanis ezen a területen is változás következett be.

További részletek, a mellékletben.

 

 

 

Megjelent a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (pedagógus életpályások) béremeléséről szóló jogszabály

2024. január 18-án a Magyar Közlöny 5. számában megjelent: 

- a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet és a
-  a tanárbéremeléshez szükséges egyes veszélyhelyzeti rendelkezésekről 4/2024. (I.18.) Kormány rendelet

A két rendelet bölcsődére, mini bölcsődére értelmezve, annyit mond, hogy: