• közlöny

Megjelent a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (pedagógus életpályások) béremeléséről szóló jogszabály

Megjelent a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (pedagógus életpályások) béremeléséről szóló jogszabály

2024.01.19. p - 07:01
Posted in:

2024. január 18-án a Magyar Közlöny 5. számában megjelent: 

- a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet és a
-  a tanárbéremeléshez szükséges egyes veszélyhelyzeti rendelkezésekről 4/2024. (I.18.) Kormány rendelet

A két rendelet bölcsődére, mini bölcsődére értelmezve, annyit mond, hogy:

a bölcsődei pedagógus munkakörben foglalkoztatott (azaz: a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pedagógus, gyógypedagógus és konduktor) havi illetményét a Púétv. 97. § (1) bekezdése szerinti fokozata alapján (mely lehet Gyakornok, Pedagógus I. Pedagógus II., Mesterpedagógus, és Kutatótanár) a 98. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével olyan módon állapítja meg, hogy a havi illetmény összege 

Gyakornok esetén: 528 800 (korábban kihirdetve)
a) Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig,
b) Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig,
c) Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig,
d) Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet.

Ha az érintett pedagógus, a munkaköre betöltéséhez előírt szakképzettséget mesterképzésben szerezte (korábbi elnevezés: egyetem), akkor a havi illetményét a fentiekben meghatározott összegnél 2%-kal magasabb mértékben kell meghatározni.

Azaz

 Gyakornok esetén  539 376 Ft-tól 
a) Pedagógus I. esetén  548 760 Ft-tól
b) Pedagógus II. esetén 566 100 Ft-tól 
c) Mesterpedagógus esetén 642 600 Ft-tól,
d) Kutatótanár esetén 765 000 Ft-tól kell meghatározni.

A rendelet szerint az új, emelt illetményeket a 2024. januári illetményre és munkabérre, illetve az ezekre biztosított központi költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.

Ha a pedagógus munkakört betöltő foglalkoztatott hároméves vagy ennek egész számú többszörösével azonos mértékű (azaz: 3 év, 6 év, 9 év, 12 év, stb.), a Púétv. 42. §-ban meghatározottak szerint számítandó szakmai gyakorlatot az előző naptári évben fejezett be és ebben az időszakban illetményemelésben nem részesült, akkor a havi illetményét a munkáltató a tárgyév január 1-jén a tárgyévet megelőző év december havi illetménye legalább 102,5%-ában állapítja meg.

Nem minősül illetménynövelésnek, ha a pedagógus számára magasabb fokozatba történő átsorolás vagy a teljesítményértékelés eredménye okán lett magasabb illetmény megállapítva.

Figyelem! Az esélyteremtési illetményrész nem vonatkozik a bölcsődei pedagógus munkakörökre!

További kapcsolódó 
infókkal később még jelentkezünk!