• Vázizom konferencia

Összefoglaló az Egyenes derékkal jöttem - Vágy és valóság című konferenciáról (1. rész)

Összefoglaló az Egyenes derékkal jöttem - Vágy és valóság című konferenciáról (1. rész)

2022.10.19. sze - 16:04
Posted in:

Egyenes derékkal jöttem - Vágy és valóság címmel szakmai konferenciát szervezett a BDDSZ 2022.10.18-án, Budapesten  a Benczúr Hotelban.

Szűcs Viktória, a BDDSZ elnöke miután köszöntötte a részt vevőket, holisztikus kitekintést adott arról, hogy kinek a feladata a szakma és a munkavállaló védelme. Elmondta, hogy miközben az egészséges és biztonságos munkahelyek megteremtése egyértelműen a munkáltató felelőssége, a tapasztalat azt mutatja, hogy a többségében önkormányzati fenntartású intézményekben mindez nem kap elegendő hangsúlyt. Felhívta a figyelmet a munkahelyi (választott) mukavédelmi képviselők fontosságára és arra, hogy ők nem egyenlők az önkormányzatok által megbízott munkavédelmi felelősökkel.

Viki előad
Szűcs Viktória BDDSZ elnök

Kitért a szakszervezet feladatára is, mely az ún. klasszikus bérharc mellett a biztonságos munkafeltételek megteremtésére és a munkabiztonságra is kiterjed. Hiánypótló szakszervezeti feladatként fogalmazta meg a "tudatos munkavállalásra nevelést" - mely tevékenységet a BDDSZ évek óta végzi. Kezdetben munkajogi, később munkavédelmi témákban, mivel az iskolákban (szakképzés, felsőoktatás) tapasztalata szerint nem kapnak a hallgatók/tanulók gyakorlatban is használható megfelelő ismereteket ezen a téren.

Röviden ismertette a konferencia témájának, a bölcsődei dolgozók vázizomrendszeri problémáit feltáró közel kétéves kutatásuk előzményeit, mely 2009-ig nyúlik vissza. Ugyanis a BDDSZ ekkor végezte el a bölcsődei dolgozókra vonatkozó nagy átfogó egészségfelmérését egy 6000 fős mintán, mely során azt állapítottuk meg, hogy a napi guggolások, hajlások, emelések, és kényszertesthelyzetben való munkavégzés következtében a bölcsődei dolgozók vázizomrendszeri kitettsége óriási. Összeszámítva a gyermeklétszámot és súlyukat (mely egyre több), illetve a napi gondozási műveletek során véghezvitt emelések számát, azt állapítottuk meg, hogy egy bölcsődei dolgozó egy autónyi súly kézi tömegmozgatását végzi (600 - 1800 kg/nap) a napi gondozási-nevelési munkája során (s ekkor még egyetlen egy gyermeket sem vett ölbe, vígasztalt meg). Emlékeztetett, hogy 2009-ben a kutatási eredményekre hivatkozva a dolgozók korengedményes nyugdíjazását kezdeményezte a BDDSZ, amely jogcím azóta már megszűntetésre, a Nők40 program pedig bevezetésre került. Jelezte, hogy a dolgozók az elmúlt évek alatt kicserélődtek a Nők40 nyugdíjazások miatt, de mindezek ellenére a dolgozók munkahelyi vázizomrendszeri kitettsége és megbetegedésük problémája továbbra is itt maradt.
Többek között ez is az oka annak, hogy a BDDSZ döntéshozó testülete 2020-ban elindította a "Bölcsődei és gyermekvédelmi dolgozók egészségének éve" programot, melynek betervezett feladatait a COVID teljesen átírta (a korábban megfogalmazott programpontokat a fertőtlenítés, a tesztelés, és a soron kívüli védőoltások melletti kampányra priorizálta).

A járvány miatt az egészség éve programot az Alapszervezeti Titkárok Tanácsa meghosszabbította annak érdekében, hogy az eredetileg tervezett munkát el lehessen végezni. Így 2021-ben indítottuk a dolgozók vázizomrendszeri egészségét vizsgáló kérdőíves kutatást, melynek eredményeit már bemutattuk 2022. februárjában egy webinár keretében. Majd a kérdőíves felmérés eredményeinek tükrében 2022-ben mélyinterjús elemzéseket folytattunk a 15 éve már pályán dolgozók vázizomrendszeri problémáinak, illetve azok lehetséges okainak mélyebb feltárása érdekében.

Ezen időszak alatti munka egyben rávilágított arra is, hogy a szervezet elmúlt két évének prioritása hogyan illeszkedik az EU-OSHA "Legyen könnyebb a teher" kampányához. Mivel a vázizomrendszeri panaszok és megbetegedések munkavállalók millióit érintik az EU-ban, így számukra is kiemelt fontossággal bír a megoldásokhoz való közelítés, vagy azok megtalálása.

Előadásának végén még kitért a 2022. márciusában megjelent (új) bölcsődei létesítési (építésügyi) szabványra (MSZ 24203-7:2022), mely a BDDSZ álláspontja szerint visszalépés a gyerekek biztonsága és a dolgozók vázizomrendszerének védelme szempontjából is. Tájékoztatott a BDDSZ eddig megtett lépéseiről, melyek azt szorgalmazzák, hogy a szabvány újratágyalásra és módosításra kerüljön. 

Scheer Barbara a BDDSZ szervezési- és kommunikációs titkára előadásában ismertette a 2021. évi vázizomrendszeri felmérés és a 2022. évi mélyinterjú elemzések eredményeit. Ismertette a négy alap hipotézist, melyre a felmérés épült:

Barbi előad
Scheer Barbara BDDSZ szervezési- és kommunikációs titkár

1. a pályán eltöltött évek növelik a vázizomrendszer igénybevételét, így a vázizomrendszerre nehezedő terhelést, ami állapotromlást eredményez,

2. a bölcsőde tervezési szabványban (MSZ 24210-1:2011 Magyar Szabványügyi Testület) szereplő követelmények betartása nélkül is átvételre kerülnek/üzemelnek intézmények,

3. bizonyos munkafolyamatok különösen nagy terhelést okoznak,

4. az elmúlt évtizedekben a gyermekek megnövekedett súlya, további igénybevételt jelent.

Az első hipotézis a felmérésre adott válaszok alapján nem nyert teljes körű bizonyítást, ezért is döntött a szervezet a mélyinterjúk lefolytatása mellett. Célzottan olyan alanyokat jelentkezését várta, akik legalább15 éve a pályán dolgoznak és már rendelkeznek valamilyen vázizomrendszeri problémával, megbetegedéssel. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a szabálytalanul kiépített munkaállomások mellett végzett napi tevékenység milyen extra terhelést jelent a vázizomrendszernek. Előadásában bemutatott kifejezetten veszélyes munkaállomásokat és egészen jó kialakításokat is, ezzel is szemléltetve azt, hogy a szépségnél a munkabiztonság sokkal fontosabb a kialakítások során. Ráadásul a kettő nem is zárja ki egymást, és a legtöbb esetben mégcsak nem is pénz kérdése a jó kialakítás.

Kiemelte azt az összefüggést, hogy amennyiben a cél a magas minőségű kisgyermek ellátás biztosítása, akkor a döntéshozóknak/fenntartóknak, munkáltatóknak és az egyéni dolgozóknak is emögé a cél mögé kell beállni, mert másképp az ellátottak érdeke csak sérülni tud. Mindehhez tudatosságra van szükség és szemléletváltásra mind a három szinten.

Ági és Anita előadnak
Bölcsházyné V. Ágnes-gyógytornász és Gulyásné N. Anita-kisgyermeknevelő

Bölcsházyné Veres Ágnes (gyógytornász) és Gulyásné Nagy Anita (kisgyermeknevelő) gyakorlati előadásuk során bizonyították, hogy mekkora kapcsolat van a munkaállomások kialakítása és a vázizomrendszerre nehezedő fokozott terhelés között. Anita bemutatta a napi munkatevékenységet egy jó kialakítású pólyázó és fürdető (80 cm peremmagasság) mellett, és egy helytelen kialakítású, csak 60 cm peremmagasságú kád mellett. Ágnes nemcsak végig magyarázta és bemutatta, hogy melyik esetben hova kerül a terhelés, de ahhoz is szakszerű és használható útmutatást adott, hogy hogyan kell úgy a gondozási tevékenységeket végezni ezeknél a munkaállomásoknál, hogy a lehető legkisebb terhelés kerüljön a vázizomrendszerre. Az előadásból jól látszott, hogy még a szabvány szerinti kialakítású munkaállomások mellett is lehet rossz tartással végezni a napi feladatokat. 

További segítséget kínáltak, bemutatva a jó és rossz gyakorlatokat olyan helyzetekben, melyek a kisgyermeknevelők mindennapi munkavégzése során elkerülhetetlenek. Hogyan, milyen módokon lehet a szőnyegen vagy a kisszéken ülni, onnan hirtelen felállni úgy, hogy minimális igénybevételnek legyen a test kitéve, hogyan lehet biztonságosan és a legtehermentesebben felvenni egy tárgyat a földről. A mindennapokból hozott életszerű példákat és jó gyakorlatokat láthattak tőlük a részt vevők. A gyógytornász felhívta arra is a figyelmet, hogy egy új mozdulatsor eleinte testidegennek hat, de gyakorlással és odafigyeléssel rövid időn belül természetessé, ösztönössé tud válni. Többször elismételte a hallgatóknak, hogy a helyes testtartás kialakításában és megtartásában elengedhetetlen a gyógy/izomerősítő torna.

Olvasson tovább itt:
Összefoglaló az Egyenes derékkal jöttem - Vágy és valóság című konferenciáról (2. rész)

Előzmény:
Bölcsődei dolgozók vázizomrendszeri terhelése c. webinár összefoglalója és előadásai (2022. február 16.)