• Bölcsőde

Bölcsődék, óvodák újranyitása - kormányrendelet és más hasznos infók

Bölcsődék, óvodák újranyitása - kormányrendelet és más hasznos infók

2020.05.21. cs - 08:00
Posted in:

Május 20-án a Magyar Közlöny 114. számában megjelent a  Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása: 

1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő a) óvodák és b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a  gyermekeket az  óvodai nevelésben, illetve a  bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

(2) 2020. június 2-ától Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a  veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

2. Adatszolgáltatás:

2. § (1) Az  óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az  óvodák naponta szolgáltatnak adatot a  KIR rendszer használatával, a  KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az  adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét.

(2) A  fenntartó – a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a  bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásba.

3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések

3. § 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.

4. Záró rendelkezések:

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2020. május 25-én lép hatályba. (2) A 7. § (2) és (3) bekezdése és a 8. § 2020. június 2-án lép hatályba. (3) Az 5. § 2020. június 8-án lép hatályba.
5. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
6. § 2020. május 25. napjától az  egészség és élet megóvása, valamint a  nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6.  § (4)  bekezdése kizárólag a  Budapest főváros területén működő bölcsődei ellátást végző intézmény és óvoda esetében alkalmazható.
7. § (1) A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest főváros kivételével – nem alkalmazható. (2) Az R. a) 3.  § (1)  bekezdésében a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szöveg, b) 3.  § (5)  bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, c) 3. § (6) bekezdésében a „polgármesternek” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat polgármesterének, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek” szöveg lép. (3) Hatályát veszti az R. 1. és 2. §-a.
8. § Hatályát veszti az  egészség és élet megóvása, valamint a  nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.
Orbán Viktor s. k.,

***
Kapcsolódó hasznos információk:

1.)  Az újranyitáshoz szakmai ajánlásunk 2020. május 8. napja óta elérhető egy korábbi bejegyzésünkben, itt.

2.)  Összefoglaló szakmai ajánlás a bölcsődei ellátáshoz és a magas egészségügyi kockázatú dolgozók foglalkoztatáshoz koronavírus járvány idején.

3.)  Jogszabálymagyarázat a fentiekkel kapcsolatosan itt.

4.)  TÁJÉKOZTATÁS A BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOKRÓL (NNK)