• Fotó: www.wmn.hu

Frissült! Magyarul is elérhető! - Európai Tanácsi ajánlás a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerekről

Frissült! Magyarul is elérhető! - Európai Tanácsi ajánlás a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerekről

2019.05.24. p - 22:17
Posted in:

Az Európai Tanács 2019. május 22-én elfogadta a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerekről szóló ajánlást. Az ajánlás célja a tagállamok támogatása a koragyermekkori nevelést és gondozást nyújtó rendszerek hozzáférhetőségének és minőségének javításában, felismerve, hogy a területért elsősorban a tagállamok felelősek. 

A Tanács ajánlása – tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, valamint az Európai Bizottság ajánlására – összhangban az Szociális Jogok Európai Pillérének azon alapelvével, mely szerint minden gyermeknek joga van a megfizethető és jó minőségű koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvételhez. Épít továbbá arra a felismerésre, hogy a koragyermekkori nevelésnek és gondozásnak kiemelt szerepe van az iskolai és életen át tartó tanulás szilárd alapjainak lerakásában. A koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel minden gyermek számára előnyös, de különösképpen a hátrányos helyzetű gyermekek számára: megakadályozza a korai készséghiányok kialakulását, ezáltal fontos eszköz az egyenlőtlenségek és az oktatási szegénység felszámolásában. A koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel az egész társadalom számára is előnyös: hozzájárul a társadalmi kohézióhoz, és az inkluzívabb társadalmak kialakulásához. A magas színvonalú intézményekhez való hozzáférés javítja továbbá a gondozásért felelős nők és férfiak munkaerőpiaci részvételét. 

A Tanács felhívja a tagállamokat arra, hogy javítsák a koragyermekkori nevelési és gondozási rendszerek minőségét és hozzáférhetőségét. Az ajánlás melléklete tartalmaz továbbá egy, a koragyermekkori nevelési és gondozási rendszerekre vonatkozó minőségi keretrendszert, melyet a következő alapelvek vezérelnek:
- a magas színvonalú koragyermekkori nevelési és gondozási rendszerek kulcsfontosságúak a gyerekek fejlődésének és tanulásának előkészítésében;
- a szülők partnerként való részvétele kulcsfontosságú; valamint
- a koragyermekkori nevelési és gondozási rendszereknek gyermekközpontúaknak kell lennie. 

Az elfogadott ajánlás kisebb módosításokat, kiegészítéseket tartalmaz a 2018-as tervezethez képest, de lényegében nem változott. A 2018-as tervezet és melléklete magyarul itt olvasható. 

A 2019. május 22-én elfogadott ajánlás magyarul az eredeti bejegyzésünk elkészítésekor még nem volt érhető el, angolul a következő linken olvasható: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7976-2019-INIT/en/pdf

Frissítettük a bejegyzésünket azért, hogy örömmel tájékoztassuk olvasóinkat, hogy a magas színvonalú koragyermekkori nevelés, gondozás rendszerekre vonatkozó tanácsi ajánlás hivatalos szövegét az Európai Hivatalos Lapban 2019. június 5-én tették közzé: az összes nyelvi változat, html vagy pdf itt található.

Magyarul, itt olvasható!