• Telemedicinális egyeztetés

Egyeztetés a telemedicinális szolgáltatás közösségi gyermekellátásra (bölcsőde) gyakorolt hatásairól

Egyeztetés a telemedicinális szolgáltatás közösségi gyermekellátásra (bölcsőde) gyakorolt hatásairól

2022.07.20. sze - 13:54
Posted in:

Szervezetünkhöz 2021. utolsó hónapjaiban számos problémajelzés futott be a bölcsődei kisgyermeknevelők, vezetők részéről a telemedicinális szolgáltatás közösségi gyermekellátásra (bölcsőde) gyakorolt hatásaival kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy több információt kapjunk a témában, 2022. januárban egy rövid felmérést végeztünk a bölcsődei ellátásban dolgozók körében a telemedicinális ellátás bölcsődét érintő hatásairól. Célunk elsősorban a kialakult helyzetről való tájékozódás, problémafeltárás, javaslatok fogadása, illetve esetleges jó gyakorlatok megismerése volt. Felmérésünk rövid összefoglalója itt érhető el. 

Álláspontunk szerint a kapott válaszok, problémák és a területről érkező javaslatok figyelemre méltóak, ezért a bölcsődei nevelésben, gondozásban részesülő gyermekek és szüleik védelmében, illetve a bölcsődei dolgozók egészséges és biztonságos munkakörülményei érdekében, ágazatközi egyeztetést kezdeményeztünk szervezetünk bevonásával a hatékony, mindenki számára biztonságosabb megoldási stratégiák és intézkedések mielőbbi felállítása céljából.

Az ágazatközi (egészségügyi és családpolitikai tárca) egyeztetésre február 22-én került sor, javaslatunk alapján arra meghívást kaptak és részt is vettek a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a Házi Gyermekorvosok Érdekképviseletének (HGYE) képviselői is. A résztvevevők elhivatottságát és az ügy komolyságát mutatta az is, hogy mindenki felkészülten érkezett, a HGYE is bemutatta a telemedicinális ellátásról készített felmérésük eredményét.

A témában tartott több órás egyeztetés során minden fél elmondta a maga tapasztalatát, a szakmaközi konzenzus kialakításának céljával folyt az öteletelés, javaslattétel. Az alábbi főbb irányvonalak körvonalazódtak:

  • szülők oktatása a Járási Ellátó Központok és a Prevenciós Központok bevonásával
  • kisgyermeknevelők educátiójának javítása a gyermekbetegségek felismerése és kezelése terén
  • bölcsődei védőnői hálózat létrehozása
  • bölcsődeorvosok nagyobb számban való foglalkoztatása, akár intézmények közti összefogással
  • az orvosi igazolás felváltása szülői nyilatkozattal

Jól látszik, hogy egyik irányvonal sem tud gyors és hatékny megoldást jelenteni. A bölcsődeorvost 2020 óta nem kötelező biztosítani, a 6/2020 (III.6.) EMMI rendelet szerint a törvényhozás fenntartói jogkörbe helyezte ezt a döntés. Nem látszik egyértelműen, hogy a jogalkotó szándékában állna egy újabb módosítással visszaállítaná a régi gyakorlatot. Mégha így is lenne, ezt nehezítené az orvoshiány. A szülők és/vagy kisgyermeknevelők képzése mindenképp fontos és támogatandó, de jelentős eredmény csak közép és hosszútávon várható ettől a lépéstől, amennyiben a képzésekhez szükséges forrás egyáltalán rendelkezésre áll majd. A szülők megfelelő képzése nélkül az általuk kitöltött nyilatkozatok a napközbeni gyermekellátásra pozitív hatással nem tudnak lenni, így ez már csak egy hosszú távú jövőképben jelenthet könnyebbséget.

Valódi megoldást találni nem lehet egy ilyen volumenű kérdésben 3-4 óra alatt, ezért a felek az egyeztetés végén abban állapodtak meg, hogy a családpolitikai tárca megvizsgálja a javaslatokat és azt követően az egyeztetést a témakezdeményező BDDSZ bevonásával folytatják.

Időközben lezajlottak a választások, megalakult az új kormány és kinevezésre kerültek az új miniszterek, államtitkárok. A BDDSZ kész folytatni az egyeztetéseket, hogy mihamarabb olyan megoldások felé mozduljon a rendszer, ami a korábbinál hatékonyabban, kevesebb anomáliával tudja támogatni a lakosságot, s köztük is kiemelten a 0-3 éves korosztályt és családjaikat, valamint a velük foglalkozó szakembereket.