• inklúzív eszköztár

Kisgyermekkori (0-6 év) inklúzió és a gyermekeket ellátó személyzet szakmai támogatása

Kisgyermekkori (0-6 év) inklúzió és a gyermekeket ellátó személyzet szakmai támogatása

2021.02.25. cs - 11:12
Posted in:

Az Európai Bizottság Koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport tagjaként - a brüsszeli székhelyű EPSU (Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség) képviselőjeként - örömmel számolok be arról, hogy az Európai Bizottság publikálta a Koragyermekkori Gondozás, Nevelés Munkacsoport által készített valamennyi dokumentumot – így az inklúzió és a személyzet szakmai támogatása (folyamatos képzése) témákban készített részletes riportokat, angol nyelven, amelyek elérhetőek az alábbi linkeken:

- Az inkluzív kisgyermekkori nevelés, gondozás eszköztára
- Hogyan lehet jól képzett személyzetet toborozni, képezni és motiválni a kisgyermekkori nevelésben és gondozásban?
Záró jelentés

Örömmel adjuk hírül továbbá, hogy az Európai Bizottság 2020. március 3-án 13:15-től tartja a befogadásra és a személyzet professzionalizálására összpontosító online bemutató rendezvényét.

Az eseményt Mariya Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős európai biztos nyitja meg és bemutatja munkacsoportunk eredményét, nevezetesen a jelentést és az inklúziós eszközkészletet. Csatlakozik hozzá João Costa, a portugál oktatási államtitkár és Roderic O’Gorman, ír gyermekügyi, esélyegyenlőségi, fogyatékosságügyi, integrációs és ifjúságügyi miniszter.
Majd négy európai szervezettől (az Eurochild-tól, Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Platformjától, az Eurocities-től és az ETUCE-től) is hallhatunk hozzászólásokat
.

A rendezvény ezen a linken érhető el, és nincs szükség regisztrációra.
Később a felvétel elérhető lesz az School Education Gateway oldalon.Mit tartalmaz az inkluzív koragyermekkori nevelés, gondozás eszköztára c. összeállítás?

Az Inkluzív eszközkészlet c. dokumentum olyan politikai kezdeményezéseket, gyakorlati megoldásokat és intézkedéseket tartalmaz, amelyek arra ösztönzik az ECEC döntéshozóit és a dolgozókat, hogy megfelelő feltételek (szabályozás, finanszírozás, szakmai gyakorlat stb.) megteremtésével ösztönözzék a jó gyakorlati példák átvételét, amelyek minden gyermek és család számára előnyösek lehetnek nemzeti, regionális, vagy helyi szinten. A cél a befogadóbb (inkluzívabb) koragyermekkori nevelés, gondozási rendszerek, szolgáltatások felé való haladás, amely elengedhetetlen feltétel a koragyermekkori nevelés, gondozás minőségének eléréséhez.

Ez a dokumentum olyan kérdésekre kíván választ adni, hogy:

 • Melyek a legjobb stratégiák az ECEC-rendszerek hozzáférhetőbbé és befogadóbbá tételéhez minden gyermek számára?
 • Vannak-e olyan speciális intézkedések, gyakorlatok és politikák, vagy stratégiák, amelyek a legalkalmasabbak az alacsony társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező gyermekek, a fogyatékossággal élő és / vagy további tanulási igények, migráns vagy etnikai kisebbségi háttérrel rendelkező gyermekek számára?
 • Hogyan mérhető az ECEC-rendszerek befogadó képessége?


Mit tartalmaz a  „Hogyan lehet jól képzett személyzetet toborozni, képezni és motiválni a koragyermekkori nevelésben és gondozásban?” című dokumentum?

Kifejezetten a 0-6 éves gyermekeket ellátó személyzettel, így az asszisztensekkel (dajkák), a gyermekek ellátását végző szakemberekkel (kisgyermeknevelőkkel / óvodapedagógusokkal) és a vezetőkkel foglalkozik a toborzás, a képzés, és megtartás stb. szempontjából.

A rendelkezésre álló kutatások és a nemzeti, regionális, vagy helyi gyakorlat megerősítésére alkalmazott megközelítések alapján, a jelentés úgy ítéli meg, hogy a kisgyermekkori ellátás minősége javul, ha a személyzet elegendő számban áll rendelkezésre, jól képzettek és motiváltak arra, hogy a szakmában maradjanak.

Ez a dokumentum olyan kérdésekre kíván választ adni, hogy:

 • Hogyan lehet a kisgyermekkori nevelés, gondozás alkalmazottait képezni, továbbképezni a magas színvonalú ellátás biztosítása érdekében?
 • Melyek azok az alapvető kompetenciák, amelyekkel a szakembereknek rendelkezniük kell?
 • Melyek a legjobb intézkedések a munkaerő további képzésének nyomon követésére és rögzítésére?
 • Hogyan lehet növelni a szakma vonzerejét?
 • Hogyan lehet elősegíteni az alkalmazottak és a vezetők dinamikus és motiváló karrierútját?
 • Hogyan vonzzák és tartsák meg jól képzett, motivált és sokszínű munkaerőt a kisgyermekkori ellátásokban (ideértve a nemek közötti egyensúly kérdését is, azaz több férfi dolgozót az intézményekbe)?

  ------------------------------------

ELŐZMÉNYEK:
A munkacsoport létrejötte és bemutatása:

A koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó 2018–2020-as munkacsoport (ECEC) az Európai Unió oktatási és képzési együttműködésre vonatkozó stratégiai keretének („ET2020”) részeként jött létre. Ez a munkacsoport egyike azon hét csoportnak, amelynek célja, hogy segítse az Európai Unió tagállamait az oktatási és képzési rendszerük előtt álló legfontosabb kihívások és az európai szinten elfogadott közös prioritások kezelésében. A munkacsoportok az oktatás és képzés terén folytatott politikai együttműködés Európai Unió stratégiai keretének részeként jöttek létre; támogatják az uniós és nemzeti szintű döntéshozatalt, és fórumot kínálnak az oktatási és képzési rendszerek előtt álló legfontosabb kihívások kezelésére vonatkozó tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjéhez.

Kik a munkacsoport tagjai?

 • A koragyermekkori nevelési, gondozási rendszer megszervezéséért felelős miniszterek nemzeti képviselői 35 országból. Azokban az országokban, ahol az osztott rendszer miatt két minisztériumot foglal magában a 0-6 éves korosztály nevelésének, gondozásának megszervezése, irányítása, a munkacsoportba minden egyes minisztérium képviselője résztvehetett. A munkacsoport a következő országok képviselőiből állt: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság; Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Észak-Macedónia, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovénia, Szerbia, Szlovákia, Törökország.
 • Nyolc európai szervezet képviselői, akik szakértelemmel és érdeklődéssel rendelkeznek a kisgyermekkori nevelés, gondozás iránt: Szövetség a Gyermekkorért, Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (ISSA), Eurochild, Eurocities, Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottsága (ETUCE), Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (EPSU), Fogyatékossággal Élők Szolgáltatóinak Európai Szövetsége (EASPD), az Oktatási Munkaadók Európai Szövetsége (EFEE);
 • Európai ügynökségek és nemzetközi szervezetek képviselői: így az Eurydice, Eurofound, és az OECD.

 

Szűcs Viktória, BDDSZ elnök