• levél

COVID-19 hatásai BDDSZ megkeresés és az arra kapott miniszteri biztosi válasz

COVID-19 hatásai BDDSZ megkeresés és az arra kapott miniszteri biztosi válasz

2020.11.30. h - 19:19
Posted in:

 

 

 

November 5-én megküldtük a koronavírus járvány bölcsődei kihatásairól szóló problémákat és azok orvoslását elősegítő javaslatainkat Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztosnak, indítványozva az azokról való egyeztetést.

A javaslataink a következők voltak:

1.) Tegyen a tárca feloldó intézkedést a bölcsődei felvételkor - kötelezően - kért munkáltatói igazolások bemutatásását illetően.
2.) A 10 napos hiányzás, 15 napra való felemelése, vagy annak teljes eltörlése a finanszírozási szabályokból.
3.)  A gyermek otthonában történő gondozás, nevelés, tanácsadás (ún. home educare), mint régi szolgáltatás visszahozása, új feladatokkal.
4.)  A csoportlétszám visszacsökkentése a jelenlegi 12-14-ről, 10-re.
5.)  A dolgozók tesztelésének igénye, melyre a fedezet központi forrásból legyen biztosított.

Megkeresésünk itt olvasható.

Kovácsné Bárány Ildikó november 25-én érkezett válaszában az egyeztetési kezdeményezésünket kikerülve, de javaslatainkra reagálva arról tájékoztatta írásban szervezetünket, hogy
1.) A 15/1998. (IV.30) NM rendelet 36.§ lehetőséget biztosít a fenntartók számára, hogy a munkáltatói igazolás bekérésétől helyi döntés alapján eltekintsenek. (Megj.: Ezt a lehetőséget mi is ismerjük, utaltunk is rá a megkeresésben.)
2.) A jelenlegi (őszi) veszélyhelyzet finanszírozási szabályainak megalkotásán már dolgoznak.
3.) Az online térben való kapcsolattarás előnybe helyezését javasolják, az általunk felvetett (korábban jól működő) házi gyermekfelügyelet helyett.
4.) A bölcsődei csoportlétszámokat, a járványügyi esetszámok alapján, amennyiben szükséges csökkenteni fogják.
5.)  A bölcsődei dolgozókat a (november 10-i) 484/2020. kormányrendelet értelmében hetente tesztelni fogják.

A válaszlevél itt olvasható.

Úgy véljük, hogy a bölcsődei dolgozók teszteléséről szóló jogszabály megjelenéséhez levelünk is hozzjárulhatott, hiszen azt követően rövid idővel jelent meg a tesztelésről szóló kormányzati rendelkezés.

Tekintettel arra, hogy a munkáltatói igazolás alóli mentesülésre vonatkozó miniszteri biztosi válaszból egyértelműen kiderül, hogy a jelenlegi szabályokon központilag nem kívánnak változtatni, ezért külön fel kívánjuk hívni az intézményvezetők és a fenntartók figyelmét arra, hogy a bölcsődei felvételeknél a munkáltatói igazolás bekéréséről helyi döntés alapján eltérően is rendelkezhetnek a 15/1998. NM rendelet 36.§ felhatalmazása szerint, azaz helyi döntés alapján nem kötelező a munkáltatói igazolás bemutatása a bölcsőde felvételnél, vagy azt követően.  
Úgy ítéljük meg, hogy - amíg a tárca ill. a kormány nem hoz új, segítő intézkedést az intézmények finanszírozása tekintetében - ezen fenntartói döntés kialakítása, hozzájárulhat az általuk működtetett bölcsődék feltöltöttségi adatainak, így a finanszírozásuk javításához. Éppúgy, ahogyan a Gyvt. 94.§ (5a) bek. szerinti szabály is, amely szerint a fenntartó a férőhelyszám 25 %-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátása is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudják. (Megjegyezzük, hogy ez utóbbi - bár néhány éve létező szabály - sem biztos, hogy ismeri minden fenntartó.)

--------------------------------------------------------------------------------------------
A fenti témához kapcsolódva, jelen bejegyzésünk keretében kisérletet teszünk összegyűjteni az országos gyakorlatot az alábbi két témában:
1.) Hozott-e a fenntartó mentesítő rendelkezést a munkáltatói igazolás benyújtásának szülői kötelezettsége alól? 

2.) Az intézmény fogad-e, maximum a férőhely 25%-áig más ellátási területen, településen élő gyermeket? 

Ha a fenti két kérdésre szívesen megosztaná velünk válaszát, akkor ezen link segítségével tudja azt a legegyszerűbben megtenni, 2020. december 9-ig.
Köszönjük!