Jogszabályok

Módosításra került a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásáról szóló rendelet

Megszűnik a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának megszabott határideje (2023. augusztus 31.)!

A Magyar Közlöny 2023. évi 63. száma (megjelent 2023.04.28.) tartalmazza a 159/2023 (IV.28.) Korm. rendeletet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyosításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendeletek módosítását.

Bértámogatás a 2023 évi bérminimumokhoz!

Két, már régóta várt és fontos költségvetési támogatásokról szóló rendelet jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 35. számában (2023. március 10-én.)

1.)  A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

Néhány hónappal meghosszabbították a szociális továbbképzési ciklust!

Július 16-tól hatályos az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022 (07.15) BM rendelet, mely néhány hónappal meghosszabbítja a szociális továbbképzésre kötelezettek ciklusát.
A pontszerző képzések megszerzésének módosított határideje: 2022. december 31.

A közszférában is lehet dolgozni szeptembertől egy évig nyugdíj mellett!

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) 2016. november 30-i ülésén került először megvitatásra az a BDDSZ javaslat, hogy az ágazati jogalkotás az egészségügyhöz hasonlóan eltérő szabályokat biztosítson az 1700/2012 (XII. 29) számú Korm. határozattól. (E kormány határozat rögzítette ugyanis a nyugdíj melletti foglalkoztatás tilalmát, és az állami fenntartású intézményekből nyugdíjbamenők állásának zárolását. Mindennek hátterében a spórolás és a kettős ellátás tilalmáról szóló kormányzati politikai elgondolás állt.).

Kiegészítő finanszírozás a 2022 évi béremelésekhez!

Megjelentek a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak 2022. évi keresetemeléséhez (bérminimum emelés, illetve a bölcsődei pótlék, szakmai ágazati pótlék és a szoc. ágazati pótlék emelés) finanszírozásáról szóló jogszabályok a Magyar Közlöny 2022. évi 5. számában 2022. január 14-én!

Így: 
- a 8/2022. (I. 14.) korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról,
és a 

Megjelent a 2022. évi bérminimumokról szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 228. számában megjelent  a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet.

A rendeletben foglaltak alapján:
- a minimálbér összege 2022. január 1-jétől 200 000 forint,
- a garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.

Frissült! Bölcsődében foglalkoztatottak béremelése 2022. 01.01-jétől: Bölcsődei pótlék-, és Ped. életpályások szakmai ágazati pótléka emelkedik a szakdolgozóknál

Megjelent a Magyar Közlöny 227. számában,  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló  646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete, a bölcsődei pótlék 2022. január 1-jével történő emelése tárgyában.