• bérek, jogszabályváltozások

Bölcsődei bérek, és más jogszabályok 2022. január 1-jétől

Bölcsődei bérek, és más jogszabályok 2022. január 1-jétől

2022.01.02. v - 12:31
Posted in:

Bölcsődei ellátásban foglalkoztatottakat érintő keresetemelő intézkedések, fontosabb bölcsődékre vonatkozó jogszabályok és jogszabályváltozások 2022. január 1-jétől

A Bölcsődei területen (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) foglalkoztatott kb. 11.500 dolgozó esetében továbbra is 7 féle bértáblát kirajzoló szabályokat kell alkalmazni. Ezen szabályok értelmezése és változásaik követése sokszor folyamatos kihívás elé állítja a dolgozókat, a munkáltatókat és a fenntartókat is.

Jelen összeállításban - immár hagyományosan -, összefoglaljuk azokat a szabályokat, amelyek 2022. január 1-jétől befolyásolják a bölcsődei dolgozók illetményét (fenntartótól függetlenül), hozzátéve a kapcsolódó központi költségvetési támogatásokat (ahol ez külön jogcímen van), annak érdekében, hogy a segítsük a bölcsődei területen a jogszabályok egységes végrehajtását és a társadalmi közfelelőségvállalást.

Témák:

1.)   A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi összege                             
2.)  Közalkalmazotti illetménytábla 2022.                                                           
3.)  Bölcsődei pótlék emelése a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, kisgyermeknevelő,  szaktanácsadó, bölcsődei dajka munkakört betöltőknél
4.)  Szakmai ágazati pótlék 10 %-os emelése a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott pedagógus  életpálya hatálya alá tartozó szakdolgozóknál
5.) Pontosultak a pedagógus besorolásra vonatkozó szabályok 2022. január 1-jétől

6.) Szociális ágazati összevont pótlék 20 %-os emelése a bölcsődében, mini bölcsődében nem szakmai munkakörökben, illetve családi- és munkahelyi bölcsődében valamennyi foglalkoztatott részére
7.)  Eszmei közalkalmazotti idő számítása
8.)  Ágazati pótlékok jubileumi jutalomba való beszámítása
9.)  Bérkompenzáció 2022
10.)  Civil és egyházi fenntartású bölcsődék vezetői / dolgozói figyelmébe
11.) Bölcsőde finanszírozási támogatások (Kv.tv.)
11.1.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (Kv.tv.) 
11.2.)  Családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde támogatása (Kv.tv.)
12.) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése 
13.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (Kv.tv.)
14.) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésének kiegészítő támogatása (nem állami szociális fenntartók Kv.tv.)
15.) Térítési díj
16.) Összefoglaló táblázat az alapilletményen túli bölcsődei bérezési szabályokról - külön melléklet 2022
17.) Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti dolgozók ingyenes utazása a veszélyhelyzet alatt

Az összefoglaló letölthető a mellékletekből, illetve a további kiegészítő anyagokat (bértáblákat) ld. a kép alatt!

Az összeállítás lezárva: 2022. január 3-án.
Készítette: Szűcs Viktória, BDDSZ elnök

Bérek, jogszabályok 2022.