Megjelent a szociális ágazatban dolgozók veszélyhelyzet idejére vonatkozó ingyenes utazásáról szóló rendelet

Megjelent a szociális ágazatban dolgozók veszélyhelyzet idejére vonatkozó ingyenes utazásáról szóló rendelet

2020.12.16. sze - 08:08
Posted in:

Tegnap megjelent a Kormány 582/2020. (XII. 15.) sz. rendelete, amelyben teljesíti a szociális ágazatra vonatkozó ingyenes utazási igényünket, amit már a tavaszi időszakban is előterjesztettünk!

Reméljük a béremelési kérésünk is meghallgatásra kerül...

1. § (1) Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban:

helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)

a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi

CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi

XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó

személy.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által az 1. melléklet

szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.

(3) Az utazási kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény

a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi

CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A rendelet a Magyar Közlöny 279. számában olvasható.

A kép forrás: https://voicesfromthefrontlines.com/