• A jövő Eu-nak építése

A jövő Európájának építése. A kisgyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozókat el kell ismerni és megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesíteni

A jövő Európájának építése. A kisgyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozókat el kell ismerni és megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesíteni

2024.02.13. k - 12:18
Posted in:

Az Európai Unióban (EU) minden gyermeknek joga van a megfizethető és magas színvonalú koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz, ahogyan azt a szociális jogok európai pillére, a gyermekek jogairól szóló uniós stratégia és az európai gyermekgarancia is megfogalmazza.

Ezen túlmenően az OECD tanulmányai következetesen kiemelik a minőségi kisgyermekkori nevelés és gondozás kritikus jelentőségét a jövőbeli siker és jólét alakításában, jelezve, hogy azok a gyermekek, akik magas színvonalú kisgyermekkori nevelési programokban részesülnek, nagyobb valószínűséggel alakítanak ki erős kognitív, szociális és érzelmi alapokat, amelyek az egész életen át tartó tanuláshoz biztosítanak ugródeszkát.

Az Európai Oktatási Térség kezdeményezésére a tagállamok 2022 decemberében megállapodtak abban, hogy 2030-ra a 3 éves kor és a kötelező általános iskolai oktatás megkezdésének korhatára közötti gyermekek legalább 96%-ának részt kell vennie a koragyermekkori nevelésben és gondozásban. A szakképzett nevelők és gondozók krónikus hiánya azonban akadályozza e cél optimális megvalósítását. Az elégtelen személyi állomány veszélyezteti a gyermekek optimális fejlődéséhez nélkülözhetetlen személyre szabott figyelmet, a magas fluktuációs arány pedig súlyosbítja a problémát és befolyásolja az oktatás folyamatosságát.

A Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége (EPSU) tagszervezetei által 2023-ban szervezett tüntetések és sztrájkok sokatmondóan mutatják, mennyire kimerültnek, marginalizáltnak és alulértékeltnek érzik magukat a koragyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozók. Februárban a német ver.di ECEC (koragyermekkori nevelés- és gondozás) szakszervezet tagjai a munkaerőhiány miatt léptek fel, becsléseik szerint a gyermekgondozási szolgáltatásokból jelenleg 170 000 képzett munkaerő hiányzik. A norvég Fagforbundet szakszervezet márciusban, a Delta szakszervezet pedig októberben a nyugdíjak miatt lépett fel. Spanyolországban a CCOO szakszervezet intézkedéseket követelt a bizonytalan foglalkoztatási feltételek kezelése érdekében és novemberben sztrájkhoz folyamodott, hogy nyomást gyakoroljon a munkáltatókra, hogy tárgyaljanak a kérdésről. A szakszervezet szerint a bérezés és a munkakörülmények nem kompenzálják a gyermekgondozók széles körű felelősségét és a tőlük megkövetelt képzettségi szintet.

Az ágazat válságban van. A koragyermekkori nevelésben - és gondozásban dolgozók többet érdemelnek.

Az európai szakszervezetek szerint a válság kezeléséhez átfogó stratégiákra van szükség, többek között:

  • Jobb bérezés: Az alacsony bérek a koragyermekkori nevelés- és gondozás ágazatban jelentősen hozzájárulnak a munkaerő-felvételi nehézségekhez, és ez sok potenciális jelöltet elriaszthat annak ellenére, hogy elhivatottak a kisgyermekkori fejlesztés iránti.

  • Jobb munkakörülmények: A rossz munkakörülmények és a kisgyermekekkel való munka érzelmi terhei, párosulva a formáló éveik alakításának gyakran fel nem ismert és alulértékelt felelősségével, hozzájárulnak a kiégéshez és a magas fluktuációhoz.

  • Fokozott munkaerő-felvétel és a megtartásra való összpontosítás: A kisgyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) területén dolgozók felvétele továbbra is kihívást jelent. A munka igényes jellege, amely a kisgyermekek gondozását és nevelését jelenti, különleges készségeket, türelmet és elkötelezettséget igényel. Az ECEC szakemberek nem megfelelő szakszervezeti képviselete a szélesebb körű politikai vitákban tovább marginalizálja az ágazatot, ami akadályozza az elismerést és támogatást, amelyre a hatékony munkaerő-toborzáshoz és -megtartáshoz szükség van.

  • A folyamatos szakmai fejlődés és az egész életen át tartó tanulás támogatása: A munkaerőhiány miatt korlátozott lehetőség van a továbbképzésre és az egész életen át tartó tanulásra: A szükséges képesítések megszerzése jelentős idő- és pénzbefektetéssel jár, ami elriasztja a potenciális munkavállalók egy részét.

    Ezen túlmenően a korlátozott karrierlehetőségek és a szakterületen belüli gyér elismerés elriaszthatja a képzett személyeket attól, hogy az ECEC-pályát válasszák, vagy az ECEC-pályán maradjanak.

  • Növekvő ismertség és szakmai megbecsülés: A kisgyermekgondozási munkát gyakran nem tekintik szakmai karriernek, és a nők nagymértékben dominálnak benne, ami további kérdéseket vet fel a nemek közötti egyenlőség, valamint a munka és a magánélet egyensúlya terén.

A jól megtervezett programokban részt vevő gyermekek általában jobb szociális viselkedést, fokozott önszabályozást és jobb személyközi kapcsolatokat mutatnak. Ezek az alapvető készségek hozzájárulnak a jövőbeli sikerhez mind a tanulmányi, mind a szakmai szférában. Különösen fontos ez a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az állami finanszírozás hiánya súlyosbítja és növeli ezeket az egyenlőtlenségeket, mivel a gazdaságilag előnyösebb háttérrel rendelkező gyermekek nagyobb eséllyel jutnak hozzá a magán ECEC létesítményekhez.

Az EPSU ezért aggódik a Tanács gazdasági irányítási szabályainak felülvizsgálatára irányuló javaslatok miatt. Ezek a javaslatok a közkiadások éves szinten akár 100 milliárd eurós csökkentését is eredményezhetik. https://www.epsu.org/article/epsu-says-no-council-proposing-100-billion-euros-cuts-public-spending Ez a közszolgáltatások rovására megy, beleértve a minőségi, közfinanszírozott kisgyermekkori nevelés- és gondozást is. És mindezt annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a megszorítások nem jelentenek megoldást https://www.epsu.org/article/epsu-briefings-challenging-austerity. Az állami kisgyermekkori nevelés- és gondozás csökkenti az oktatási egyenlőtlenségeket, elősegíti az esélyegyenlőséget a kezdetektől fogva, és a dolgozó szülők támogatásával hozzájárul a munka és a magánélet egyensúlyának javításához.

A kisgyermekkori nevelésben és -gondozásban a személyzet-gyermek arány egyértelműen kulcsfontosságú a biztonságos és gondoskodó környezet kialakításában. Ezek az arányok határozzák meg az egy gyermekcsoportra jutó szakképzett gondozók vagy nevelők számát, ami hatással van az egyéni figyelem és gondozás minőségére. A biztonságos arányok biztosítják, hogy minden gyermek megfelelő felügyeletet, személyre szabott tanulást és érzelmi támogatást kapjon. A biztonságos egyensúly megteremtése elengedhetetlen a kis "tanulók" különböző igényeinek kielégítéséhez és a fejlődésükhöz szükséges biztonságos környezet fenntartásához, és magától értetődik, hogy a biztonságos személyzet-gyermek arány nem csak az ágazarban dolgozók munkakörülményeit javítja, hanem jelentősen hozzájárul a gyermekek biztonságához, általános jólétéhez és pozitív korai tanulási élményeihez is az kisgyermekkori nevelésben- és gondozásban.környezetben.

2019 májusában az EU Tanácsa elfogadta az uniós tagállamok oktatási miniszterei által jóváhagyott, a magas színvonalú kisgyermekkori nevelési és gondozási rendszerekről szóló ajánlást. Miközben az ajánlás támogatja a tagállamokat a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés és a minőség javítására irányuló erőfeszítéseikben, valamint a tagállamok közötti együttműködés megkönnyítésében, a nemzeti ECEC-rendszerek tartalma és felépítése továbbra is az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörében marad.

Az ágazat előtt álló kihívások kezeléséhez azonban, ahogy azt a bizonyítékok is alátámasztják, átfogó stratégiákba kell befektetni, beleértve a méltányos díjazást, a szakmai fejlődési lehetőségeket és a koragyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozók jövőformálásban betöltött kritikus szerepének nagyobb társadalmi elismerését. Ez nemcsak a kisgyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatás, hanem hatékony és eredményes stratégiai társadalmi befektetés is.

 

Samantha Howe

A Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetségének (EPSU) szociális szolgáltatásokkal foglalkozó szakpolitikai asszisztense