Nemzetközi

Európai támogatások érkeznek a közszolgálati szakszervezetekért

A kormány törvénytervezete lehetőséget adna a közszféra egyes munkáltatóinak arra, hogy megtagadják a szakszervezeti tagdíjak automatikus levonását. Az intézkedés indoklásában az adminisztrációs terhek csökkentése került megjelölésre. Az igazság az, hogy a munkáltatók általi tagdíjlevonás a Magyar Államkincstár egy fizetett szolgáltatása. Mindez azt jelenti, hogy a szakszervezetek minden egyes tagtól levont tagdíj után jutalékot fizetnek a MÁK-nak, ráadásul a közszférában a MÁK (mint bérszámfejtő szerv) végzi a levonást és nem a munkáltató.

Beszámoló az EPSU Egészségügyi és Szociális Bizottságának üléséről 2022. október 5-6.

2022. október 4-én került sor az EPSU 57. Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Állandó Bizottsági ülésére (EPSU HSS) Brüsszelben, majd október 5-én a résztvevők folytatták a munkát a Szociális Szolgáltatásokkal foglalkozó Munkacsoport (EPSU SSWG) napirendjeinek megtárgyalásával.
A magyar EPSU tagszervezeteket Lőrincz Noémi (BDDSZ) bizottsági póttag képviselte.

Kisgyermekkori (0-6 év) inklúzió és a gyermekeket ellátó személyzet szakmai támogatása

Az Európai Bizottság Koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport tagjaként - a brüsszeli székhelyű EPSU (Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség) képviselőjeként - örömmel számolok be arról, hogy az Európai Bizottság publikálta a Koragyermekkori Gondozás, Nevelés Munkacsoport által készített valamennyi dokumentumot – így az inklúzió és a személyzet szakmai támogatása (folyamatos képzése) témákban készített részletes riportokat, angol nyelven, amelyek elérhetőek az alábbi linkeken: