Nemzetközi

COVID19: VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYRE (EU-OSHA)

Az Európai Bizottság és az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) tegnap megjelentette a "COVID19: VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYRE A munkahelyek átalakítása és a munkavállalók védelme" című útmutatót.

Ezt az anyagot az Európai Bizottság mellett működő Munkavédelmi Tanácsadó Bizottságban (ACHS) az elmúlt hetekben véleményezték a magyar szakszervezeti kollégáink is - a munkavállalói oldal megjegyzései és javaslatai nagyrészt bekerültek a végleges változatba.

BDDSZ elnök látogatása egy bécsi Kindergartenben

A SZEF nemzetközi ügyekért felelős alelnökeként Szűcs Viktória (BDDSZ elnök) a   vendéglátó osztrák ÖGB szakszervezeti szövetség figyelmességének és szervezésének köszönhetően látogatást tehetett a  bécsi  Wiener Kinderfreunde Kindergartenbe (Kinderfreunde közhasznú szervezet óvoda-bölcsődéjébe), ahol bepillantást nyerhetett az osztrák koragyermekkori gondozás, nevelés személyi és tárgyi feltételeibe ill. a  szakmai munkába.

Gondoskodni azokról, akik másokat gondoznak: Méltóságot és több elismerést a koragyermekkori nevelésben, gondozásban dolgozó személyzet számára!

Az Európai Bizottság Koragyermekkori nevelés, gondozás szakértői munkacsoportjában az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetséget (röviden: EPSU-t) Szűcs Viktória BDDSZ elnök képviseli. (A munkacsoport, a 0-6 év közötti jó minőségű intézményi ellátás kialakítása érdekében dolgozik.)

Jó gyakorlat és jó munka a koragyermekkori nevelés, gondozásban - OECD Publikáció

OECD publikáció: "Jó gyakorlat és jó munka a koragyermekkori nevelés, gondozásban

A jelentés felvázolja a helyes gyakorlati szakpolitikai intézkedéseket a kora-gyermekkori nevelés, gondozásban foglalkoztatottak munkahelyének javítása és a magas színvonalú munkaerő felépítése érdekében. 

Naprakész áttekintés a gyermek- és család politikákról az EU-országaiban 

A gyermekekbe történő befektetés európai platformja (EPIC) frissítette országprofiljait, amelyek "naprakész áttekintést nyújtanak a gyermek- és család politikákról az összes EU-országban. 

A legújabb politikai fejlemények mellett a profilok tartalmaznak példákat a nemzeti szakpolitikai és gyakorlati innovációkra, valamint az Eurostat fő mutatóira is, amelyek az Európai Bizottság 2013. februári ajánlásának „A gyermekekbe történő befektetés: a hátrányos helyzetű ciklus megszakítása” című szakpolitikai pilléreire vonatkoznak.