Digitalizáció és kollektív szerződéskötés - nemzetközi EPSU szeminárium, 2020. október 21.

Digitalizáció és kollektív szerződéskötés - nemzetközi EPSU szeminárium, 2020. október 21.

2020.10.23. p - 14:51
Posted in:

2020. október 21-én az EPSU egynapos online szemináriumot tartott digitalizáció és kollektív szerződés témakörben. Az EPSU tagszervezetét, a  BBDSZ-t  5 fő képviselte ezen a képzési napon.

A szeminárium délelőtti szakaszában (Andrea Brought, Jeff Bridgford) az előadók a digitalizáció, amelyet a 4. ipari forradalomnak is neveznek, világjárvány miatti tömeges térhódításáról, a sikeres alkalmazás nehézségeiről beszéltek, kiemelve a közszolgáltatásokban dolgozókat érintő nehézségeket.

 A vírusveszély miatt megváltozott munkaszervezési formák, így a home office minden szektorban elterjedt. Az otthoni munkavégzés magasabb szintű szabályozottságának hiánya, az időnként megoldatlan feltételrendszere (eszközök és digitális készségek hiánya) kihat a munkavállalók teljesítményre és pszichés állapotásra is. A digitális tudás megosztottsága magával hozhatja, hogy lesznek olyanok, akik lemaradnak, nem tudnak a jelen kor kihívásainak megfelelni, míg mások könnyebben veszik az akadályokat. A leszakadók felzárkóztatása a kormányzatoknak, munkáltatóknak érdeke és feladata is egyben.

Mit tehet a szakszervezet? A megváltozott munkavégzési formák, új technológiák miatt a kollektív szerződések áttekintése, a társadalmi párbeszéd, a munkáltatói és állami szintű szabályozások szorgalmazása, valamint a digitális készségek támogatásában való részvétel.

Milyen egyéb kihívásokkal kell szembenézni a digitalizáció felgyorsulásával? Bár az a nemzetközi tapasztalat, hogy a világjárvány miatt felgyorsult digitalizációs kihívásokhoz sikeres volt az alkalmazkodás, a magánélet és munka egyensúlyának felborulása, a privát élet és a munka közötti határvonal elmosódása, a szociális érintkezések csökkenése, átalakulása, megszűnése, a folyamatos megfigyeléstől való félelem miatt újabb hátrányok keletkeztek. Ebben az elszigetelt helyzetben nagyobb a stressz, a kiégés lehetősége. Szükség van tréningekre, olyan digitális alkalmakra, amikor a kollégák kötetlenül tudnak egymással beszélgetni, van lehetőségük a problémáikat megbeszélni. Ezt a szupervíziós feladatot a szakszervezet is felvállalhatja.

A digitális készségek kialakítása és fejlesztése ebben a megváltozott helyzet tehát kiemelt feladat: munkavédelmi képzésekkel (kiemelten a vírushelyzetre fókuszálva), ajánlásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával, motiválással van lehetősége a szakszervezeteknek is a munkavállalókat támogatni.

A képzés során a kiemelt figyelmet kapott a pszichoszociális hátrányok témaköre, ezen belül a munka és magánélet egyensúlyának felborulása miatti stressz. Az a tény, hogy az otthonokban történik a munkavégzés, magával hozza a folyamatos rendelkezésre állás lehetőségét, amellyel a munkáltató vissza is élhet, tehát munkaidőn kívül is elvárja munkaügyben való készenlétet. Ennek szabályozására szolgál a „right to connect”, vagyis a „lekapcsolódás joga”, amely azt a munkavállalói jogot fedi le, hogy munkaidő letelte után a munkavállalónak van joga ahhoz, hogy munkaügyben semmilyen eszközön ne legyen elérhető a munkáltató számára. Ebben a kérdésben is rendelkező kollektív szerződésre van nemzetközi  jó példa is.

Richard Pond a kollektív szerződéskötés, szociális párbeszéd és a szakszervezetek aktív részvételének szükségességéről beszélt, hiszen a jelenlegi foglalkoztatási formák szabályozatlanságának, a digitalizáció kihívásainak megoldása minden szektorban, illetve a munkáltatók és munkavállalók, valamint a nemzetek kormányainak is érdeke.

A képzési nap végén egy nagyon izgalmas, ugyanakkor igen rendezetlen és nehezen áttekinthető és nehezen szabályozható területről, az adatvédelemről, illetve a személyes adatok védelméről hallhattunk  előadást Eckhard Wosstól.

Adatvédelmi szempontból is nagy probléma, hogy a világjárvány miatt elterjedt otthoni munkavégzés szabályozatlan, vagyis a munkavégzés részleteiről, kereteiről, az adatvédelemről és adatkezelésről nincs írásos megállapodás.

A tartalmas képzési nap sok információt adott a részvevőknek.  A BDDSZ részéről résztvevők élményként, magukkal vitt gondolatként a következőket fogalmazták meg:

Ami leginkább megmaradt, hogy a dolgozónak lehet otthon olyan ideje, amikor munkaügyben nem elérhető, ezt jó lenne nálunk is bevezetni”

„ Köszönöm a részvétel lehetőségét! A COVID-19 akár akarjuk, akár nem, megváltoztatja az életünket. A digitalizáció tehát a jövő, ezt megállítani nem lehet. Ami még nagyon megragadott, az a digitalizációhoz kapcsolódó adatbiztonság: mi mindent tudnak rólam/rólunk. Nagyon jól szervezett szeminárium volt kitűnő tolmácsolással”

Köszönjük a szervezőknek és az előadóknak a tartalmas és színvonalas szemináriumi napot!