BDDSZ

BDDSZ

BDDSZA Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetét a Fővárosi Bíróság  1989. december 01-jén  637 nyilvántartási számon jegyezte be, mint országos érdekképviseleti szervezetet.

A 2014-es reprezentativitási vizsgálatokon szervezetünk a 88 Szociális ellátás bentlakás nélkül  TEÁOR ágazatban reprezentatívitást nyert.

Továbbá reprezentatív lett az alábbi alágazatokban:
889              Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891           Gyermekek napközbeni ellátása
889110        Bölcsődei ellátás

Szervezetünk ma közel 11 000 bölcsődei dolgozó érdekvédelmét látja el. Valamennyi dolgozó közül a tagjaink között  tudjuk szakágazatunk közel 30%-át, akik a bölcsődei ellátásban dolgozókon túl a gyermekvédelem, az oktatási ágazat és a  fogyatékosellátás köréből tevődnek össze.

Az érdekegyeztetések során a szociális ágazatban dolgozók ügyét, érdekeit, a legmesszemenőkig képviseljük.

Rendszeresen részt veszünk az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT), a Közalkalmazottak Országos Érdekegyeztető Tanácsa (KOMT), az Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) és a helyi érdekegyeztető tanácsok munkájában.

Köztudott, hogy Magyarországon a bölcsődék egy jelentős részét az 1985-1990-es évek közepéig sorra bezárták. Az intézmények több mint 60%-át tudatosan elsorvasztották. Ezzel együtt a bölcsődei dolgozókat nyugdíjba, vagy más pályára küldték. Az eltelt 10-15 év alatt a bölcsődék folyamatosan küzdöttek a létjogosultságukért. Életben maradásuk érdekében rendkívül sokat változtak, kinyíltak a családok felé, új szolgáltatásokat vállaltak fel, amelyet mind a mai napig a szülők legnagyobb megelégedésére végeznek. Ebben a bölcsőde megtartó folyamatban a BDDSZ főlobbistaként tevékenykedett. Cél a kisgyermekek ellátásának biztosítása, a munkahelyek megtartása, a családok gyermeknevelési feladatainak segítése, támogatása.

Mára ismét előtérbe kerültek a bölcsődék. 2004-óta a különböző kormányok EU-s pályázati forrásból fejleszteni próbálják a területet, de a 90-es évek bölcsőde bezárásait a területre szánt pályázati forrásokkal nem lehetett helyrehozni 2019-ig sem, ezért a  lobby és érdekvédő tevékenységünket még fokozottabban kell folytatnunk a bölcsődei dolgozók, a 0-3 éves korú gyermekek és a családjaik érdekében.

Legfőbb célunk a munkahelyek megtartása, a bölcsődei dolgozók erkölcsi- és anyagi megbecsülésének kivívása. Megtartani és megteremteni azokat a jogszabályi garanciákat, amelyek a munkabiztonságot, az ellátást, s a családok gyermeknevelési feladatainak segítését biztosítják.

EredményekFontosabb eredményeink:

-   Bölcsődei normatíva bevezetése (Költségvetési törvény).

 25 nap pótszabadság az oktató nevelő munkát végző kisgyermeknevelők és bölcsődevezetők számára, mely kört 2013. szeptember 01-jétől kibővítettük a szaktanácsadókra, vezetőkre és intézményvezetőkre is. (257/2000. Korm. rendelet 8.§).

25 nap pótszabadság az SNI-s gyermek habilitációját-rehabilitációját / gondozását-nevelését végzők, ill. konduktorok számára (amit egy hibás jogszabály módosítás miatt a gyógypedagógusok, pedagógusok, pszichológusok elveszítettek 2013-ban) de közbenjárásunkra újra jár 2013. 09. 01-jétől, melyet januárig visszamenőlegesen is meg kell kapniuk. (257/2000. Korm. rendelet 8.§, és 16.§ 7.) bek.).

Hét órás csoportban eltöltött munkaidő a kisgyermeknevelőknek (SNI-s gyermekeket ellátó speciális csoportban hat óra), (257/2000. Korm. rendelet 7.§).

- Minimum 25%-os gyógypedagógiai pótlék a sérült gyermeket nevelő-gondozó kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok részére (257/2000. Korm. rendelet 15.§ 6) bek.).

Műszakpótlék (du.-os pótlék) bölcsődében való alkalmazása, majd a teljes szociális ágazatra vonatkozó megtartása az új Mt. 2012. július 1-i hatálybalépése után is (1997. évi XXXI. tv. 15. § 10) bek. és 1993. évi III. tv. 94/L. § 6) bek.).

Kisgyermeknevelők és élelmezésvezetők (szakirányú diploma és szakképesítés megléte esetén) F kategóriába való besorolása (257/2000. Korm. rendelet 2. sz. melléklet).

- Április 21. Bölcsődék Napjává nyilváníttatása (7/2010. (II.19.) SZMM utasítás), mely 2014-től nevelés-gondozás nélküli munkanap lesz (15/1998. NM rendelet 45/A.§) - (Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen).

- Lobbytevékenység a Csecsemő- és kisgyermeknevelő főiskolai (BA) szak indításáért (Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen).

- Helyi szintű kollektív szerződések.

-  Bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai jogszabályba emeltetése, (15/1998. NM rendelet 39.§ 5) bek.).

 Kisgyermeknevelő munkaköri elnevezés bevezettetése 2011. január 1-jétől a korábbi gondozó/szakgondozó helyett (15/1998. Nm rendelet 1-2. sz. mellékletei).

Különböző mértékű közalkalmazotti bérmegállapodások (szoc. ágazati pótlék, bölcsődei pótlék) kereset-kiegészítések.

 

A klasszikus érdekvédelmi feladatokon túlmenően törekszünk arra, hogy széleskörű szolgáltatásokat biztosítsunk tagjaink részére:

- Állandó kedvezményes vásárlási és szórakozási lehetőségek a BDDSZ tagkártyával a https://www.bercode.com/ honlapon található elfogadóhelyeken.

- Családtagokra is érvényesíthető kampányszerű kedvezmények: cirkusz- és színházjegy vásárlás.

- 10%-os kedvezményes vásárlási lehetőség havonta a PRAKTIKER hétvégéken.

- 20%-os kedvezményes vásárlási lehetőség havonta a LIBRI-ben.

-  24 órás élet- és balesetbiztosítás a világ összes országába, mely biztosítás kedvezményes áron a családtagokra is kiterjeszthető. Tagságával kedvezményes lakás és gépjármű biztosítást igényelhet a SIGNAL IDUNA biztosítónál.

-  Ingyenes jogsegélyszolgálat, munkajogi tanácsadás, továbbá kedvezményes peres képviselet vehető igénybe munkajogi és polgári jogi ügyekben egyaránt.

-  Kedvezményes üdülési lehetőséget vehet igénybe több szállodában.

-  Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért pályázati kiírása szerinti támogatásban részesülhet (krízis, továbbképzés, nyelvvizsga támogatás).

A BDDSZ tagjai számára elérhető szolgáltatási kedvezmények összefoglalója itt található!