• dajka

Bölcsődei dajka munkakör betöltésére vonatkozó BDDSZ javaslat befogadva!

Bölcsődei dajka munkakör betöltésére vonatkozó BDDSZ javaslat befogadva!

2022.03.29. k - 10:41
Posted in:

A Magyar Közlöny 2022. évi 58. számában megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2022. (III. 28.) MvM rendelete, mely módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletet, az alábbiak szerint: 

Az MvM rendelet 1.§ b) pontjában foglaltak alapján módosul a  15/1998. (IV.30.) NM rendelet 44. § (1) bekezdése a „tanfolyamot” szövegrész helyébe a „tanfolyamot, vagy megszerezte a 01193003 számú dajka szakképesítést” szövegre.

Az MVM rendelet 1.§ c)  pontja módosította a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet  2. számú mellékletének II. Rész I. Alapellátások pontjában foglalt táblázatát, azzal, hogy a  2.1. és 2.2. pontjában, a bölcsődei dajka intézményi munkakörre vonatkozó Képesítés megjelölésű oszlopban a  „tanfolyam” szövegrész helyébe a „tanfolyam, 01193003 számú dajka szakképesítés” szöveg lép.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz 2022. márcus 30-án.

Ez azt jelenti, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkakör betöltéséhez az új,  01193003 számú dajka szakképesítés is elfogadható!

                                                                    ***

A BDDSZ Ügyvivő Testülete a fenti módosítási javaslatot másik öt témával együtt (így: a vezetői pótlék(ok) emelése, diabéteszes és tartósan beteg gyermek utáni pótlék juttatás bevezetése, egyetemet végzett kisgyermeknevelők besorolási szabályainak pontosítása, gyógypedagógiai pótlék jogosultság feltételeinek kibővítése, 10 nap pótszabadság munkáltatói költségének megtérítése), terjesztette a tárca elé, 2021. szeptember 24-én, bár még többségében nem történt érdemi intézkedés.

A bölcsődei dajka munkakör képesítési követelményeire vonatkozóan az alábbi javaslatot tettük:

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a bölcsődei dajka munkakör esetében nem ír elő államilag elismert képesítési követelményt, az mindösszesen a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot (100 órás tanfolyam). Azaz az állás betölthető nyolc általános iskolai végzettséggel is.

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, átalakította a korábbi OKJ rendszert, mellyel a régi OKJ szakmák törlésre kerültek, helyettük új állami SZJ képzések jelentek meg.
A 01193003 számú dajka megnevezésű szakképesítés lehetőséget ad bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban való munkavégzésre. Számos iskola indít 01193003 dajka szakmai képzést, amelyre jelen hatályos szabályok alapján, amennyiben a szakképesítést megszerző személy bölcsődei dajkaként helyezkedik el, részére a bölcsődei dajka tanfolyam elvégzése kötelező. Álláspontunk szerint szükség lenne a dajka szakképzést a képesítési követelmények közé beemelni, meghagyva a foglalkoztattak esetében jelenleg érvényesülő szabályozást és gyakorlatot, ami a 100 órás tanfolyam elvégzésére vonatkozik.

A fentiek mellett jelezni kívánjuk, hogy a területről olyan sorozatos jelzések érkeztek be hozzánk, hogy a MÁK az állami bértámogatás visszafizetésére kötelezte a fenntartókat ott, ahol a bölcsődei dajkák nem rendelkeztek a 100 órás tanfolyammal. Ez a kincstári intézkedés álláspontunk szerint nem jogszerű, tekintettel arra, hogy semmilyen jogszabályban nem találunk arra vonatkozóan előírást, hogy az állami bértámogatás feltétele a 100 órás bölcsődei dajka tanfolyam elvégzése. A 15/1998. NM rendelet alapján a munkakör 8 általános iskolai végzettséggel betölthető, másrészről a 100 órás dajka tanfolyam nem ad szakképesítést, illetve nem emeli az iskolai végzettség szintjét, mindemellett a MÁK intézkedése azon fontos tényt is figyelmen kívül hagyta, hogy a pandémia idején nem indultak ilyen tanfolyamok. Ezért kérjük a kincstár felé szíves intézkedésüket, a visszavont támogatások utólagos jóváírását/folyósítását az érintett fenntartók részére.