Gondoskodni azokról, akik másokat gondoznak: Méltóságot és több elismerést a koragyermekkori nevelésben, gondozásban dolgozó személyzet számára!

Gondoskodni azokról, akik másokat gondoznak: Méltóságot és több elismerést a koragyermekkori nevelésben, gondozásban dolgozó személyzet számára!

2019.10.30. sze - 17:00
Posted in:

Az Európai Bizottság Koragyermekkori nevelés, gondozás szakértői munkacsoportjában az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetséget (röviden: EPSU-t) Szűcs Viktória BDDSZ elnök képviseli. (A munkacsoport, a 0-6 év közötti jó minőségű intézményi ellátás kialakítása érdekében dolgozik.)

A jól képzett és motivált szakemberek kulcsszerepet játszanak a korai gyermekkori nevelés és gondozás biztosításában minden gyermek és család számára. Ezért október 21-24 között 15 EU-országból 23 képviselő, illetve szociális partnerek és különféle érdekelt felek találkoztak Milánóban, hogy megvitassák a koragyermekkori gondozási, nevelési (Early Childhood Education and Care. Továbbiakban: ECEC) kompetenciákat, azok fejlesztésének módját. Az ECEC szakma vonzerejét és az új, pályakezdő ECEC dolgozók támogatásának módját a munkavállaláskor.

Annak érdekében, hogy a tagállamok támogatást kapjanak a jó minőségű koragyermekkori nevelés, gondozás keretrendszerének végrehajtásáról szóló Európa Tanácsi ajánlás végrehajtásában, az ET2020 koragyermekkori munkacsoportja azon bevált gyakorlatok és ötletek azonosításán dolgozik, amelyek támogatják a hatékony reformokat a szociális inklúzió (befogadás) és a személyzet professzionalizálása (képzése, továbbképzése) terén.

A munkacsoport azon dolgozik, hogy hogyan tudja a jövőben képezi a munkaerőt a magas színvonalú ECEC-rendszer biztosítása érdekében? Hogyan lehetne növelni a szakma vonzerejét?

A milánói (Olaszország) önkormányzat által szervezett munkacsoport ülés lehetőséget adott az ECEC kompetenciák megvitatására, azok fejlesztésének módjaira, az ECEC szakma vonzerejének növeléséről szóló diszkurzusra és arra, hogy miként lehet az új ECEC dolgozókat támogatni munkavállalásuk során.

A gyermekgondozó szakemberek alapvető kompetenciáinak feltérképezése:
A munkacsoport elsősorban a koragyermekkori nevelésben, gondozásban közvetlenül dolgozó személyzet alapvető kompetenciáinak meghatározásán dolgozott. Megállapították, hogy a gyermekekkel közvetlenül munkát végzők három csoportba oszthatók: asszisztensek, szakdolgozók (Mo.: kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok), vezetők. Ez egy kihívást jelentő feladat volt, mivel még nincs közös meghatározás a munkahelyeken az EU országaiban, különös tekintettel a tagállamokban előírt képesítésekre. Érdekes párbeszéd zajlott az asszisztensek feladatai és státusza kapcsán. Az asszisztensek azok, akik napi rendszerességgel a gyerekekkel dolgoznak a szakdolgozók (kisgyermeknevelő, óvodapedagógus) vezetésével, azok felügyelete alatt (nem takarít, nem készíti elő a csoportszobát, stb.), Az asszisztensek helyzete rendkívül eltérő a tagállamok között. Egyes országokban pl. nincs asszisztens munkakör (Mo.: kb. a pedagógiai asszisztensnek feleltehtető meg), vagy ha van asszisztens, akkor nincsen képesítési előírás számukra, más országokban pedig az asszisztensek magas (akár egyetemi) szintű alapképzéssel rendelkeznek. A csoport által megvitatott másik kulcskérdés az volt, hogy hogyan lehet megtalálni a megfelelő alkalmazottak arányát a pedagógusok és az asszisztensek között. Jellemző, ha van asszisztens a gyermekgondozási létesítményekben, ott újra gondolták a pedagógusok szerepét.

 

Folyamatos szakmai továbbképzés az ECEC-ben
A szakértői csoport a szakmai továbbképzésre is összpontosított: kötelező legyen-e az összes alkalmazottra? Európa még mindig elmarad ebben. A munkacsoport tagjai megvitatták, hogy szükségesek-e a továbbképzések, illetve azoknak kötelezőnek kell-e lenni az alkalmazottak számára. A vita során arra jutottak, hogy igen, szükség van a továbbképzésre mindhárom szakmai munkakörben, és azoknak kötelezőnek kell lenni. Minden munkavállalónak joga van képzésben részesülni.

A milánói munkacsoportülés jó alkalom volt a különböző ECEC létesítmények (Giacosa Óvoda-bölcsőde, Ogilo Óvoda-bölcsőde, Thomas Mann Óvoda) meglátogatására. Megnézhettük ezen létesítmények felépítését, illetve tájékozódhattunk arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a milánói ECEC dolgozók. A munkacsoport véleménye szerint vonzó szakmai státuszt és karrierlehetőségeket kell kínálni a koragyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozók számára, jobb nemek közötti egyensúly elérésére törekedve, és szakmai fejlődési útvonalakat kell kidolgozni az alacsony, vagy egyáltalán nem képesített alkalmazottak számára, emellett konkrét szakképzést kell létrehozni asszisztenseknek.

A munkacsoport, a plenáris ülések és a különböző helyszínű PLA-k után egy javaslatot fog készíteni a képzés, továbbképzés és a szociális inklúzió témájában az Európai Bizottság felé az ECEC-minőségi keret végrehajtását segítve, annak érdekében, hogy minden gyermek számára magas színvonalú korai gyermekkori nevelést és gondozást biztosítsanak.

(A Giacósa bölcsődében készült felvételek láthatóak a bejegyzésben.)
Részletesebb beszámoló a mellékletben.