• Kongresszus összefoglaló

Összefoglaló a BDDSZ XIII. Kongresszusáról - 2021. október 8-9.

Összefoglaló a BDDSZ XIII. Kongresszusáról - 2021. október 8-9.

2021.10.10. v - 19:17
Posted in:

2021. október 8-9-én tartotta Budapesten, a Hotel Benczúrban a BDDSZ a XIII. Kongresszusát, melyen többségében az ország valamennyi alapszervezete képviseltette magát.

A kongresszus a köszöntők és az  érdemi munka megkezdése előtt 1 perces néma felállással megemlékezett azon személyekről, akiket elveszítettünk az elmúlt négy évben.

tiszteletadástiszteletadás

Megemlékeztünk:
Dr. Koncz Józsefről, szervezetünk alapítójáról, tiszteletbeli elnökéről,

Mile-Király Beatrixről, a Gazdasági Ellenőrző Bizottság volt tagjáról,
Kocsis Lászlóné, Tündéről, a XV. kerületi alapszervezet korábbi titkáráról, a XV. kerületi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjéről,
- szakmánk egyik kiemelkedő alakjáról: Vigassy Józsefné, Dezsényi Kláráról,
- s mellettük emlékeztünk a koronavírus járvány bölcsődei áldozataira is.

A BDDSZ Ügyvivő Testülete a BDDSZ XIII. Kongresszussa alkalmából írásban is megjelentette a Dr. Koncz József tiszteletére megrendezett 2020. szeptember 16-i emlékkonferencián elhangzott előadásokat, annak érdekében, hogy az elhangzott bölcsődetörténeti tartalomhoz minél többen hozzáférhessenek. 
(szerk: Vokony Éva, Szűcs Viktória)

A kiadvány elérhetővé válik a Bölcsődei Múzeumban és letölthető innen is.

 

Kovácsné Bárány Ildikó
Kovácsné Bárány Ildikó

A kongresszust Kovácsné Bárány Ildikó bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos nyitotta meg. A megnyitóban tájékoztatta a küldötteket az elmúlt négy év fontosabb, bölcsődéket érintő történéseiről, így: a különböző férőhelyszám-növelő intézkedésekről, illetve az ehhez kapcsolódó foglalkoztatotti létszám növekedésről, a gyermeket nevelő nők 19,5%-os foglalkoztatási rátájáról, illetve a költségvetési törvényt érintő 10 napos hiányzási szabály eltörléséről, megjegyezte, hogy helyette a január 31-i létszámra kell majd figyelemmel lenni a támogatás elszámolásakor 2021-től.  A bérintézkedések közül beszélt a 2020-21. évi bölcsődei pótlék, és a gyógypedagógiai pótlék emeléséről, a diplomásokat érintő 10%-os ágazati pótlék és a helyettesítési pótlék bevezetéséről. Jelezte, hogy 2022-től további 20% béremelés lesz, melynek a fajlagos összegét hozzá fogják korrigálni a központi költségvetésből lehívható állami támogatáshoz.

Beszélt még további bölcsődék létesítését szolgáló EU-s forrásokról, a bölcsődei ötletpályázatokról, ill. nemzeti bölcsődei mintaterv katalógus készítési tervről.  Illetve, hogy szándékukban áll csoportonként az adminisztrációhoz egy laptopot biztosítani.
Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos kiemelte, hogy nagyra tartja a BDDSZ munkáját, a BDDSZ elnökének komplex szemléletmódját, továbbra is számít javaslatainkra és véleményünkre.

Természetesen rákérdeztünk a miniszterelnöki Kossuth Rádióban tett 20%-os béremelésről szóló reggeli bejelentésre, amelyet semmilyen egyeztetés nem előzött meg. "Várjuk meg a részleteket" válaszolta a tisztázó kérdéseinkre. Információink szerint a jelenlegi bruttó bér 20%-os emelését jelentheti a változás. Tekintettel arra, hogy a bölcsőde mellett a szociális ágazat is 20% mértékű emeléssel volt megemlítve a bejelentéskor, így az emelés, minden bölcsődei, gyermekvédelmi és szociális dolgozóra vonatkozhat. 

Amennyiben pontosabb részletek lesznek a birtokunkban, további hiteles információkat osztunk meg.

Hegedűsné Végvári Katalin
Hegedűsné Végvári Katalin

Hegedűsné Végvári Katalin a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke is köszöntötte a kongresszusi küldötteket. Beszélt az egyesület módszertani kijelöléséről, illetve az azzal kapcsolatos feladatokról, a bölcsődei ellenőrzésekről, a dajka tanfolyamról, az új csoportnaplóról és a szakmai tudástár kiadványokról.

Mester Jánosné
Mester Jánosné

Mester Jánosné a BDDSZ tiszteletbeli elnöke, aki 18 évig vezette a szervezetet, gratulált a kongresszusnak. Emlékeztetett, hogy míg aktív volt, nekik sem volt könnyű Dr. Koncz Józseffel az érdekképviseleti munka, de úgy érzi, ez ma még nehezebb, sok kihívást és még több erőt kíván. Hitvallását megosztotta a kongresszus küldötteivel és mindenkinek jó munkát kívánt.

"Velük és ellenükre
annyi közt egyedül,
- vívni mégis azért, mi
csak sikerül.

Mindez ma sem volt könnyű
- s nem lesz könnyű sosem
- de törvény s vállalt sors ez,
ha érdemes, -ha nem!"

Váci Mihály: Ha érdemes - ha nem

Jan Willem
Jan Willem Goudriaan

Ezt követően Jan Willem Goudriaan (Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség) az EPSU főtitkára köszöntötte videóüzenetében a küldötteket. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a járvány rávilágított a bölcsődei dolgozók munkájának fontosságára. Magasabb fizetések és jobb munkakfeltételek biztosításának szükségességét hangsúlyozta köszöntőjében.

Csóti Csaba
Csóti Csaba

Csóti Csaba a SZEF elnöke is köszöntötte a kongresszus résztvevőit, majd felolvasta a miniszterelnöki 20 %-os béremelés bejelentésére a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által kiadott sajtónyilatkozatot. Sérelmezte, hogy a döntéshozók nem egyeztettek az érintett ágazatok szakszervezeteivel, az egyeztetések megkezdésére szólította fel a törvényalkotókat.

Szűcs Viktória
Szűcs Viktória

A köszöntők után a küldöttek elfogadták a 2017-2021 közötti kongresszusi ciklus beszámolóját Szűcs Viktória BDDSZ elnök előterjesztésében. Az átfogó írásos beszámoló mellett, szóbeli kiegészítésében pontonként végigvette a 2017-ben megfogalmazott kongresszusi célok vállalásainak teljesülését, és természetesen a sikertelenségeket sem hallgatta el. Részletesen beszélt az érdekegyeztetés fontosságáról, illetve azok formális hazai működéséről, beszélt a bértárgyalások formálisságáról, az egykulcsos adó miatt bevezetett bérkompenzáció több mint 10 éves működtetéséről,  a sikertelen egységes közalkalmazotti cafeteria rendszer kezdeményezésről, illetve a cafeteria körében adható adómentes juttatások beszűküléséről.  Beszámolt az ágazati- és helyi érdekegyeztetésekről, a dolgozókat érintő fontosabb bírósági döntésekről, az ágazati szabályozás jobbításáért folytatott munkáról, a koronavírus járvány alatti szakszervezeti akciókról, segítségnyújtásról, az eredményekről. Mindezek mellett külön szólt a taglétszámról, a tagszervezés, a reprezentativitás megőrzésének fontosságáról, a jogsegélyszolgáltatásról, illetve az egyes érdekérvényesítő akciókról (béremelés, munkaruhakampány, stb.) is.  

Nagy Ferenc
Nagy Ferenc

Nagy Ferenc GEB elnök ismertette a Gazdasági Ellenőrző Bizottság jelentését, összefoglalva a GEB négy éves munkáját, mely tartalmazza a GEB tevékenységének, a BDDSZ gazdálkodási adatainak és ingatlan vagyoni helyzetének részletes bemutatását.

Szathmári Alíz
Szathmári Alíz

Szathmári Alíz az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért kuratóriumi elnöke ismertette az alapítvány négy éves munkájának beszámolóját. Összesítve mutatta be, hogy a dolgozók, milyen tipusú anyagi segítséget kaptak pályázati úton a közhasznú alapítványtól krízis, továbbképzés, nyelvvizgsa szerzés esetén. Előadása során kitért az igénybe vehető támogatási fajták ismertetésére és felhívta a figyelmet az adó 1%-ok felajánlásának fontosságára is, annak érdekében, hogy minél több dolgozónak tudjanak hathatós, és gyors segítséget adni.
A beszámoló elfogadása után a BDDSZ vezetősége megköszönte a kuratórium négy éves munkáját, köztük külön a leköszönő Vígné Csóka Katalin kuratóriumi alelnök és Bordán-Kovács Krisztina kuratóriumi tagok munkáját, illetve üdvözöltük az új kuratóriumi tagokat: Almásy Dezsőnét és Vadász Csillát. 

Petus Márta
Petus Márta

Ezt követően az első nap végén elfogadtuk a BDDSZ középtávú programját Petus Márta BDDSZ ügyvivő prezentálásában A program megfogalmazott 11 célkitűzése között találjuk pl. az ágazati szintű reprezentativitás megőrzésének a fontosságát, mely kulcsfontosságú ahhoz, hogy továbbra is részt vehessünk az érdekegyeztetésben annak minden szintjén; a további küzdelmet az optimális, biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtéséért éppúgy, mint a dolgozók jogbiztonságáért, kiszolgáltatottságuk csökkentéséért és a szolidaritás erősödéséért.

Dr Dudás Katalin
Dr. Dudás Katalin

A kongresszus második napján Dr. Dudás Katalin a BDDSZ jogsegélyszolgálatának jogásza tartott figyelemfelkeltő és dinamikus munkajogi előadást, ami nagyon megmozgatta a résztvevőket. Előadása a munkavédelem és a jogsegély területeit érintette. Külön kihangsúlyozta, hogy nem lehet alkut kötni a munkavédelem területén, nem lehet feladni a biztonságot, védelmet pénzért vagy kapott egyéb juttatásért.

Veér Zsófia
Veér Zsófia

Majd Veér Zsófia a BDDSZ-ben végzett nemi szerepeket vizsgáló hiánypótló kutatását mutatta be a küldöttek számára, ami szintén nagy érdeklődést kapott a küldöttek részéről. Rávilágított arra is, hogy a bölcsődék világa milyen sokban tér el a munkaerő-piac más területeitől. Hiszen egészen más az ideális dolgozó leírása általában, mint ebben a szférában, és ez a másság megmutatkozik a szakszervezetek ideális tagjainak leírásakor is. Az előadása végén a BDDSZ számára értékesek vélt gondolatait osztotta meg a küldöttekkel, először a szakmával, a bölcsődei munkával kapcsolatos pontokat, majd a szakszervezetiséggel, és a BDDSZ működésével kapcsolatosakat.

Dvorácskó Balázs
Dvorácskó Balázs

Dvorácskó Balázs szervezési munkatárs előadásában felhívta a figyelmet a tudásátadás és a szerveződés fontosságára. Példáin keresztül világossá vált, hogy többéves szervezés, szerveződés előzte meg a érdekérvényesítő akciókat azokban az országokban, ahol a hatalmassá duzzadt tömeg végül elérte a változást, változtatást. Felhívta a titkárok figyelmét annak a veszélyére is, hogy egyedül, minden háttértámogatás nélkül csak kiégni és lemorzsolódni lehet, nem pedig hatékonyan érdekekért kiállni. Így a legfontosabb és elsődleges lépés a társak megszólítása, egységbe tömörülése.  

A kongresszusi zárónyilatkozat elfogadása után, Díszoklevél kitüntetések átadására került sor.

Kiemelkedő érdekérvényesítő munkájáért Díszoklevél kitüntetésben részesült:
Elizeus Péterné a XIII. kerület leköszönő titkára,
Égerházi Judit a IV. kerület titkára,
Krajczár Károlyné az I. kerület leköszönő titkára,
Szőtsné Csóti Sarolta az Érdi Alapszervezet titkára,
Mile-Király Beatrix (posztumusz) a GEB tagja - a díjat a család (férje és három gyermeke) vette át.

Díszoklevél kitüntetettek
Díszoklevél kitüntettek

A kongresszus zárásaként elbúcsúztattuk a leköszönt alapszervezeti titkárokat:
Elizeus Péternét (XIII. kerület)
Hatvaniné Sáfár Erzsébetet (Dunaújváros)
Krajczár Károlynét (I. kerület)
Nagyné Czéh Krisztinát (XVII. kerület)
Sáfi Ágnest (XIV. kerület)
Szabóné Gál Máriát (IX. kerület)
Turzó Mariannát (BDDSZ központi alapszervezet)

A vastapsot kapó elnöki zárszót követően a kongresszusi küldöttek sok tudással, élménnyel gazdagodva tértek haza.