2017. február 15. napján a Magyar Közlöny 23. számában, megjelent a Kormány 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról, benne a régóta ígért bérintézkedésekkel. (Link a közlönyhöz az aláhúzás alatt.)

Rövid összefoglaló a rendeletről:

Az intézkedés kizárólag a felsőfokú végzettségű (ún. nem ágazatspecifikus munkakörben foglalkoztatott) kollégáinkat érinti, „F”-„J” fizetési osztályban.
Pl.: élelmezésvezető, gazdasági vezető, egyéb diplomás, de nem szakmai munkakörök.

A rendeletben foglaltak alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege emelkedik, visszamenőleg 2017. január 1-től.

A kifizetés első ízben márciusban történik, a januárra járó különbözetet is ekkor kell kifizetni.
Az emelés – időarányosan – azoknak is jár, akik jogviszonya 2017. február 17-e után létesül vagy február 17-e előtt megszűnik. A rendelet 2017. február 17-én lép hatályba.

A segédtáblák elérhetők a csatolmányban:

FIGYELEM! 
A következő felmérés a csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) főiskolai képzésre NEM jelentkezettek számára készült. 
A felmérés mindössze fél percet vesz igénybe. Célja, hogy feltárjuk azokat a tényezőket, amelyek a diploma megszerzését hátráltatják, vagy gátolják.
 
 
 
Amennyiben Ön nem jelentkezett a főiskolai csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) képzésre, kattintson ide. 
 
Köszönjük a kitöltést és a megosztásokat!
 
 

Tájékoztató

A mai napon a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság kezdeményezésére sztrájktárgyalásra került sor a kormány képviselőjével, Nyitrai Imre helyettes államtitkárral.

A szakszervezeti oldal bevezetőjében visszautalt arra, amit már az előző, 2016. november 17-i találkozón is kifejtett: az ágazatban drámai folyamatok zajlanak, állandósult a munkaerőhiány, az intézmények súlyosan alulfinanszírozottak, az ellátások színvonala tovább romlik. A minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú emelése örvendetes fejlemény, de az emelt bérek kifizetése – a finanszírozási feltételek változatlansága esetén – az intézményeket, különösen a civil és egyházi, valamint önkormányzati fenntartású intézményeket megoldhatatlan feladat elé állítja. A Sztrájkbizottság felhívta a figyelmet, hogy az intézmények fennmaradása, az elbocsátások elkerülése érdekében haladéktalanul pótlólagos finanszírozási intézkedésekre van szükség.

A Sztrájkbizottság sajnálattal vette tudomásul, hogy figyelmeztetése ellenére – bár a 9 milliárd forintos fedezet az ágazat áprilisi sztrájkja óta rendelkezésre áll, amelyből 1,5 Mrd bölcsődei pótlékként már bevezetésre került  – nem került sor időben a minimálbér-intézkedésekből kimaradók szociális ágazati összevont pótlékának emelésére. Sőt, a jogszabályi környezet változásából fakadóan esetenként a bérek csökkenésére is sor került. Ez a folyamat újabb távozási hullámot indított el, főleg a diplomás munkakörökben.

A szakszervezeti oldal tájékoztatást kért a kormánytól a tervezett finanszírozási intézkedésekről is.

Nyitrai Imre válaszában hangsúlyozta, hogy a magasabb szakképzettségű dolgozók pótlékemelésére a korábban ígért januári 1-jei hatállyal, visszamenőlegesen kerül sor. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a sztrájktárgyalással egy időben zajló közigazgatási államtitkári értekezlet napirendjén szerepel, a finanszírozási kérdésekkel egyetemben. A pótlékok korrekciójának kérdése a február eleji kormányülésre kerül, az előterjesztés elfogadása esetén az emelt pótlékok folyósítása a márciusi bérkifizetéssel történik. A munkáltatók számára mindez nem jár majd többletteherrel, az intézmények a pótlékok finanszírozására működtetett mechanizmuson keresztül automatikusan megkapják a szükséges forrást.

A minimálbér- és a garantált bérminimum megnövekedett forrásigényének kompenzációjára az NGM és a BM tesz javaslatot, amely szintén elfogadás előtt áll. Az állami intézmények körében az EMMI az SZGYF-en keresztül nyújt fedezetet, míg a civil és egyházi intézmények részére a költségvetés esetleges módosításáig előrehozott normatíva fizetésére kerül sor. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók 15%-os emelt fajlagos támogatást kapnak. Ez utóbbiakat kormányhatározat írja elő.

A feszült hangulatú találkozón a Sztrájkbizottság rögzítette, hogy a 20 %-os bérkövetelés sajnos még a tervezett bérintézkedésekkel sem teljesül maradéktalanul.

A Sztrájkbizottság átadta javaslatát a kormány képviselőjének, a szociális ágazati összevont pótlék és a bölcsődei pótlék alapilletményként történő figyelembe vételére (a javaslatot ld. a csatolmányban).

Zárásként szó esett a Sztrájkbizottság másik fő követeléséről is, miszerint a munkaközi szünet valamennyi ágazati dolgozó esetében legyen a munkaidő része. A kormány képviselője egyértelművé tette, hogy e kérdés jogszabályi rendezésére jelen kormányzati ciklusban reális esélyt nem lát.

Budapest, 2017. január 25.

Szociális Ágazati Sztrájkbizottság

A dán szociális szakszervezet (FOA) 2016. őszi magyarországi látogatása után,  a dán kollégák meghívták a BDDSZ képviselőit a 2017. január 16-17. között megrendezésre kerülő képzésükre. A BDDSZ képviseletében Szűcs Viktória, elnök és Godó Dóra, szervezési- és kommunikációs titkár vett részt, akik sok új ismeretet és  jó gyakorlatokat kaptak útravalóul.

A rendezvény első napján, meghallgattuk a dán kollégáink magyarországi intézménylátogatásai során szerzett tapasztalatait, majd Szűcs Viktória röviden bemutatta a BDDSZ történetét és egy részletes magyarországi helyzetképet tárt a dán kollégák elé az érdekegyeztetésről és a munka világáról, akik  az előadás végén számtalan kérdést intéztek felénk. Illetve egy dán pszichológusnő a munkahelyi mentális egészség jelentőségére és a konfliktusok mentális kezelésére hívta fel a figyelmet, a legfőbb üzenetüket kiemelve: "Vigyázz magadra!" Ezután az elhangzottak alapján koordinált esetfeldolgozó csoportmunka következett, majd 19:30-kor kezdődött  egy dán pszichiátriai dolgozó előadása, aki egy kollégája tragédiáról adott számot, illetve saját és a FOA érdekérvényesítő munkájáról. Röviden a történet: Egy gondozott megkéselte az egyik szociális intézmény dolgozóját, aki belehalt a sérülésbe. Mindezek után az intézmény dolgozói egy biztonságosabb munkafeltételekért kezdték meg a szakszervezeti küzdelmet: így Facebook és média kampányt kezdtek, tárgyaltak a miniszterrel, sztrájkot szerveztek, a küzdelmük sok támogatóra talált, amely munka során a szakszervezet végig ott állt a dolgozók mellett. Ennek hatására a miniszter elment az intézménybe és közös megemlékezést tartottak, majd lehetőséget kaptak elmenni a parlamentbe felszólalni a témában. A kitartó érdekképviseleti munkának köszönhetően magasabb létszám biztosításáról rendelkeztek. 400 millió koronát szavazott meg a kormány, hogy a pszichiátriai gondozók biztonságát biztosítsák. Elmondták, hogy nagyon fontos az, hogy mindig fel merjünk szólalni magunkért és másokért! 

Az előadó a következő üzenetet adta még át a hallgatóságnak a Micimackóból: 

"Bátrabb vagy, mint gondolod, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint hiszed."

A következő nap reggelén Szűcs Viktória, BDDSZ elnök és Bo Viktor Jensen, a FOA Roskilde régió elnöke aláírta a két szervezet közötti együttműködési megállapodást, amely megtekinthető a csatolmányban. Ezután a  problémamegoldás és kommunikáció témájában csoportmunka zajlott egészen a  délutáni zárásig.

Az utolsó nap reggelén - hazaindulás előtt - a FOA székházát látogattuk meg. Itt részletes tájékoztatást kaptunk a szakszervezet különböző osztályának feladatairól: a szervezet felépítéséről, a munkahelyi konfliktusok probléma-megoldási mechanizmusáról, a szakszervezeti beavatkozás szintjeiről,  a költségek elosztásán túl még a munkanélkülieknek nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szakszervezeti feladatokról adtak információt, példákkal alátámasztva.

Köszönjük Varga Veronikának (DBO Projects) a sok-sok segítséget, amit a dán-magyar tapasztalatszerzések és az együttműködési megállapodás előkészítése során nyújtott számunkra!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete támogatja a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődő demonstrációját! Támogatjuk azokat a követeléseket, melyek megvalósulása érdekében immár évek óta demonstrációt kényszerültök szervezni.

Szolidárisak vagyunk veletek a kultúrában és a kultúráért dolgozók életminőségét jelentősen jobb irányba befolyásoló küzdelmetekben!

Támogatjuk fellépéseteket, a kultúra értékeit, intézményeit és az azokban dolgozó szakembereket sértő, lebecsülő és megalázó körülmények ellen!

Veletek gyászoljuk a megszüntetett kulturális háttérintézményeket (Nemzeti Művelődési Intézet, Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, MaNDA – Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet).

Kívánjuk, hogy a mára mérhetetlenre tágult különböző rétegek közötti kulturális szakadék szűnjön meg és különösképpen azt, hogy ne legyenek minősíthetetlenül rossz helyzetben azok az emberek, akik a kultúráért dolgoznak!

Szolidárisak vagyunk a kultúra és közgyűjtemények területén egyre nehezebb körülmények között dolgozó kollégáitokkal, követeléseitekkel teljes mértékben egyetértünk!

Kedves Csóti Csaba Elnök Úr!
Tájékoztatlak, hogy a BDDSZ képviselői ott lesznek a január 21-i tüntetésen.
Kívánjuk, hogy demonstrációtok elérje célját!
Budapest, 2017. január 20.

 Szolidaritással:

Szűcs Viktória, BDDSZ elnök

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete tiltakozik a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalt 4 fő szakszervezeti vezetőjét érintő elbocsájtás miatt.

A BDDSZ szolidáris az elbocsájtott szakszervezeti tisztségviselőkkel és lehetőségeihez képest minden eszközzel segíti harcukat.

Felszólítjuk a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt., hogy biztosítsa a dolgozók szervezkedési szabadságának érvényesülését és tartsa tiszteletben a szakszervezet törvényes jogosultságait. 

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Aletta és Etelka nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 64

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés