Kedves Kollégák!
 
 Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) elindított egy kampányt: „Európában szükséges a béremelés”. A BDDSZ támogatja a kampányt, amelynek végrehajtásáról és támogatásáról az Alapszervezeti Titkárok Tanácsülése 2017. március 23-án döntött.
 
 
Az BDDSZ úgy véli, hogy a béremelésre a dolgozók számára nem csak azért van szükség, mert hosszú évekig tartó bérbefagyasztás miatt megérdemelt, hanem azért is fontos sürgős lépéseket tenni a béremelés terén, hogy támogassuk azt, hogy tartós gazdasági fellendülés legyen Magyarországon és Európa-szerte is.
 
 A béremelés kampány hangsúlyt helyez a nemek közötti bérszakadékra, az alacsony keresetű munkavállalók és a főnökeik közötti növekvő bér egyenlőtlenségre és arra, hogy áthidalja a szakadékot a Kelet- és Nyugat-Európai dolgozók fizetése és termelékenységi szintje között.
 
 Ha egyetértesz a kampány céljaival, írd a lá a petíciót itt:  http://payrise.eu/
Mindemellett várunk a csatolmányban található kampány lógóval béreket és fizetés-különbséget bemutató egyéni, vagy a kollektívát ábrázoló selfie-ket, akár arc nélkül is, amelyeket megoszthatunk itt és a facebook oldalunkon! 
Fogjunk össze az európai szakszervezeti mozgalom kampányában, hogy közösen elérjük, hogy az ágazatunk is béremelést kapjon!  
Európában szükséges a béremelés - itt az ideje a MI felemelkedésünknek is!
 
A kampány a február 14-i bejelentéstől kezdődően egy éven keresztül zajlik majd, különböző eseményekkel, plakátokkal, Facebook és Twitter kampánnyal.
 
Oszd meg másokkal is, hogy ők is támogathassák!

A mellékletekért kattints a bejegyzés címére!

Korábbi bejegyzésünk a témában itt!

 

Az Országgyűlés a 2017. március 7-i ülésnapján hozott döntése alapján 2017-től újabb munkaszüneti nap került meghatározásra. Ennek megfelelően az általános munkaszüneti napok az évben: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20.,október 23., november 1. és december 25–26.

A törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

A Magyar Közlöny 2017. évi 37. számában (2017. március 16.) megjelent 2017. évi XIII. törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról.

Az Európai Szakszerveze Szövetség (ETUC) kampányt hirdetett a munkavállalók béreinek emelésére. 
Manapság a vagyon és a bérek közötti különbség növekszik, a béremelésnek a legjobb eszközei pedig a maguk a munkavállalói jogok, mint pl. a kollektív alku joga. Ezért kellene ezeket mindenkinek kezdeményeznie és támogatnia és nem támadnia, mint ahogyan az az elmúlt években történt.
 
Az európai munkavállalók béreinek emelése a társadalmi igazságosság kérdése is!
 
Ezért fogott össze az európai szakszervezeti mozgalom ebben a kampányban, hogy elérjék, hogy a munkavállalók béremelést kapjanak.  
Amennyiben támogatod az akciót aláírásoddal itt fejezhetik ki az egyetértésedet a béremelés szükségességével kapcsolatban.  
Itt lehet aláírni: http://payrise.eu
 
További infó a bejegyzés címére katintás után!

 

2017. február 15. napján a Magyar Közlöny 23. számában, megjelent a Kormány 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról, benne a régóta ígért bérintézkedésekkel. (Link a közlönyhöz az aláhúzás alatt.)

Rövid összefoglaló a rendeletről:

Az intézkedés kizárólag a felsőfokú végzettségű (ún. nem ágazatspecifikus munkakörben foglalkoztatott) kollégáinkat érinti, „F”-„J” fizetési osztályban.
Pl.: élelmezésvezető, gazdasági vezető, egyéb diplomás, de nem szakmai munkakörök.

A rendeletben foglaltak alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege emelkedik, visszamenőleg 2017. január 1-től.

A kifizetés első ízben márciusban történik, a januárra járó különbözetet is ekkor kell kifizetni.
Az emelés – időarányosan – azoknak is jár, akik jogviszonya 2017. február 17-e után létesül vagy február 17-e előtt megszűnik. A rendelet 2017. február 17-én lép hatályba.

A segédtáblák elérhetők a csatolmányban:

FIGYELEM! 
A következő felmérés a csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) főiskolai képzésre NEM jelentkezettek számára készült. 
A felmérés mindössze fél percet vesz igénybe. Célja, hogy feltárjuk azokat a tényezőket, amelyek a diploma megszerzését hátráltatják, vagy gátolják.
 
 
 
Amennyiben Ön nem jelentkezett a főiskolai csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) képzésre, kattintson ide. 
 
Köszönjük a kitöltést és a megosztásokat!
 
 

Tájékoztató

A mai napon a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság kezdeményezésére sztrájktárgyalásra került sor a kormány képviselőjével, Nyitrai Imre helyettes államtitkárral.

A szakszervezeti oldal bevezetőjében visszautalt arra, amit már az előző, 2016. november 17-i találkozón is kifejtett: az ágazatban drámai folyamatok zajlanak, állandósult a munkaerőhiány, az intézmények súlyosan alulfinanszírozottak, az ellátások színvonala tovább romlik. A minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú emelése örvendetes fejlemény, de az emelt bérek kifizetése – a finanszírozási feltételek változatlansága esetén – az intézményeket, különösen a civil és egyházi, valamint önkormányzati fenntartású intézményeket megoldhatatlan feladat elé állítja. A Sztrájkbizottság felhívta a figyelmet, hogy az intézmények fennmaradása, az elbocsátások elkerülése érdekében haladéktalanul pótlólagos finanszírozási intézkedésekre van szükség.

A Sztrájkbizottság sajnálattal vette tudomásul, hogy figyelmeztetése ellenére – bár a 9 milliárd forintos fedezet az ágazat áprilisi sztrájkja óta rendelkezésre áll, amelyből 1,5 Mrd bölcsődei pótlékként már bevezetésre került  – nem került sor időben a minimálbér-intézkedésekből kimaradók szociális ágazati összevont pótlékának emelésére. Sőt, a jogszabályi környezet változásából fakadóan esetenként a bérek csökkenésére is sor került. Ez a folyamat újabb távozási hullámot indított el, főleg a diplomás munkakörökben.

A szakszervezeti oldal tájékoztatást kért a kormánytól a tervezett finanszírozási intézkedésekről is.

Nyitrai Imre válaszában hangsúlyozta, hogy a magasabb szakképzettségű dolgozók pótlékemelésére a korábban ígért januári 1-jei hatállyal, visszamenőlegesen kerül sor. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a sztrájktárgyalással egy időben zajló közigazgatási államtitkári értekezlet napirendjén szerepel, a finanszírozási kérdésekkel egyetemben. A pótlékok korrekciójának kérdése a február eleji kormányülésre kerül, az előterjesztés elfogadása esetén az emelt pótlékok folyósítása a márciusi bérkifizetéssel történik. A munkáltatók számára mindez nem jár majd többletteherrel, az intézmények a pótlékok finanszírozására működtetett mechanizmuson keresztül automatikusan megkapják a szükséges forrást.

A minimálbér- és a garantált bérminimum megnövekedett forrásigényének kompenzációjára az NGM és a BM tesz javaslatot, amely szintén elfogadás előtt áll. Az állami intézmények körében az EMMI az SZGYF-en keresztül nyújt fedezetet, míg a civil és egyházi intézmények részére a költségvetés esetleges módosításáig előrehozott normatíva fizetésére kerül sor. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók 15%-os emelt fajlagos támogatást kapnak. Ez utóbbiakat kormányhatározat írja elő.

A feszült hangulatú találkozón a Sztrájkbizottság rögzítette, hogy a 20 %-os bérkövetelés sajnos még a tervezett bérintézkedésekkel sem teljesül maradéktalanul.

A Sztrájkbizottság átadta javaslatát a kormány képviselőjének, a szociális ágazati összevont pótlék és a bölcsődei pótlék alapilletményként történő figyelembe vételére (a javaslatot ld. a csatolmányban).

Zárásként szó esett a Sztrájkbizottság másik fő követeléséről is, miszerint a munkaközi szünet valamennyi ágazati dolgozó esetében legyen a munkaidő része. A kormány képviselője egyértelművé tette, hogy e kérdés jogszabályi rendezésére jelen kormányzati ciklusban reális esélyt nem lát.

Budapest, 2017. január 25.

Szociális Ágazati Sztrájkbizottság

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Timót nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés