• Vázizomrendszeri tanulmányok

A BDDSZ vázizomrendszeri tanulmányai

A BDDSZ vázizomrendszeri tanulmányai

2023.07.13. cs - 15:52
Posted in:

A BDDSZ 2021 végén kérdőíves felmérésében azt kutatta, hogy a bölcsődei dolgozók vázizomrendszerére mekkora teher hárul, panaszaik mennyire függnek össze egy-egy adott munkafolyamattal és/vagy munkaállomással. Az alábbi hipotézisekre épült tanulmányunk:

• a pályán eltöltött évek növelik a vázizomrendszer igénybevételét, így a vázizomrendszerre nehezedő terhelést, ami állapotromlást eredményez,

• a bölcsőde tervezési szabványban (MSZ 24210-1 Magyar Szabványügyi Testület) szereplő követelmények betartása nélkül is átvételre kerülnek/üzemelnek intézmények,

• bizonyos munkafolyamatok különösen nagy terhelést okoznak,

• az elmúlt évtizedekben a gyermekek megnövekedett súlya további igénybevételt jelent.

Az eredményekről 2022. február 16-án egy webinár keretében számoltunk be. 

A webinár után kutatásunkat tovább folytattuk, mélyinterjúkat készítettünk olyan, már legalább 15 éve a pályán dolgozó kisgyermeknevelőkkel, akiknek valamilyen kialakult vázizomrendszeri problémájuk van. A tanulmány elkészülte után 2022. október 18-án Egyenes derékkal jöttünk - Vágy és valóság címmel szakmai konferenciát tartottunk. 

A konferenciáról két részben számoltunk be, az összefoglaló első része tartalmazta Szűcs Viktóriának, BDDSZ elnökének előadását, melyben kitért többek között arra, hogy kinek a feladata a szakma és a munkvállaló védelme, valamint hogy a szakszervezetnek mi a szerepe a biztonságos munkahelyek megteremtésében.

Az előadás az alábbi linken érhető el:

Kinek a feladata a bölcsődei szakma és a munkavállaló védelme, holisztikus kitekintés című előadás

 

Scheer Barbara a BDDSZ szervezési- és kommunikációs titkára előadásában ismertette a 2021. évi vázizomrendszeri felmérés és a 2022. évi mélyinterjú elemzések eredményeit. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szabálytalanul kiépített munkaállomások mellett végzett napi tevékenység milyen extra terhelést jelent a vázizomrendszernek. Kiemelte azt az összefüggést, hogy amennyiben a cél a magas minőségű kisgyermek ellátás biztosítása, akkor a döntéshozóknak/fenntartóknak, munkáltatóknak és az egyéni dolgozóknak is emögé a cél mögé kell beállni, mert másképp az ellátottak érdeke csak sérülni tud.

Az előadás az alábbi linken érhető el:

Bölcsődei dolgozók vázizomrendszeri problémái, felmérés és mélyinterjú elemzés eredmények című előadás

 

Bölcsházyné Veres Ágnes (gyógytornász) és Gulyásné Nagy Anita (kisgyermeknevelő) gyakorlati előadásuk során bizonyították, hogy mekkora kapcsolat van a munkaállomások kialakítása és a vázizomrendszerre nehezedő fokozott terhelés között. Anita bemutatta a napi munkatevékenységet egy jó kialakítású pólyázó és fürdető (80 cm peremmagasság) mellett, és egy helytelen kialakítású, csak 60 cm peremmagasságú kád mellett. Ágnes nemcsak végig magyarázta és bemutatta, hogy melyik esetben hova kerül a terhelés, de ahhoz is szakszerű és használható útmutatást adott, hogy hogyan kell úgy a gondozási tevékenységeket végezni ezeknél a munkaállomásoknál, hogy a lehető legkisebb terhelés kerüljön a vázizomrendszerre.

Az előadás az alábbi linken érhető el:

Van-e kapcsolat a munkaállomások kialakítása és a vázizomrendszerre nehezedő extra terhelés között? című előadás

 

A konferencia második része a délutáni kerekasztal beszélgetéssel indult. Felkérésünknek eleget téve elfogadta a meghívást Dr. Nagy Imre (Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály főosztályvezető), dr. Kudász Ferenc (Magyar Ergonómiai Társaság-főtitkár), Dr. Dudás Katalin (munkajogász) és Péntek Ágnes (Magyar Bölcsődék Egyesülete -alelnök). 

A meghívott vendégekkel arra kerestük a válaszokat, hogy milyen súlya van a munkaegészségügynek munkavédelem területén és ezzel összefüggésben milyen szerepe van az egészségmegőrzésben a foglalkozás egészségügynek?

Bár a második részről videó felvétel nem készüt, a szöveges összefoglaló elérhető.

Ahhoz azonban, hogy problémát társadalmasítani tudjuk, hogy a szakma és a döntéshozók figyelmét erre a feladatcsoportra, a megelőzésre és a korrekcióra irányíthassuk, elengedhetetlen, hogy útjára engedjük a teljes tanulmányainkat. Hiszen kell, hogy ismerjétek az eredményeket, kell, hogy figyeljetek mindarra, amire csak lehet, ami a ti felelősségetek, kinek-kinek a maga területén. Mert a tudatosság csak így érhető el. Ezért a rövid összefoglaló, a kérdőíves felmérés eredménye és a mélyinterjú elemzés is teljességükben elérhető a mellékletekben. 

"Amikor egyikőtök elbukik, a mögötte haladókért bukik el, hogy figyelmeztessen a kőre, melyben elbotlott. Igen, és azokért bukik el, akik előtte jártak és lábuk biztosabb, ám a követ el nem távolították." (Kahlil Gibran: A próféta)