• Balatonszemes képzés 2022

Munkavédelem, munkajog, érdekegyeztetés és egy kis szakmázás - BDDSZ tisztségviselői képzés

Munkavédelem, munkajog, érdekegyeztetés és egy kis szakmázás - BDDSZ tisztségviselői képzés

2022.08.29. h - 13:56
Posted in:

Két napos továbbképzést tartottunk a BDDSZ tisztségviselői részére (2022.08.25 - 26-án) Balatonszemesen (a VDSZ üdülőjében), amelyre az ország 30 helyéről 50 elkötelezett kolléga érkezett, akik közül többségük alapszervezeti titkár, vagy bizalmi feladatokat látnak el.
A jó hangulatú, de feszített tempójú képzésen két külső és négy belső előadó segítségével kerültek feldolgozásra az egyes témák.

I. nap.

Dudás Katalin
Dr. Dudás Katalin (ügyéd, egyetemi oktató, BDDSZ jogsegélyszolgálatának jogásza) Szűcs Viktória (BDDSZ elnök)

Dr. Dudás Katalin (ügyvéd, egyetemi oktató, BDDSZ jogsegélyszolgálatának jogásza) először beszámolt az elmúlt egy év BDDSZ jogsegélyszolgálatában szerzett tapasztalatairól, elmondta, hogy mire figyeljenek az érintettek, ha jogsegélyt kérnek, továbbá elmondta a jogsegélyszolgálatban kialakított képviseleti lépéseket, folyamatokat, intézkedéseket, majd ezt követően a munkaegészségügyi és munkavédelmi kérdéseiről beszélt a szociális/bölcsődei terület vonatkozásában. Elmondta, hogy tapasztalata szerint jogérzéke van ugyan a munkavállalóknak, mert érzik, sejtik, ha a foglalkoztatásuk során valami jogellenes. Az igazi problémát az jelenti, hogy többségük nem mer kiállni önmagáért és nem lép ezekben a jogsértő esetekben, hanem tűr, amely során a pszichés terhelése nő, ami később kihat az ő testi egészségére is.

Segített eligazodni abban is, hogy a munkavédelem kialakításakor és biztosításakor mi minden a munkáltató felelőssége (személyi, tárgyi, szervezési- és ellenőrzési), ahogy ahhoz is támpontokat kínált, hogy a munkavállalónak milyen kötelezettségei vannak a munkavédelem oldalán.

Felhívta a figyelmet arra az európai kutatási eredményre is, mely szerint minél tudatosabb egy munkavállaló, annál inkább egy szinten van a fontossági sorrendben a fizetés nagysága, a szabadidő mennyisége és a munkavégzési feltételek milyensége a munkavállalás során.
Továbbá beszélt a helyi választott munkavédelmi képviselők szerepéről, jogosultságaikról és arról a tényről, hogy az évek óta fennálló jogszabályi kötelezettség ellenére máig hiányoznak a munkahelyekről, melyben a munkáltatóknak nagy felelőssége van!

Dr. Kártyás Gábor
Dr. Kártyás Gábor (munkajogász, egyetemi oktató)

Dr. Kártyás Gábor (munkajogász, egyetemi oktató) a munkáltatói szintű kollektív szerződés (KSZ) közalkalmazottakra vonatkozó jogi kereteiről, lehetőségeiről tartott részletes előadást, valamint segítséget nyújtott a KSZ tárgyalások során alkalmazható technikák elsajátításához is. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy mit jelent és miért fontos az utóhatály (ha a felek nem tudnak új megállapodást kötni, akkor marad érvényben az, amiben korábban megegyeztek), hogyan védi ez a munkavállalót. Tisztázta azt is, hogy mit jelent a békekötelem (KSZ hatálya alatt, a KSZ-ben lefektetett szabályozás témájában nem lehet jogszerűen sztrájkolni), valamint segített megérteni, hogy hogyan kell "csomagban" nézni a KSZ és a törvényi előírásokat. Workshop jelleggel a jelenlévők egy hozott példán keresztül készülhettek fel egy valódi kollektív szerződés tárgyalásra.

Felkészülés KSZ tárgyalásra
Felkészülés KSZ tárgylásra...

Előadásának talán az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy "békeidőben kell a háborúra készülni"

Scheer Ferencné (bölcsődei szakértő, BDDSZ Ügyvivő Testületi tag, Bölcsődei Múzeum Alapítvány elnök) és Szűcs Viktória (BDDSZ elnök) vezetésével a résztvevők a bölcsődei adminisztráció munkavállalói kérdéseivel foglalkoztak, közösen kerestek megoldásokat a meglévő anomáliákra.

bölcsődei adminisztráció
Scheer Ferencné (ÜT Tag, bölcsődei szakértő) és Szűcs Viktória (BDDSZ elnök)

Workshop jelleggel, csoportmunka keretében kerültek megválaszolásra azok a kérdések, melyek összeállítását megelőzte a bölcsődei adminisztrációval kapcsolatos felmérésünk.
Összességében elmondható, hogy a legnagyobb probléma az, hogy országosan még mindig nem egységes dokumentációt használnak és vezetnek a bölcsődék, illetve ahol már áttértek a 2019-ben napvilágot látott új csoportnapló vezetésére, ott sok helyen nem kapták meg előtte a szakdolgozók az új dokumentációs munkához szükséges képzést (instrukciókat), illetve nem használják (sok esetben nem is tudnak róla, hogy létezik) a Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapján is megtalálható Módszertani útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció vezetéséről című segédanyagot.

adminisztráció
Zajlik a csoportmunka ....
értékelés
A  bölcsődei adminisztrációval kapcsolatos csoportmunka eredményeinek bemutatása, értékelése
Képen: Dvorácskó Balázs, Scheer Ferencné, Szűcs Viktória

 

II. nap

Szűcs V.
Szűcs Viktória (BDDSZ elnök) 

Szűcs Viktória (BDDSZ elnök) és Dvorácskó Balázs (BDDSZ szervezési munkatárs) a Helyi tárgyalásra való felkészülés címet viselő előadásuk alatt gyakorlati segítséget adtak ahhoz, hogy hol és hogyan lehet felkészülni egy helyi tárgyalásra. Felhívták a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy felkészülten menjünk egy-egy tárgyalásra, melyhez nélkülözhetetlen, hogy megbízható helyekről tájékozódjunk. Ilyen lehet pl. (bér, infláció, stb. kérdésében) a KSH honlapja. Gyakorlati segítséget mutattak be ahhoz, hogy az önkormányzatok nyilvánosan közzétett költségvetésében milyen tételsorokat célszerű megkeresni, hogyan lehet ütős érvrendszert felépíteni az egyeztetésekhez.

Scheer Barbara (szociálpolitikus, BDDSZ szervezési- és kommunikációs titkár) a résztvevőket előadása előtt invitálta, hogy egy ún. body mapping során jelöljék be azon területeket az ábrán, ahol fájdalmat éreznek a munkavégzés során. Majd az eredményeket látva, visszaigazolva a résztvevők által meghatározott fájdalompontokat, a bölcsődei dolgozók vázizomrendszeri terhelésének felmérése során végzett mélyinterjúk eredményeire támaszkodva, emellett a mélyinterjúk során nyert következtetéseit mutatta be. 

Body mapping
Scheer Barbara - Body mapping (üres ábra)

Kitért a bölcsődei építésügyi szabványban megfogalmazott előírások fontosságára, valamint rávilágított arra, hogy a szabványi előírások be nem tartásával készült munkaállomások és a vázizomrendszeri betegségek kialakulása között milyen összefüggések lehetnek. Tájékoztatást adott arról is, hogy az új szabvány (MSZ 24203-1: 2021) elemzése során milyen problémákat tárt fel a BDDSZ Ügyvivő Testülete és ezek kapcsán hol tartanak az egyeztetések a Szabványügyi Testülettel.

Vázizomrendszeri felmérés eredmények
Scheer Barbara (szociálpolitikus, BDDSZ szervezési- és kommunikációs titkár)

Barbara előadásában többször is ráirányította a figyelmet az egyén, azaz a dolgozó felelősségre is, a tudatosság és a képzés fontosságára (törvények biztosította érdekvédelmi lehetőségekre: munkavédelmi képviselők - 1993. évi XCIII. tv., 257/2000 (XII. 26.), 33/1998 (IV.24.) NM rendelet), valamint arra, hogy a hivatástudat és az egészségtudat között nem választani kell. A kettő együtt tudja csak garantálni a magas szinvonú kisgyermekellátást.

Ezt követően Dvorácskó Balázzsal (BDDSZ szervezési titkár) tájékoztatást adtak a BDDSZ elkövetkezendő időszakban tervezett kampányairól is, melyek a következő célok köré fognak összpontosulni:

  • Szakmailag és munkavállalói szempontból is (különös tekintettel az ergonómiára) megfelelő bölcsődei létesítési (építésügyi) szabvány, és annak betartása - Prevenció fontossága
  • Az Én történetem: A bölcsődei dolgozók vázizomrendszeri problémáinak, megbetegedéseinek  "anonim" közkinccsé tétele,
  • Aláírásgyűjtés indítása egy önálló ágazati bértábla bevezetése érdekében.

A képzés feszített tempóban, de jó hangulatban telt, a résztvevők sok hasznos és új információ birtokában térhettek haza.

Fotók: Ádám Krisztina