A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete üdvözli a Kormánynak azt a döntését, hogy kiterjesztik a pedagógus életpályát a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőkre.

A javaslatot először, a szociális életpályamodell munkacsoporton belül közösen a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a Magyar Bölcsődék Egyesülete fogalmazta meg. Ez most zöld utat kapott, melyet üdvözlünk.

© MTI Fotó: Kovács Tamás

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 10 000 bölcsődei dolgozóból, melyből  kb. 6000 fő szakdolgozó (kisgyermeknevelő), a pedagógus életpálya szerinti bérezés 882 főre fog vonatkozni, mely a szakállomány 14,7 % (kerekítve: 15 %-a).
(Megjegyzés: Magyarországon 2009-ben indult az első szakirányú főiskolai szintű képzés csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon (BA), és a tavalyi évben végeztek először a már egyetemi oklevelet kapó neveléstudomány (MA) szakos kisgyermeknevelők.)

Az intézkedés bevezetése megállíthatja a diplomások elvándorlását az oktatási ágazatba (pl.: óvodákba, az iskolai végzettségek átjárhatósága miatt). De mindemellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a felsőfokú OKJ szakképesítéssel rendelkező (E-kategóriába sorolt) kisgyermeknevelők is mihamarabb bekerüljenek a fenti körbe, akik számára a kormányzatnak egy segítő jobb kezet kell nyújtani. Ezalatt azt értjük, hogy a kisgyermeknevelők 85 %-a (akik első körben nem kerülnek be a pedagógus életpálya hatálya alá), célzott és támogatott képzéssel mihamarabb diplomához jussanak.


A bejelentés kapcsán kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a pedagógus életpálya szerinti bérezésben nem részesülő dolgozók számára, a már korábban beígért 2015. júliustól esedékes szociális ágazati bérrendezés szintén zöld utat kapjon és 2016. január 1-jétől a szociális ágazati életpályamodell is bevezetésre kerüljön! 

Mert csak ez az intézkedés tudná némileg kompenzálni azt, hogy az országban alkalmazott 10 000 bölcsődei dolgozó közül 882 kapna egy viszonylag magas béremelést és a többiek pedig teljesen kimaradnának mindenből, akkor, amikor 2008 óta be van fagyasztva a dolgozók illetménytáblája és a szociális ágazat jelenlegi jövedelmi adatai alapján sereghajtó valamennyi nemzetgazdasági ágazat közül. (2015-ben a dolgozók 75%-a a szociális ágazati pótlékkal növelt illetményével együtt, kevesebb nettót keres, mint a 2013 évi létminimum (87.510 Ft)).

Ha ez nem következne be, beláthatatlan belső feszültség és következmény alakulna ki az intézményekben.

A bejelentésről készült MTI összeállítás a bejegyzés címére történő kattintással érhető el.  

A pedagógus életpálya kiterjesztése a koragyermekkori intervenciós csomag része, melyről szóló Kormányhatározat megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 56-os számában.

A közlöny vonatkozó oldala elérhető a mellékletből!

A Magyar Bölcsődék Egyesülete, a nyíregyházi bölcsődei dolgozók, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Államtitkársága szervezésében a mai napon Bölcsődék Napja alkalmából, a Nyíregyházán megrendezett központi ünnepségen köszöntötték a bölcsődei dolgozókat és kitüntetéseket adtak át.

Novák Katalin államtitkár asszony  Pro-Familiis Díjat adott át:

- Gyuriczáné Botka Emőke (a szegedi Egyesített Bölcsődék szaktanácsadója)

- Majzik Mária (a gyöngyösi Visonta Úti Bölcsőde vezetője) részére.

 

 

 

 

 

 

© Fotó: Racskó Tibor

 

Miniszteri elismerő oklevélben részesült:

- Barna Gyuláné  (Újpest)

- Csökmei Gáborné (Békés)

- Kissné Kalló Györgyi (Egyesített Bölcsődék vezetője, Zugló)

- Spilberger Péterné (Bölcsődevezető, Óbuda)

- Tóth Sándorné (Miskolc)

- Würth Ibolya (Újpest)

 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete által alapított Akócsi Ágnes életműdíjban részesült:

- Dr. Torma Lászlóné (Bölcsődevezető, Pécs)

- Keskenyné Péntek Ágnes (Bölcsődei Intézményegységvezető, Szolnok)

- Takács Anna Mária (Intézményvezető helyettes, Újbuda)

- Ungi Ferencné (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi Igazgatója, Szeged)

 

Forrai Katalin Díjban részesült:

- Gyöngy Kinga (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

- Az Óbudai Egyesített Bölcsődék kollektívája

- Szántó Zoltánné (bölcsődevezető, Berettyóújfalu)

 

Díszoklevél kitüntetésben részesült:

- Dr. Molnárné Tóti Piroska  (kisgyermeknevelő, Pécs)

- Horváth Józsefné (bölcsődevezető, Óbuda)

- Rimai Rudolfné (böcsődevezető, Szekszárd)

- Koszta Györgyné (bölcsődevezető, Nyíregyháza)

 

Díszoklevél kitüntetést kaptak a  Magyar Bölcsődék Egyesülete által kiírt pályamunkák nyertesei is.

- Balogh Ferenc Zoltánné (kisgyermeknevelő, Debrecen)

- Harkai Józsefné  (kisgyermeknevelő, Kiszombor)

- Kecskeméti Péterné (Bölcsődék Igazgatósága, Dunaújváros)

- Schuller Szandra (kisgyermeknevelő, Kecskemét)

- Somogyi Lajosné (kisgyermeknevelő, Szeged)

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Tisztelt Elnök Asszony!
Kedves Viktória!


A Bölcsődék Napja alkalmából tisztelettel köszöntelek és egyben Üdvözlöm a magyarországi bölcsődék valamennyi dolgozóját és kiemelten a Bölcsődei Dolgozók   Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) tagjait.

Tisztelt Bölcsődei Dolgozók! Kedves Kollégák! 

 

A Bölcsődék Napja alkalmából szeretettel gratulálok a magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi dolgozójának! 

Kívánom, hogy a magyar bölcsődeügy kiválóságainak példájából is töltekezve neveljék-gondozzák a legmagasabb szintű szakértelemmel, türelemmel és szeretettel a jelen gyermekeit és a bennük rejlő jövőt, jövőnket. – A magyar társadalom jövőjét!

Úgy vélem, mindig különleges érzés a Bölcsődék Napi ünnepségekre készülni, illetve azokon részt venni, tehetjük mindezt idén először azzal a tudattal, hogy immár valóban nevelés nélküli munkanapként ünnepelhetünk. Megható emlékezni eleinkre Forrainé Brunszvik Júliára, Rozmanith Antalra, dr. Fromm Pálra, akik elhivatottságból, felebaráti szeretetből áthatva létrehozták a kisgyermekellátás intézményeit. Azokra a szakemberekre, akik elmúlt 163 év alatt különleges szakmai professzionalizmussal képviselték a bölcsődék ügyét. A nemzetközileg is elismert szakmai munka alapjainak lerakásában Akócsi Ágnes, Dr. Polónyi Erzsébet, Kabainé dr. Huszka Antónia, Keresztúri Mária, Forrai Katalin, Stróbl Mária elévülhetetlen érdemeket szerzett. Köszönetem mindazoknak, akik éveken, évtizedeken át szolgálták a bölcsődéket, gondosan nevelték-gondozták az emberi létünk legszebb gyümölcseit, a gyermekeket! Köszönet Dr. Koncz Józsefnek és Mester Jánosnénak munkájáért, akik a bölcsődei érdekképviseletek terén hosszú éveken át küzdöttek a szakmáért, harcoltak kollégáikkal a bölcsődebezárások ellen és a bölcsődei dolgozók társadalmi és anyagi elismeréséért.

A Bölcsődék Napja kiváló alkalom arra, hogy ne csak a hazai bölcsődei mozgalom alapítói és nagyjai előtt hajtsunk fejet, hanem azok előtt a mai kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, vezetők, bölcsődeorvosok és a bölcsődei munka során nélkülözhetetlen technikai dolgozók előtt is, akik nem ritkán személyes lemondást és áldozatokat követelő hivatásuk gyakorlásával élhetőbbé teszik a kisgyermekes családok hétköznapjait, akiknek professzionális szaktudása, és szerető gondoskodása nélkül ma már elképzelhetetlen lenne az egymást követő új generációk elindítása az egészséges, kiegyensúlyozott, tartalmas élet felé.

Úgy vélem, hogy az elmúlt 163 év alatt érdemessé vált ez a szakma arra, hogy a társadalomtól nagyobb megbecsülést, a bölcsődék dolgozói pedig, hét szűkös, lemondásokkal teli esztendő után a kormányzattól hathatós anyagi elismerést kapjanak. Hiszen közösen érezzük annak súlyát, hogy a létminimum alatti jövedelmeink mennyire teszik nehézzé mindennapjainkat. Melynek következményei egyre jobban kézzelfoghatóak.

Ezért közös erőinkkel kell munkálkodnunk és tenni azért, hogy a bölcsődékben dolgozók munkájának elismerése mihamarabb valóság legyen. A célért a magam részéről minden tőlem telhetőt megteszek, de a cél érdelében egyben kérem támogatásukat és segítségüket.

Az 1852. április 21-én, a Budapest, Kalap utca 1 sz. alatt megnyitott első magyarországi bölcsőde emlékére országszerte megrendezésre kerülő 2015 évi Bölcsődék Napi rendezvények ünnepi pillanataihoz sok sikert kívánok, különösen a Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezésében megvalósuló szakmai konferencia és díjátadó ünnepséghez, melynek keretében miniszteri kitüntetéseket, Akócsi Ágnes életműdíjat és Forrai Katalin Díjat adnak át.

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálok azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen a jeles napon a helyi, illetve az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesülnek.

Szervezetünk és a magam nevében megköszönöm valamennyiüknek a bölcsődés korú kisgyermekek gondozásában-nevelésében végzett áldozatos munkájukat, szakmai odaadásukat és rendíthetetlen hitüket. Kívánok Önöknek a további munkájukhoz kitartást, szakmai sikereket, nélkülözésmentes, boldog életet, jó egészséget és családi életükhöz sok boldogságot.

 

Végezetül engedjék meg, hogy köszöntőmet rövid üzenetemmel zárjam:

„Soha nem feledhetjük, hogy a bölcsődékben gyermekeink jövőjét tartjuk a kezünkben; 

Fontos, hogy munkánkat jól végezzük, mert ha a gyerekek felnőnek, a mi jövőnk lesz az Ő kezeikben!

A bölcsőde a mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk! De egyben az ország jövője is!

Tegyük hát úgy dolgainkat a mának, hogy megkérdőjelezhetetlen legyen közös jövőnk!”

 

Szűcs Viktória

BDDSZ elnök

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Timót nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés