Tisztelt Elnök Asszony!
Kedves Viktória!


A Bölcsődék Napja alkalmából tisztelettel köszöntelek és egyben Üdvözlöm a magyarországi bölcsődék valamennyi dolgozóját és kiemelten a Bölcsődei Dolgozók   Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) tagjait.

Tisztelt Bölcsődei Dolgozók! Kedves Kollégák! 

 

A Bölcsődék Napja alkalmából szeretettel gratulálok a magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi dolgozójának! 

Kívánom, hogy a magyar bölcsődeügy kiválóságainak példájából is töltekezve neveljék-gondozzák a legmagasabb szintű szakértelemmel, türelemmel és szeretettel a jelen gyermekeit és a bennük rejlő jövőt, jövőnket. – A magyar társadalom jövőjét!

Úgy vélem, mindig különleges érzés a Bölcsődék Napi ünnepségekre készülni, illetve azokon részt venni, tehetjük mindezt idén először azzal a tudattal, hogy immár valóban nevelés nélküli munkanapként ünnepelhetünk. Megható emlékezni eleinkre Forrainé Brunszvik Júliára, Rozmanith Antalra, dr. Fromm Pálra, akik elhivatottságból, felebaráti szeretetből áthatva létrehozták a kisgyermekellátás intézményeit. Azokra a szakemberekre, akik elmúlt 163 év alatt különleges szakmai professzionalizmussal képviselték a bölcsődék ügyét. A nemzetközileg is elismert szakmai munka alapjainak lerakásában Akócsi Ágnes, Dr. Polónyi Erzsébet, Kabainé dr. Huszka Antónia, Keresztúri Mária, Forrai Katalin, Stróbl Mária elévülhetetlen érdemeket szerzett. Köszönetem mindazoknak, akik éveken, évtizedeken át szolgálták a bölcsődéket, gondosan nevelték-gondozták az emberi létünk legszebb gyümölcseit, a gyermekeket! Köszönet Dr. Koncz Józsefnek és Mester Jánosnénak munkájáért, akik a bölcsődei érdekképviseletek terén hosszú éveken át küzdöttek a szakmáért, harcoltak kollégáikkal a bölcsődebezárások ellen és a bölcsődei dolgozók társadalmi és anyagi elismeréséért.

A Bölcsődék Napja kiváló alkalom arra, hogy ne csak a hazai bölcsődei mozgalom alapítói és nagyjai előtt hajtsunk fejet, hanem azok előtt a mai kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, vezetők, bölcsődeorvosok és a bölcsődei munka során nélkülözhetetlen technikai dolgozók előtt is, akik nem ritkán személyes lemondást és áldozatokat követelő hivatásuk gyakorlásával élhetőbbé teszik a kisgyermekes családok hétköznapjait, akiknek professzionális szaktudása, és szerető gondoskodása nélkül ma már elképzelhetetlen lenne az egymást követő új generációk elindítása az egészséges, kiegyensúlyozott, tartalmas élet felé.

Úgy vélem, hogy az elmúlt 163 év alatt érdemessé vált ez a szakma arra, hogy a társadalomtól nagyobb megbecsülést, a bölcsődék dolgozói pedig, hét szűkös, lemondásokkal teli esztendő után a kormányzattól hathatós anyagi elismerést kapjanak. Hiszen közösen érezzük annak súlyát, hogy a létminimum alatti jövedelmeink mennyire teszik nehézzé mindennapjainkat. Melynek következményei egyre jobban kézzelfoghatóak.

Ezért közös erőinkkel kell munkálkodnunk és tenni azért, hogy a bölcsődékben dolgozók munkájának elismerése mihamarabb valóság legyen. A célért a magam részéről minden tőlem telhetőt megteszek, de a cél érdelében egyben kérem támogatásukat és segítségüket.

Az 1852. április 21-én, a Budapest, Kalap utca 1 sz. alatt megnyitott első magyarországi bölcsőde emlékére országszerte megrendezésre kerülő 2015 évi Bölcsődék Napi rendezvények ünnepi pillanataihoz sok sikert kívánok, különösen a Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezésében megvalósuló szakmai konferencia és díjátadó ünnepséghez, melynek keretében miniszteri kitüntetéseket, Akócsi Ágnes életműdíjat és Forrai Katalin Díjat adnak át.

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálok azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen a jeles napon a helyi, illetve az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesülnek.

Szervezetünk és a magam nevében megköszönöm valamennyiüknek a bölcsődés korú kisgyermekek gondozásában-nevelésében végzett áldozatos munkájukat, szakmai odaadásukat és rendíthetetlen hitüket. Kívánok Önöknek a további munkájukhoz kitartást, szakmai sikereket, nélkülözésmentes, boldog életet, jó egészséget és családi életükhöz sok boldogságot.

 

Végezetül engedjék meg, hogy köszöntőmet rövid üzenetemmel zárjam:

„Soha nem feledhetjük, hogy a bölcsődékben gyermekeink jövőjét tartjuk a kezünkben; 

Fontos, hogy munkánkat jól végezzük, mert ha a gyerekek felnőnek, a mi jövőnk lesz az Ő kezeikben!

A bölcsőde a mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk! De egyben az ország jövője is!

Tegyük hát úgy dolgainkat a mának, hogy megkérdőjelezhetetlen legyen közös jövőnk!”

 

Szűcs Viktória

BDDSZ elnök

KENYSZI tájékoztatás a Bölcsődék Napja, valamint a bölcsődei szünet idején történő jelentés módjáról    

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) lehetővé teszi, hogy a bölcsődei szünet idejére, valamint a nevelés nélküli munkanapon, akkor a szülő nem tud gyermeke elhelyezéséről gondoskodni, ha a szülő kérésére a fenntartó gondoskodhat a gyermek intézményi ellátásának megszervezéséről. 

a Bölcsődék Napján, vagy a bölcsődei szünet idején a teendők:

  • az ügyeletet biztosító intézmény is rögzíti a megállapodást, így az időszakos/napi jelentést az ügyeletet biztosító intézmény rögzíti.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bölcsődék Napja ebben az évben 2015. április 21-én kerül megtartásra, amely olyan nevelés-gondozás nélküli munkanap, amelyet szakma fejlesztésre kell fordítani, valamint ezen a napon kerülnek átadásra különböző szakmai elismerések is.

Ebből következően kizárólag ez a naptári nap számolható el a nevelés nélküli munkanapként, az ebből következő teendő:

  1. Az ügyeletet nem tartó bölcsőde esetében erre a napra nem kell jelentést rögzíteni, be sem kell lépni a nyilvántartásba. - Ha tévedésből mégis ü” vagy „X” rögzítésre került, akkor sincs semmi teendő, mivel a Magyar Államkincstár a finanszírozás ellenőrzése során („10 napos hiányzási szabály” alkalmazása szempontjából) nem veszi figyelembe
  2. Az ügyeletet biztosító bölcsőde erre a napra rögzítse a megkötött megállapodást az Igénybevevői Nyilvántartásban (ebben az esetben ezt lehetővé teszi a KENYSZI), függetlenül attól, hogy az ügyeletet kérő gyermek élő (érvényes) megállapodással is rendelkezik egy másik bölcsődével (amely ezen napon/napokon zárva tart), tekintettel arra, hogy a finanszírozási szabályok - ezt lehetővé teszik. Ezt követően rögzíteni kell a tényleges napi igénybevételt.

A teljes, részletes  tájékoztató a mellékletből letölthető!

Újabb hitegetés vagy béremelés?

A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság és a kormány a 2015. február 24-i egyeztetésén a sztrájk idején elégséges szolgáltatások mellett a sztrájkkövetelésekről is tárgyalt. 
A kormány képviselője ismertette a minisztérium részletes álláspontját az elégséges szolgáltatásról szóló ajánlatunkról. Hogy egyértelművé tegyük a munkabeszüntetés ágazati jellegét, vállaltuk, hogy a szükséges korrekciókat megtesszük, egyben felhívtuk a tárgyalófelet, hogy mielőbb tegye le saját javaslatát, ami egyébként az esetleges bírósági eljáráshoz is szükséges.

A sztrájkkövetelésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk: 

A munkaközi szünetet érintő jogszabály-módosítás előkészítése (arról, hogy a munkaközi szünet, a munkaidő része legyen) megkezdődött. 

Az ágazati érdekegyeztető fórum újraindítása rövid időn belül várható, a fórum működését szabályozó ügyrend-tervezetről írásban egyeztetünk. 

A szociális ágazat régóta esedékes bérrendezését a minisztérium prioritásként kezeli, de 2015 júliusánál hamarabb nem számíthatunk előrelépésre. A sztrájkbizottság továbbra is kérte, hogy a béremelés, visszamenőlegesen is legyen folyósítva 2015. januárig

A tárgyalások rövidesen folytatódnak.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezésében 2015. február 16-án (hétfőn) szakmai tájékoztató nap került megtartásra az NCSSZI-ben.

A tájékoztató nap a vidéki bölcsődék intézményvezetőinek, szaktanácsadóknak szólt, melyen az érdeklődők az alábbi témákban hallhattak előadásokat:

1A bölcsődei ellátást érintő változások - Bárány Ildikó, osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Népesedéspolitikai Főosztály Családtámogatási és Gyermekjóléti Osztály) 

2. A BÉRkérdés már LÉTkérdés - Szűcs Viktória, elnök (Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete)

3. A Magyar Bölcsődék Egyesületének tevékenyége - Acsainé Végvári Katalin, elnök (Magyar Bölcsődék Egyesülete)

Az első két előadás diái elérhetőek, a bejegyzés címére történő kattintás után, a csatolmányban.

 

 

 

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Vendel nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 63

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés