• zaklatás webinár

Munkahelyi zaklatás témájú nemzetközi webinár összefoglalója

Munkahelyi zaklatás témájú nemzetközi webinár összefoglalója

2022.04.13. sze - 22:13
Posted in:

Az európai szociális párbeszéd szereplői (köztük az EPSU) részvételével évekkel ezelőtt elkészítésre kerültek a munkahelyi zaklatás témájában több szektorra vonatkozó útmutatások = Multisectoral guidelines (https://www.epsu.org/article/multi-sectoral-guidelines-tackle-third-party-violence-and-harassment-related-work)

Magyarul elérhető itt: https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/guidelines_Hungarian.pdf

A webináron kiemelésre került, hogy a tagországokban alkalmazott büntetőjogi kategóriák nem foglalkoznak a munkahelyi zaklatás ügyeivel, ezért a szakszervezeteknek nagy a felelősségük abban, hogy ráirányítsák erre a figyelmet. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) Violence & Harrassment Convention No. 190 IV. fejezete szól a védelemről és a megelőzésről. Az V. fejezete iránymutatást ad: végrehajtáshoz, jogorvosláshoz, ill. arra, hogy milyen szankciók vannak az elkövetők ellen.

Az olasz és bolgár kollégák beszámoltak arról, hogy milyen összefogással, milyen intézkedések mellett sikerült elérni országukban a jogszabályi változtatásokat is. Pszichológusok, mentális segítséget nyújtók és más szakemberek, munkáltatók, szakszervezetek és a  politikai döntéshozók együttműködése tette lehetővé a komplex intézkedések létrejöttét, melyek eredményre vezettek. 

Ezekből a nemzetközi pozitív példákból is jól látszik, hogy amennyiben előre akarunk menni és nem hátra, akkor összefogásra, szakmaiságra és érdekképviseletre van szükség. A munkavállalóknak fel kell ismerniük a saját érdekeiket, tájékozódniuk és képződniük kell a jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről, a munkáltatóknak és a döntéshozóknak meg kell érteniük, hogy a munkavállalók tömege nélkül ők sem lehetnének azokban a pozíciókban, ahol épp vannak. S a szakszervezeteknek szakemberek bevonásával kell a felmérések során kapott eredményekre megoldási javaslatokat kidolgozniuk. 

Még nem dőlhetünk hátra, mert van mit tenni. Ideje felismerni, hogy egymásra vagyunk utalva, ha élhetőbb világot akarunk, azért együtt, közösen, vállvetve kell tennünk.

A webinár teljes összefoglalója itt olvasható és elérhető a mellékletben is.