• Bölcsődék Napja 2023

Köszöntő Bölcsődék Napjára

Köszöntő Bölcsődék Napjára

2023.04.20. cs - 11:32
Posted in:

KÖSZÖNTŐ
A 171 ÉVES MAGYARORSZÁGI BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS DOLGOZÓI RÉSZÉRE

BÖLCSŐDÉK NAPJA ALKALMÁBÓL

2023. ÁPRILIS 21.


Tisztelt Bölcsődei Dolgozók! Kedves egykori és jelenlegi kollégák!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 171 éves magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi egykori és jelenlegi dolgozóját ÁPRILIS 21., a Bölcsődék Napja alkalmából!
Engedjék meg, hogy a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratuláljak azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként ezen a jeles napon országos vagy helyi díjazásban, illetve kitüntetésben részesülnek!

Hivatásunk ünnepe lehetőséget ad mindannyiunk számára a közös visszaemlékezésre, jelent elemző és a jövőt modellező szakmai eszmecserékre, illetve a bölcsődei szakmában dolgozók munkájának elismerésére.

Magyarországon az első pesti bölcsőde 1852. április 21-én nyitotta meg kapuit, melyet a Pesti Első Bölcsődei Egylet hozott létre a Kalap u. 1. szám alatti bérházban (ma V. ker. Irányi u. 2-4.), ahol 5 szobában 38 gyermekről gondoskodtak. A bölcsőde Majer István püspök és nagyprépost, valamint Forrayné Brunszvik Júlia - Brunszvik Teréz, az első magyar óvoda alapítója unokahúgának – támogatásával jött létre.  Az elmúlt 171 év alatt sokat fejlődött a szakma. Elődeink, így Akócsi Ágnes, Dr. Polónyi Erzsébet, Kabainé dr. Huszka Antónia, Keresztúri Mária, Forrai Katalin, Stróbl Mária, Dr. Koncz József különleges szakmai elhivatottsággal, többen közülük hosszú évtizedekig képviselték a bölcsődék ügyét.

Bölcsődék Napján a bölcsődei dolgozókra fókuszál a figyelem, azokra, akik ma az intézmények falain belül fáradhatatlanul dolgoznak a legkisebbekért, biztosítva a családok számára a korosztályspecifikus ellátást és a támogatást. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a nyugdíjas kollégáinkról, hisz ők is hosszú évtizedeken keresztül építőkövei voltak hivatásunknak. Közülük többen országos ismertségre és elismertségre is szert tettek.

A bölcsődei dolgozók reprezentatív szakszervezeténél, minden nap a "bölcsődék napja", hiszen minden egyes napunk a jelen bölcsődei dolgozók jövőjéről szól: a munkafeltételeikről, életkörülményeikről, erkölcsi és anyagi elismerésükről.

Tevékenységünk során kampányolunk az azonos elveken nyugvó ágazati szintű anyagi megbecsülés, illetve a biztonságos bölcsődei munkahelyek mellett, beleértve a bölcsőde létesítési szabványban foglaltak ergonómiai szempontú felülvizsgálatát is. Komoly gondot fordítunk a munkavállalók egészségét és biztonságát nem veszélyeztető munkavégzési feltételek biztosítására. A látszólag szép és rendben lévő, de szakmailag hibás kialakítások megszűntetését és a dolgozók képzését tűztük ki célul annak érdekében, hogy a dolgozók vázizomrendszerének egészsége rövid- és hosszútávon biztosított legyen!

Törekvéseinket alátámasztja az Európai Tanács Kisgyermekkori gondozásról, nevelésről szóló 2022-es ajánlása, mely a tagállamokat arra ösztönözni, hogy növeljék a hozzáférhető, megfizethető és magas színvonalú kisgyermekkori nevelésben és gondozásban való részvételt - 2030-ra a három év alatti gyermekek csoportja esetében az általános célérték a 45 %-os részvételi arány. A tények azt mutatják, hogy a színvonalas kisgyermekkori nevelés és gondozás nyújtása már korai életkortól meghatározó szerepet játszik a gyermekek kognitív, szociális és tanulmányi fejlődésének javítása terén.

A Tanács ajánlja, hogy a tagállamok támogassák a kisgyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozók minőségi foglalkoztatását és a tisztességes munkafeltételek számukra történő biztosítását, különösen a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások előmozdítása, valamint a vonzó bérek, a megfelelő munkafeltételek, a magas szintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági normák, az ágazaton belüli egyenlőség és megkülönböztetésmentesség fejlesztésének elősegítése révén, a szociális partnerek autonómiájának tiszteletben tartása mellett.

A megvalósítandó céljaink tehát számos ponton összecsengenek ezen eu-s dokumentumban foglaltakkal, ezért azt kívánom bölcsődék napja alkalmából, hogy a fenti célok teljesüljenek és minél többen érezzük magunkénak a hazai bölcsődei ellátásban dolgozók minőségi foglalkoztatásának ügyét, ami a dolgozók jobbléte mellett, a gyermekek mindenek felett álló érdekét és a családok támogatását szolgálja.

Végezetül Bölcsődék Napja alkalmából kívánok mindannyiuknak szakmai és előmeneteli sikereket, nélkülözésmentes hétköznapokat, jó egészséget és családi életükhöz sok boldogságot!
Budapest, 2023. április 20.  

Szolidaritással:         

 Szűcs Viktória, BDDSZ elnök

Letölthető dokumentum