Bölcsődékben foglalkoztatottak - előzetesen kalkulált - illetménye 2021. január 1-jétől

Bölcsődékben foglalkoztatottak - előzetesen kalkulált - illetménye 2021. január 1-jétől

2020.11.18. sze - 21:09
Posted in:

Jelen összeállításunkban részletesen bemutatjuk, hogyan változik a bölcsődékben foglalkoztatottak illetménye 2021. január 1-jétől.

A 2021 évi keresetnövekedés a jelenleg is már meglévő bölcsődei pótlék további emelésével fog megvalósulni, amely kihirdetésre került a Magyar Közöny 2019. évi 185. számában megjelent a 272/2019. (XI.20.) Kormányrendeletben.

Az intézkedés országosan az összesen kb. 11.500 bölcsődei foglalkoztatottból 7.500 szakdolgozót és 2.000 bölcsődei dajkát, összesen 9.500 főt érint.

A 2020. január 1-jétől megemelt és kiterjesztett bölcsődei pótlék összege átlagosan 21.000 Ft volt (amely a 2019 évi bölcsődei pótlék mértékéhez viszonyítottan átlag 50,01 %-al magasabb). 2021-től a bölcsődei pótlék tovább emelkedik, és átlag 38 000 Ft lesz pótlékemelés mértéke. Így két év alatt átlagosan a bölcsődei dolgozók keresete 2021-ig a garantált bérminimum emeléssel együtt mindösszesen kb. 30 %-al emelkedik. (Forrás: EMMI)
Továbbra is kérdéses, hogy mi lesz 2021-ben a fennmaradó 2.000 bölcsődei dolgozóval, akik az élelmezés, az adminisztráció, és üzemeltetési munkakörökben dolgoznak?! A keresetnövelő intézkedések – pl.: szociális ágazati összevont pótlék további emelésének - esetleges elmaradása, indokolatlan és súlyos hiba lenne, ami a minőségi gyermekellátás ellen hat!

Az alábbiakban közzétesszük az egyes bölcsődei munkakörökre vonatkozó bruttó/nettó illetményeket tartalmazó előzetesen kalkulált segédtáblákat, amit a jelenleg ismert hatályos jogszabályok alapján számoltunk ki, egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mivel még nem ismertek a 2021.évi minimálbér összegek, ezért a táblázatokban mindenütt a 2020. évi minimálbérrel és garantált bérminimumot tüntettük fel, és azokkal is számoltunk. Ezért a segédtáblákban foglaltakat kérjük csak előzetes tájékoztatásnak és nem fixnek tekinteni!

Amennyiben a szociális partnerek között létrejönne 2021-re vonatkozó új megállapodás, természetesen a táblázatokat annak megfelelően frissítjük!

 

2021. ÉVI BÖLCSŐDEI ILLETMÉNYEK ELŐZETES KALKULÁCIÓJA
(bölcsőde, mini bölcsőde)

I. PEDAGÓGUS MUNKAKÖRÖKBEN (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus) foglalkoztatottak illetményét tartalmazó segédtáblák:

I/a) Főiskolai végzettség esetén:
      Felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének       megállapításához, alapfokozat (BA diploma) esetén.

    - Főszabály szerinti illetménytábla és szórzók (Nktv. 65.§ (1a) bek.):
      - Bruttó előzetes kalkuláció / Nettó előzetes kalkuláció

    - Nktv. 65.§ (2) bek. alapján meghatározott illetménytábla és szorzók (értékelési rendszer alapú)
       - Bruttó előzetes kalkulációNettó előzetes kalkuláció

I/b) Egyetemi végzettség esetén:
      Felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének     megállapításához, mesterfokozat (MA diploma) esetén. 
       
    - Főszabály szerinti illetménytábla és szorzók (Nktv. 65.§ (1a) bek.)

    - Bruttó előzetes kalkuláció / Nettó előzetes kalkuláció

     - Nktv. 65.§ (2) bek. alapján meghatározott illetménytábla és szorzók (értékelési rendszer alapú):   
     - Bruttó előzetes kalkuláció / Nettó előzetes kalkuláció

 

II. NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRÖK:

II/1. Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők illetménye:

    - Segédtábla a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi  bruttó illetményének megállapításához. (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változást is mutatja 2020-2021 év vonatkozásában, a 2020. évi garantált bérminimummal kalkulálva (210 600 Ft).
                        Bruttó előzetes kalkuláció /Nettó előzetes kalkuláció

 

II/2. Bölcsődei dajkák illetménye:
  - Segédtábla a bölcsődei dajkák 2021. évi bruttó illetményének megállapításához. (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változás eredményeként kapott illetményt mutatja 2020-2021 év vonatkozásában, a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimummal kalkulálva (161.000 Ft, ill. 210.600 Ft)
                     
 Bruttó előzetes kalkuláció Nettó előzetes kalkuláció

 

II/3). Nem ágazatspecifikus munkakörökben foglalkoztatottak (szakács, konyhalány, élelmezésvezető, ügyintéző, kertész, karbantartó, stb.) illetménye:
- Segédtábla a bölcsődei adminisztratív és kisegítő munkakörökben foglalkoztatottak 2021. évi illetményének meghatározásához.
(Tekintettel a szociális ágazati pótlék mértékének és a minimálbérek változatlanságára, jelen összeállításba a 2020 évre vonatkozó segédtáblákat illesztettük be.)
                    Bruttó előzetes kalkuláció / Nettó előzetes kalkuláció

Figyelem! A segédtábla a közalkalmazotti illetménytábla szerinti bért, illetve a garantált bérminimumra való kiegészítést alapilletmény elnevezés alatt egy sorban, már összevontan mutatja, illetve külön soron szerepel az adott fizetési osztályhoz és fokozathoz tartozó szociális ágazati összevont pótlék, és e kettő összege, amely adja a bruttó illetményt.


Alapilletmény növelő tételként nem szabad megfeledkeznünk a további szakképesítés elismeréséről, amelyről a Kjt. 66. (2) bek. rendelkezik, az alábbiak szerint:
Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, a garantált illetménye
a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.

Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.

A fentiektől eltérően az illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett
a) egy további szakképesítés esetén legalább 7%,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%.

A bölcsődei munkakörök esetében a Kjtvhr. 12.§ alapján, a Kjtvhr. 3. sz. melléklete határozza meg, hogy mely munkaköröknél, milyen további szakképesítések jogosítanak illetménynövekedésre. Ezek a következők:

  • Kisgyermeknevelő munkakörnél: egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint a gyógypedagógiai asszisztens.
  • Gyógypedagógus munkakörnél: látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség.
  • Bármely bölcsődei munkakör esetében: amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Kjt. illetménytábla befagyasztása, illetve a minimálbérrel való betakarása miatt a további szakképesítés elismerése a Pedagógus munkakörök kivételével - amiről az Nktv.65.§ (9a) bek. a) alpontja rendelkezik –, sajnos nem tud érvényesülni, mert az 5%-10%-os illetménynövekedést a Kjt. illetménytábla szerinti alapilletményhez kell hozzáadni, és az így kapott összeg még mindig alacsonyabb lesz, mint a garantált bérminimum, ezért pl. a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők esetében ez sajnos egy üres szabály!

Jelen bejegyzésünk végén szereinténk felhívni a figyelmet, hogy a már ismert/alkalmazott korábbi bér- és pótlékelemek mellett, a korábban alkalmazandó Kjt. 24.§ (1) bek. szerinti helyettesítési díj helyett, a Kjtvhr. 15. § új (10) bek alapján 2021. január 1-jétől helyettesítési pótlékot kell fizetni a bármilyen okból távollévő kisgyermeknevelő részére – amennyiben a társ-kisgyermeknevelő egyedül látja el a csoportot.
A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30 %-a. 
Minden más munkakör esetében marad az arányos díjazással járó Kjt. 24 § (1) bek. szerinti helyettesítési díj. Minderről egy következő bejegyzésben írunk részletesebben.