• fizetés

Gyermekvédelmi szakellátás pedagógus munkaköreiben foglalkoztatottak 10%-os ágazati szakmai pótléka 2020. július 1-jétől

Gyermekvédelmi szakellátás pedagógus munkaköreiben foglalkoztatottak 10%-os ágazati szakmai pótléka 2020. július 1-jétől

2020.08.04. k - 14:41
Posted in:

Mint ahogyan azt korábban már közreadtuk, 2020. július 1-jétől a pedagógus életpálya hatálya alá tartozó dolgozóknál a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16.§-ának új  (11) bekezdése alapján "A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult."*

A szakmai pótlék bevezetéséről szóló jogszabály megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 28. számában.

A 10 százalékos ágazati szakmai pótlék intézkedés kiterjed - köznevelés valamennyi pedagógus munkaköre mellett - a Gyvt. hatálya alá tartozó pedagógus munkakörökre is, így a bölcsődei pedagógus munkakörökre és a GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS alábbi 12 pedagógus munkakörében foglalkoztatottakra is.

Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben:

 1. nevelő
 2. fejlesztőpedagógus
 3. gyógypedagógus
 4. pszichológus
 5. nevelőszülői tanácsadó
 6. javítóintézeti utógondozó
 7. szakoktató
 8. nevelőszülői hálózat szakmai vezetője
 9. gyermekotthon vezető
 10. otthonvezető javítóintézetben
 11. gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója
 12. örökbefogadási tanácsadó

JELEN BEJEGYZÉSÜNKBEN A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN TESSZÜK KÖZZÉ A SEGÉDTÁBLÁINKAT! 
(A bölcsődékben dolgozókra vonatkozó számításokat már korábban közzétettük, azok itt találhatóak.)

SEGÉDTÁBLÁK A 2020. JÚLIUS 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES GYERMEKVÉDELMI TERÜLETET ÉRINTŐ KERESETNÖVELŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL:

Főiskolai végzettség (BA diploma) esetén:

Egyetemi végzettség (MA diploma) esetén:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 10%-os szakmai ágazati pótlék a hatályos jogszabályok alapján, sajnos nem képezi a jubileumi jutalom számítási alapját.

--------------------
* Megjegyzés:
Az egységes végrehajtás érdekében az EMMI Köznevelési Államtitkárságától állásfoglalást kértünk a 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdésében foglalt 16.§-ra vonatkozó kivételszabály és a 16.§ (11) bekezdésében foglalt 10 %-os szakmai ágazati pótlék Gyvt. hatálya alatti alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a bölcsődéket érintően sok önkormányztai fenntartó, illetve intézményvezető jelezte a jogszabályban foglaltak ellentmondásosságát.

Az EMMI 2020. 06.18-án érkezett állásfoglalásában megerősítette, hogy a jogalkotói szándék szerint a béremelésbe a Gyvt. hatálya alatti pedagógus munkakörökben foglalkoztatottak is beletartoznak.

Ismereteink szerint a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság alá tartózó intézményeknél a kinevezés módosítások, illetve a 10 %-os szakmai ágazati pótlékkal emelt illetmények kifizetése rendben megtörtént.
---------------------

FIGYELEM!
A szakmai ágazati pótlék kifizetéseket egy rövid felméréssel monitorozzuk, kérjük szánjon 1 percet kérdőívünk kitöltésére! Köszönjük!

Kapcsolódó bejegyzések:
- Aug. 30-i jogszabálymódosítás összefoglalója itt,
- Felmérés a kifizetésről itt,
- Gyermekvédelmi dolgozóknak szóló tájákoztatónk itt,