Országos helyzetkép a 10%-os szakmai ágazati pótlék kifizetéséről

Országos helyzetkép a 10%-os szakmai ágazati pótlék kifizetéséről

2020.08.12. sze - 12:52
Posted in:

A BDDSZ a Gyvt. hatálya alatti pedagógus munkakörben dolgozók 2020.07.01-jétől esedékes 10%-os szakmai ágazati pótlék kifizetéséről egy rövid kérdőíves felmérést készített augusztus 3-12 között, tekintettel arra, hogy már előzetesen értesültünk arról, hogy egyes fenntartók álláspontja szerint a pótlék a bölcsődei pedagógus munkaköröket betöltő foglalkoztatottakat nem illeti meg.*

Magyarországon a diplomás kisgyermeknevelők, szaktanácsadók létszáma kb.1200 fő. A kérdőívet 512 fő töltötte ki, ami az érintettek közel fele (42,5%), ezért felmérésünk reprezentatívnak minősül.

Eredmények:
válaszadók több mint fele (55,5%-a) arról számolt be, hogy a 10%-os szakmai ágazati pótlék emelést nem kapta meg, míg az érintettek kevesebb mint fele (44,5%-a) jelezte nekünk azt, hogy esetében a kifizetés rendben megtörtént. (A kapott elsődleges adatok alapján szembetűnő volt, hogy többségében azok töltötték ki a kérdőívet, akiknél nem valósult meg a kifizetés.)

Települési szinten is megvizsgálva az egyes válaszokat - tekintettel arra, hogy a fenntartók többsége települési önkormányzat  -, viszont már azt az eredményt kaptuk, hogy a válaszadók munkahelye, azaz a  települések többsége (113 település) rendben kifizette a 10%-os szakmai ágazati pótlékot, míg 42 település esetében jelöltek csak a kifizetésre vonatkozóan nemleges választ a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, vagy gyógypedagógusok. (Megjegyzés: Sajnos a fővárosi válaszadók közül sokan nem adták meg a kerületet, ahol dolgoznak, csak annyit írtak: "Budapest", így csak azon fővárosi kerületek esetében rendelkezünk egyértelmű információval, ahol azt megadta a kiöltő.)

Pozitív megállapításunk, hogy a gyermekvédelmi szakellátás területén a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaktól érkezett visszajelzések szerint  a kifizetés minden esetben rendben megtörtént.

A bölcsődei pedagógus munkakörökre vonatkozó szakmai ágazati bérpótlék kifizetésének területi végrehajtását térképes formában ábrázoltuk, amely IDE kattintva érhető el.
(Jelmagyarázat a térképhez: Kékkel jelöltük azon településeket, ahol megkapták, pirossal pedig, ahol nem kapták meg a dolgozók a 10%-os szakmai ágazati pótlékot. A pécsi önkormányzati bölcsődékben rendben megtörtént a kifizetés, a PTE Bölcsőde esetében sajnos nem, ebből adódóan a térképen piros színnel jelöltük a várost.)

                                                                     ***
Itt is szeretnénk tájékoztatni azon válaszadókat, akik a megjegyzés rovatba a témával kapcsolatban kérdést intéztek felénk hogy, azokra sajnos nem fogunk tudni választ küldeni, mivel nem ismerjük a kérdőívet kitöltő kilétét és elérhetőségeit!

                                                                     ***
Továbbá szeretnénk olvasóinkat arról is tájékoztatni, hogy az EMMI Köznevelési Államtitkársága felé ismételten jeleztük a jogszabályi koherenciazavar rendezésének szükségességét. Információink szerint elindították az Ép.r. módosítását, amely megfelel az általunk jelzett probléma megoldásának. Így az egyértelműsítés érdekében az Ép.r. módosítása oly módon fog megtörténni, hogy az Ép.r 1.§ (4) bekezdésében a 16.§ (1) bekezdése kikerül majd a felsorolásból.

----------------------------------------

*A mai napon a témában indított felmérést lezártuk, nagyon köszönjük a visszajelzéseket!

Rövidítés:
Ép.r.: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Kapcsolódó bejegyzések:
- Aug. 30-i jogszabálypontosítás összefoglalója itt,
- gyermekvédelmi dolgozóknak szóló tájákoztatónk itt,
- bölcsődei dolgozóknak szóló tájékoztatónk itt.