• EPSU biz. ülés-február

Beszámoló egy két napos brüsszeli bizottsági ülésről

Beszámoló egy két napos brüsszeli bizottsági ülésről

2023.04.28. p - 15:14
Posted in:

Egy kétnapos Bizottsági Ülésen vettem részt Brüsszelben.  Az első napon, 2023. február 22-én került sor a Szociális Szolgáltatásokkal foglalkozó munkacsoport ülésére.  Kezdésként Tuscany Bell (politikai koordinátor, szociális szolgáltatások és ifjúság titkárság vezető) ismertette a napirend pontjait.

Egy rövid szünet után Richard Pond rövid előzetes tájékoztatást adott a résztvevőknek a 2024-ben megrendezésre kerülő Bukaresti kongresszusról. Öt pontban részletezte a várható eseményeket.

A találkozón a továbbiakban számos fontos témát vitattunk meg, köztük

  • a közép- és kelet-európai (KKE) szociális gondozók hatékony kollektív szerződéses lefedettségét, valamint az Európai Bizottság „Készségek és Tehetségek” programcsomagot, amely feltárja a gondozók legális migrációjának lehetőségeit.

A folytatásban Barbara Surdykowska, a Közügyek Intézetének és a Társadalmi és Gazdasági Elemző Központ szakértője bemutatta az EPSU megbízásából a közép-kelet-európai gondozási szektorban folyó kollektív alkuról szóló kutatás kezdeti eredményeit, melyben Magyarországot is megemlíti. Ez a kutatás a nemrégiben elfogadott európai minimálbér-irányelv fényében készült, amely előírja, hogy minden olyan tagállamban, ahol a kollektív szerződések a munkavállalók 80%-ánál kevesebbet érintenek, készítsenek nemzeti terveket a kollektív tárgyalások elősegítésére. A jelenlegi állás szerint a szociális gondozók kollektív szerződéses lefedettsége Közép- és Kelet-Európában különösen alacsony.

Barbara előadásában szó volt néhány akadályról, beleértve a szakszervezeti kapacitást és a narratíva szerveződését, az egyértelműség hiányát a munkáltatóval kapcsolatban, a nem vállalati szintű kollektív szerződések jogi akadályait, a nemi dimenziók kérdéskörét, valamint az LTC decentralizált finanszírozását és szervezését. A záró beszámoló nyáron várható.

Délután Nadja Salson, az EPSU nemzeti és európai közigazgatásért, büntetés-végrehajtási szolgálatért, adózásért, védelemért és migrációért felelős szakpolitikai tisztviselője bemutatta az Európai Bizottság nemrégiben bejelentett „Készségek és Tehetségek” programcsomagját. A kezdeményezés három pillért foglal magában: 1.) egy jogalkotási pillért a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekről szóló irányelv és az egységes engedélyről szóló irányelv felülvizsgálatára; 2.) operatív pillér az uniós tehetségpartnerségek és az uniós tehetségbázis kialakítása érdekében; és egy 3.) „előretekintő pillér”, amely három területen, a

  • gondozás,
  • ifjúság
  • és innováció

területein, a legális migráció útjait vizsgálja.

Miközben a dokumentált és okmányokkal nem rendelkező migráns gondozók jogainak védelme és javítása rendkívül fontos, a „Készségek és Tehetségek” programcsomag nem veszi figyelembe a fizetés és a munkafeltételek javításának szükségességét a helyi munkaerő megtartása és vonzása érdekében, és nem biztosít szerepet az uniós és nemzeti szociális partnerek számára. Nadja felvázolta az új csomagot, majd ennek lehetséges kockázatairól értekeztünk. A következő beszélgetésben néhány résztvevő javasolta egy konferencia szervezését kifejezetten a „Képesség- és Tehetség” csomagról, mivel ez nagyon fontos téma az ellátási szektor számára. Az EPSU Titkársága vizsgálja ennek a rendezvénynek az esetleges megvalósíthatóságát.

A napirenden szereplő további témák között megtalálható volt az európai gondozási stratégia nyomon követése, valamint az, hogy a tagszervezetek hogyan használhatják fel azt nemzeti szintű intézkedések megtételére, valamint szó esett az EPSU által érintett európai projektek frissítéseiről, például a hosszú távú gondozási készségekre vonatkozó paktumról.

 

A második napon, február 23-án az egészségügyi és szociális szakszervezetek képviselői üléseztek az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Állandó Bizottságában. A meleg hangú üdvözlő szavakat követően a napirend is elfogadására került a sor.

Adam Rogalewski - az EPSU egészségügyi ágazatért felelős szakpolitikai tisztviselője - összefoglalta az EPSU HSS által az 57. SC HSS óta elért eredményeket, és részletezte az egészségüggyel kapcsolatos témák és elért eredmények státuszát. Ezek közé tartozik:

  • A szociális párbeszéd erősítésére vonatkozó uniós bizottsági javaslat.
  • Az Európai Egészségügyi Adattér és a Készségek Európai Éve.
  • Az Európai Egészségügyi Adattérről szóló vitát követően az a döntés született, hogy módosító javaslatokat tesznek az Európai Parlament számára összeállított jelentéséhez, annak érdekében, hogy biztosítsák többek között az egészségügyi adatok privatizációval szembeni védelmét.

A bizottság tagjai megvitatták a bizottság következő évi cselekvési témáinak prioritásait is. A megbeszélés egyebek mellett főként a munkahelyi egészségre és biztonságra összpontosított (beleértve a mozgásszervi megbetegedések (MSD-k) és a pszichoszociális kockázati tényezők témáit), valamint a készségekre (tekintettel arra, hogy 2023 a „Készségek Európai Éve”) és végül a munkaerőhiányra, illetve a meglévő munkaerő megtartására az ágazat vonzóbbá tételének koncepcióján belül.

A továbbiakban Roland Erne professzor előadását hallgathattuk végig, aki az University College Dublin képviseletében érkezett. Előadásában bemutatta a az EU növekvő kompetenciát az egészségügyben, illetve szó esett arról, hogy az EU hogyan járulhatna hozzá a munkaerőhiány hatékonyabb kezeléséhez. Az előadás és a beszélgetés nagymértékben kapcsolódott a tavaly december 9-én, az egészségügyi miniszteri találkozó alkalmából rendezett európai egészségügyi és gondozói tüntetésen megfogalmazott követelésekhez.

Ezt követően egy számomra is megrázó napirendi pont következett. A résztvevők egyperces néma csenddel emlékeztek meg a törökországi és szíriai földrengések áldozatairól, a bizottság pedig szolidaritását fejezte ki a törökországi szakszervezetekkel a Törökországi tragédiában elhunyt embertársainkért.

A továbbiakban egészségügy javaslatokat tekintettük át részletekbe menően.

Ezt követően a bizottság szolidaritását fejezte ki a javasolt nyugdíjreform ellen tiltakozó francia munkavállalókkal, valamint azokkal a holland és brit egészségügyi dolgozókkal szemben, akik jelenleg szervezett formában tiltakoznak elért eredményeik, illetve részben jogaik megcsorbítása ellen.

Végül a PSI képviselője tájékoztatta a tagokat a WHO járványokkal kapcsolatos jelenlegi munkájáról. Ennek előkészítésében a PSI és az EPSU képviselői aktívan részt vesznek.

 

Készítette: Lőrincz Noémi