Szociális Munka Napjára - Köszönet azoknak, akik másokat gondoznak!

Szociális Munka Napjára - Köszönet azoknak, akik másokat gondoznak!

2019.11.12. k - 07:20
Posted in:

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük 2019. november 12-én (kedden) a Szociális Munka Napja alkalmából a szociális ágazat valamennyi dolgozóját!

A szociális ágazatban azon kollégáink dolgoznak, akik másokat gondoznak, másokról gondoskodnak. Valójában Ők az igazi SEGÍTŐK, akik problémamegoldási lehetőségeket tárnak fel a segítségre szoruló, vagy krízishelyzetben lévő embertársaink előtt. Mindemellett a szociális ágazat dolgozói áldozatos munkájukkal elkísérik az embereket a bölcsőtől a sírig, továbbá az ágazat dolgozói gondoskodnak az árvákról, az elesettekről, a gyermekekről, az idősekről; segítik a szegényeket, a fogyatékkal élőket és a hajléktalanokat. Tudjuk, nehéz ez a hivatás, amely nemcsak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is.

Szervezetünk nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét. Épp ezért nincs olyan fórum, ahol ne követelnénk a szociális szférában dolgozók egzisztenciális problémáinak mielőbbi megoldását, illetve a jobb munkafeltételeket. E célból számos javaslatot készítettünk a minisztérium  felé.
 

Az ágazatban dolgozók bérhelyzete rendkívül méltánytalan és nincsen arányban az elvégzett munka értékével és felelősségével, éppen ezért a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban dolgozók érdekében, szervezetünk országos döntéshozó testülete (az Alapszervezeti Titkárok Tanácsa októberi ülésén) egyhangú szavazattal határozott arról, hogy folytatja a felkészülést az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság megmozdulásaira és az esetleges közszolgálati sztrájkra, azokra mozgósítja tagságát és az ágazati dolgozóit, őket a sztrájkra felkészíti.
Amennyiben az MKKSZ-SZÁD által kezdeményezett sztrájkra sor kerül, a BDDSZ Alapszervezeti Titkárok Tanácsa felhívja a BDDSZ alapszervezeteket, hogy egy jogszerűen előkészített sztrájkban döntésük és lehetőségük szerint vegyenek részt.

Őszintén kívánjuk, hogy a szociális ágazat is elnyerje azt a megbecsülést, amit ez az embert próbáló hivatás méltán megérdemel.
Méltóságot és több elismerést a szociális ágazatban foglalkoztatottak számára!