• nyugdíjas továbbfogl.

Módosításra került a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásáról szóló rendelet

Módosításra került a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásáról szóló rendelet

2023.05.05. p - 14:43
Posted in:

Megszűnik a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának megszabott határideje (2023. augusztus 31.)!

A Magyar Közlöny 2023. évi 63. száma (megjelent 2023.04.28.) tartalmazza a 159/2023 (IV.28.) Korm. rendeletet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyosításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendeletek módosítását.

Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása:

1. § Hatályát veszti az  öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a  nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „(2) és” és a „2023. augusztus 31-éig” szövegrész,

b) 1. § (2) bekezdése,

c) 1. § (3) bekezdésében a „2023. augusztus 31. napjáig” szövegrész.

Vagyis:

(3) *  A jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, feltéve, hogy a jogviszonyra irányadó jogszabály a nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.