Sok szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntjük a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete valamennyi tagja nevében Dr. Koncz Józsefet, a szolnoki Bölcsődei Igazgatóság nyugalmazott igazgató főorvosát, a BDDSZ tiszteletbeli elnökét 85. születésnapja alkalmából!

 
 

Dr. Koncz József 1958-ban szerezte meg orvosi diplomáját. Az egyetem elvégzése után 1962-ben szakorvosi képesítést szerzett, majd később Szolnokon munkálkodott főorvosként. Nevéhez fűződik az 1971-ben megrendezett Első Országos Bölcsődei Ankét - mely a 0-3 éves korosztály élettani sajátosságaira épülő szakmai program elindítója volt -, majd 1973-ban a szolnoki Módszertani Bölcsőde megalapítása.

Modellértékű volt az 1980-ban létrehozott szolnoki Bölcsődei Igazgatóság, melynek megalakulása óta igazgatója volt. Az akkor még 11 bölcsődei telephellyel induló intézmény valamennyi ésszerűen centralizálható feladatát egy központi gazdasági háttérintézmény hatáskörébe vonta. Ezzel a gazdaságos üzemeltetés feltételeinek biztosítása mellett megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a bölcsődében dolgozó szakemberek minden energiájukat a szakmai munka színvonalának emelésére fordíthassák. Kísérleti jelleggel beindította Szolnokon a fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátását, majd 3 év után folytatták tovább ezt az ellátási formát a Városmajori úti bölcsődében - állami támogatás nélkül - 1986-tól, ahol a szükséges szakemberek rendelkezésre álltak. Nagyon szép és eredményes munkát végeztek. Sajnálatos, hogy a bölcsődei korai fejlesztési lehetőség 2013 egy törvénymódosítással megszűnt.

Felismerte, hogy a bölcsődékbevégzett feladatok ellátásában meghatározó jelentőségű az ott dolgozók felkészültsége, szakképzettsége. Tudatos humánpolitikai tevékenységének köszönhető, hogy munkatársai között kiemelkedően magas volt a felsőfokú szakképzettek aránya.

A 90-es években sok településen vett részt a bölcsődék bezárása ellen folytatott küzdelemben. Aktív szerepe volt az önkormányzatok számára elérhető bölcsődei normatív támogatás 1997-es bevezetésében.

Kezdeményezésére alakult meg a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 1989-ben, amelyben Ügyvivői tisztséget töltött be, majd 1997-ben a Kongresszus, a BDDSZ tiszteletbeli elnökévé választotta. Az érdekképviseleti munka mellett számos társadalmi „megbízatása” is volt:

18 éven keresztül a Vöröskereszt városi szervezetének elnöke volt, - mint az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének (OEDSZ) tagját - beválasztották a Megyei Bizottság tagjai közé, majd 1985-től a szervezet elnökévé választották, ezáltal tagja lett az OEDSZ vezetőségének is. Egy cikluson át tanácstag is volt. Több éven át vezette a Szolnoki Dózsa úszószakosztályát, mint annak elnöke. Az önkormányzatok megalakulása után, több cikluson át megválasztották az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává. A Magyar Bölcsődék Egyesülete (MBE) megalapítását – amely szintén a nevéhez kötődik - követően 9 évig elnöke volt. 2006-tól tiszteletbeli elnöke a szervezetnek.
 

                                                           

Főorvos Úr közel 45 éves bölcsődei szakmai pályafutása eseményekben-, eredményekben gazdag és sokszínű volt, amely a mai napig hatással van az ország minden bölcsődéjére. Egész emberi, vezetői magatartása, tevékenysége a gyermekek minél magasabb szintű napközbeni ellátásának kialakítását, megtartását szolgálta, de fontos szempontként kezelte a dolgozók elégedettségének, a jó munkahelyi légkör megteremtésének optimális gyakorlatát is.

Sokan, sokat köszönhetünk Főorvos úrnak, mi akik ma is a bölcsődei hálózatban, vagy a bölcsődei hálózatért dolgozunk. Mindannyian példát vehetünk igényességéből, szakmai alázatából, elkötelezettségéből, fáradhatatlan munkálkodásából, amely gyermek-, ember- és szakmaszeretetéből táplálkozott. Ezek az emberi és szakmai megnyilvánulások napjainkban is élők, követendők, útmutatásul szolgálnak.

Főorvos úr szellemisége, gondolatai a jelen bölcsődéiben is fellelhetők. Akik olyan szerencsések, hogy személyesen is ismerik Őt, közvetlenül Tőle, a fiatalabbak pedig közvetve, tapasztaltabb munkatársaiktól vették, veszik át a bölcsődék, a gyermekek és a munkatársak ügyének feltétlen szolgálatát. 
Emberségét, elkötelezettségét ismerjük és tiszteljük eredményeit, amelyek a három éven aluli gyermekek magas szintű bölcsődei ellátását szolgálták és szolgálják a mai napig is.

Tisztelt Főorvos Úr!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete valamennyi tagja nevében ezúton sok szeretettel gratulálunk születésnapja alkalmából és egyben köszönjük áldozatos munkáját, amit a bölcsődei ágazatért, a dolgozókért, Értünk tett! Köszönjük, hogy munkásságát a bölcsődék ügye mellé állította, melyért lelkiismeretesen, következetesen, tiszta szívvel dolgozott!

Kívánunk további jó egészséget és a családi életéhez sok örömet és boldogságot!

Budapest, 2018. június 15.

Szűcs Viktória
BDDSZ elnök

 

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Julianna és Lilla nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés