• Közlöny

Számos szakmai szabály módosul (márc.9.) hétfőtől

Számos szakmai szabály módosul (márc.9.) hétfőtől

2020.03.06. p - 22:13
Posted in:

Megjelent az emberi erőforrások minisztere 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelete, amely módosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet.
Kihirdetve: a Magyar Közlöny 2020. évi 36. számában (2020. március 6-án).

A rendelet számos ponton módosítja a bölcsődék, mini bölcsődék szabályozását. 
Így pl.:
- bekerült (az a több év óta sztrájkbizottsági keretek között is követelt igényünk), hogy a jubileumi jutalom összegébe a bölcsődei pótlék is beszámítódjon,*
- a kisgyermeknevelő munkakör képesítési feltételei közé - javaslatunkra - a szakoktató főiskolai végzettség is nevesítésre került (amely önmagában nem, kizárólag a szakirányú szakképesítés meglétével fogadható el),
- sajnálatos módon kikerült a rendelet mellékletéből a bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja, ami a jövőben külön a bölcsődék irányításért felelős minisztérium, illetve a módszertani szervezet (Magyar Bölcsődék Egyesülete) honlapján lesz közzétéve (Megjegyzés: 2020.03.09-én még nem elérhető egyik oldalon sem),
- továbbá bölcsődeorvost sem lesz kötelező biztosítani, annak biztosítása a jövőben a fenntartó döntésén múlik.

A közlöny elérhető a csatolmányból.

* A szociális ágazati összevont pótlék jubileumi jutalomba történő beszámításáért továbbra is kiállunk!

A hatályos 15/1998. (IV.30.) NM rendelet egységes szerkezetben elérhető a link alatt.

Letölthető dokumentum