• továbbképzési ciklus

Néhány hónappal meghosszabbították a szociális továbbképzési ciklust!

Néhány hónappal meghosszabbították a szociális továbbképzési ciklust!

2022.08.01. h - 11:22
Posted in:

Július 16-tól hatályos az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022 (07.15) BM rendelet, mely néhány hónappal meghosszabbítja a szociális továbbképzésre kötelezettek ciklusát.
A pontszerző képzések megszerzésének módosított határideje: 2022. december 31.

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

4. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 17/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A  2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a  továbbképzési kötelezettséget – a  2.  § (1) bekezdésében, valamint a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-ig kell teljesíteni.”

A rendelet kihirdetésre került a Magyar Közlöny 117. számában

Letölthető dokumentum