• gyógypedaggiai pótlék

Újabb eredményes BDDSZ kezdeményezésű jogszabálymódosítás gyógypedagógiai pótlék ügyben!

Újabb eredményes BDDSZ kezdeményezésű jogszabálymódosítás gyógypedagógiai pótlék ügyben!

2022.12.30. p - 19:22
Posted in:

Több bátor bölcsődei dolgozó bíróság elé vitte a ki nem fizetett gyógypedagógiai pótlék igényét. A perekben eljárt bíróságok, az SNI gyermekek ellátása esetén járó gyógypedagógiai pótlékjogosultság visszamenőleges megítélése mellett rámutattak az erről szóló jogszabály pontatlanságára is.

Ezért a BDDSZ sürgősséggel jogszabálymódosítást kezdeményezett a KIM-nél 2022 októberében. 

Mindezeknek köszönhetően a minisztérium pontosította a vonatkozó jogszabályt (257/2000. Korm. rendelet 15. § (6) bek.). 

Így 2023. január 1-jétől kérésünknek megfelelően már külön-külön nevesíti a kisgyermeknevelők és a gyógypedagógusok gyógypedagógiai pótlék jogosultságát a rendelet, azzal a pontosítással, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek ellátása mellett, a korai fejlesztés-gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén is - bizonyosan jár a pótlék. 

A jogszabály megjelent a 629/2022. (XII.30.) Kormány rendeletben, kihirdetve a Magyar Közlöny 2022. dec. 30-i 223.számában

629/2022. (XII.30.) Kormány rendelet (vonatkozó rész)
22. §  A Kjtvhr. a) 15. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek” szöveg, b) 15. § (6) bekezdés a)–c) pontjában a „sajátos nevelési igényű gyermek” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek” szöveg lép.

Ezzel az óévzáró hírrel kívánunk minden bölcsődei dolgozónak Boldog Új Esztendőt! 

Együtt Erősebbek Vagyunk!
Csatlakozz hozzánk, ha még nem tetted volna!