Megjelent a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 teszteléséről szóló rendelet

Megjelent a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 teszteléséről szóló rendelet

2020.11.19. cs - 14:56
Posted in:

Megjelent az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló  509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2020. évi 252. számában, 2020. november 19-én.

A  rendelet 1.§ szerint a  fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni:
a) az  egészségügyi intézményekben foglalkoztatott, az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4.  § a)–c)  pontja szerinti egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint a rezidensképzésben részt vevő személy,
b) a  nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben, nevelési, oktatási tevékenységet végző személy (kivéve, ha a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre),
c) a szociális intézményben dolgozó személy,
d) a bölcsődékben dolgozó személy esetében,
amennyiben a  vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az  esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.
2) A vizsgálaton történő részvétel önkéntes.

.....

2.§ (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottnak (a továbbiakban: foglalkoztatott) a részére megadott időpontban a vizsgálat helyszínén meg kell jelennie. 
 (2) A vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti intézményében kell végrehajtani.
(3) A  vizsgálatot végző személy gondoskodik a  gyorsteszt használati utasítása szerinti mintavételről, valamint a vizsgálat során az infekciókontroll-szabályok betartásáról.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a intézmény köteles gondoskodni a vizsgálat során képződött veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról.
(5) A vizsgálat során képződött veszélyes hulladék elszállítását a fővárosi, megyei védelmi bizottság szervezi meg.
3. § (1) A  vizsgálat eredményéről az  intézmény által kijelölt személy adatlapot tölt ki.
Az  adatlap egy példányát a  tesztelésben részt vett foglalkoztatottnak kell átadni, másik példányát a  tesztvevők a  megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak adják át.
(2) A vizsgálat pozitív eredménye esetén a foglalkoztatott haladéktalanul köteles értesíteni a háziorvosát, aki a pozitív eredményt az  Országos Szakmai Információs Rendszerben (OSZIR) a  Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendben foglaltak szerint rögzíti.

.....
A rendelet 2020. november 20-án lép hatályba.