Felhívás díszoklevél kitüntetés jelölésre

Felhívás díszoklevél kitüntetés jelölésre

2021.02.25. cs - 09:10
Posted in:

                                                

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete díszoklevél adományozására várja a BDDSZ tagok, alapszervezetek javaslatát jelölt személyre/személyekre.

Kiknek adományozható?

Azok a BDDSZ munkájában résztvevő szakszervezeti tagok kaphatnak díszoklevelet, akik kimagasló érdekérvényesítési teljesítményt nyújtottak, munkájuk eredményes, kiemelkedő tevékenységükkel - országos vagy alapszervezeti szinten - nagymértékben hozzájárultak a BDDSZ ügyéért, szervezési, szakmai és gazdasági területen egyaránt. Példamutatóan dolgoztak a BDDSZ értékeinek gyarapítása érdekében.

Kik és hogyan jelölhetnek?

A díszoklevél adományozását javaslattétellel kezdeményezheti alapszervezeti titkár, az Ügyvivő Testület tagjai, és a BDDSZ elnöke.

A szakszervezeti tisztségviselőt az elnök javasolhatja az alapszervezet kezdeményezésére.

Hogyan történik a jelölés?

A javaslatnak tartalmaznia kell a díszoklevélre méltónak tartott személy nevét, elérhetőségét, alapszervezetének adatait, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

Benyújtás módja:

  • postai úton a BDDSZ levelezési címére (1244 Budapest, Pf.: 766),
  • elektronikusan a bddsz@bddsz.hu e-mail-címre.

Benyújtási határidő: 2021. április 15. (Postai úton történő benyújtás esetén a levél feladásának időpontja.)

A beérkező javaslatokat az Ügyvivő Testület véleményezi és dönt az odaítélésről.

A díjazottak neve a BDDSZ honlapján megjelenik, az oklevél átadására pedig a BDDSZ XIII. Kongresszusán kerül sor.

A mellékletben található a felhívás plakátja, illetve az adományozás  részleteit tartalmazó szabályzat.