A BDDSZ választott tisztségviselői 2021. július 1-jétől

A BDDSZ választott tisztségviselői 2021. július 1-jétől

2021.06.29. k - 10:13
Posted in:

A BDDSZ Alapszervezeti Titkárok Tanácsa 2021. május 13-i ülésén (17/2021. V.13.) határozatával döntött arról, hogy a XIII. Kongresszus megtartásának június 7–8-i időpontját visszavonja és egy későbbi (őszi) időpontra halasztja. Továbbá a testület arról is döntött, hogy a tisztségviselők megválasztását, az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben foglalt eljárásrendre figyelemmel, írásbeli szavazással (levélszavazás útján) bonyolítja le, a tisztségviselők mandátumának lejártáig, legkésőbb 2021. július 1-ig.

A jelöltállítás folyamatának  2021. május 17-i lezárulása után május 21-én a bélyegzővel hitelesített szavazólapok kipostázásra kerültek a szavazati jogú küldötteknek, emellett a küldöttek lehetőséget kaptak arra, hogy május 31-én  egy erre a célra megrendezett webes eseményen, az előzetesen kiküldött Jelölő Bizottsági jelentés, illetve az önéletrajzok és a tisztségelfogadó nyilatkozatok birtokában, megismerkedhessenek a jelöltekkel és kérdéseket intézzenek feléjük. A levélszavazásra, a szavazólapok kézhezvételét követően 15 napjuk volt a küldötteknek.

2021. június 23-án a Szavazatszámláló Bizottság a beérkezett  szavazatokat megszámolta és megállapította, hogy  a szavazati joggal rendelkezők 88%-a élt szavazati jogával, valamint minden jelölt megkapta a minősített többséget (szavazati joggal rendelkezők fele +1 fő igenlő szavazatát), így a tisztségviselő választást érvényesnek és eredményesnek találta:

A  BDDSZ megválasztott tisztségviselői  2021. július 1-jétől:

A BDDSZ elnöke

Szűcs Viktória elnök
Szűcs Viktória

A BDDSZ Gazdasági Ellenőrző Bizottságának (GEB) elnőke:

GEB elnök
Nagy Ferenc

A BDDSZ  Gazdasági Ellenőrző Bizottságának (GEB) tagjai: 

Blesz László
Blesz László
Vincze Lászlóné
Vincze Lászlóné

A BDDSZ Ügyvivő Testületének tagjai:

Bálint Klára
Bálint Klára

 

Gyuris Gabriella
Gyuris Gabriella
Nagy Éva ÜT
Nagy Éva

 

Nagyné Szilágyi Zsuzsanna -ÜT
Nagyné Szilágyi Zsuzsanna

 

Petus Márta -ÜT
Petus Márta
Scheer Ferencné
Scheer Ferencné

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk!