• államtitkári találkozó

Egyeztetés Hornung Ágnes családokért felelős államtitkárral (KIM)

Egyeztetés Hornung Ágnes családokért felelős államtitkárral (KIM)

2022.10.06. cs - 20:34
Posted in:

Nyári megkeresésünk után 2022. október 6-án fogadta a BDDSZ vezetőségét hivatalában Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár.  A kevesebb mint egyórás megbeszélésen számos téma terítékre került. Többek között, hogy: 
 - a dolgozók tisztességes bérezésére egy egységes ágazati bértábla a megoldás, s nem a jelenlegi kusza pótlékrendszer alkalmazása.
- A minőségi gyermekellátás záloga a megfelelő szakképesítésű személyek alkalmazása, benne a kisgyermeknevelők főiskolai szintű végzettségének preferálása (a régóta pályán lévő dolgozók esetében híd képzéssel, ill. különféle mentességekkel),
- Jeleztük a dolgozók vázizomrendszeri megbetegedéseivel kapcsolatos problémákat, amelyeket egy közel két évig tartó kutatómunka során tártunk fel.  Megoldásként egyrészről a prevenció és különböző jogalkotói, ágazati intézkedések szükségességére hívtuk fel a tárca figyelmét annak érdekében, hogy a bölcsődei munkahelyek egészségesek, biztonságosak legyenek. Ehhez kapcsolódóan átadtuk a bölcsődei dolgozók váz- és izomrendszeri problémáiról készített felmérésünket, a témában kidolgozott javaslatainkkal. (A 70 oldalas tanulmány három részből áll: a két kutatási rész főbb megállapításait tartalmazó összefoglalóból, a 2021-ben készített kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatásából, illetve a mélyinterjúk során nyert információkból, következtetéseinkből és javaslatainkból annak érdekében, hogy a bölcsődei dolgozók vázizomrendszeri egészsége minél tovább megtartott legyen.) - Itt jelezzük, hogy a témával kapcsolatos szakmai rendezvény október 18-án kerül megtartásra Budapesten, melyre még vannak szabad helyek! (Bővebb információ és regisztrációs link itt.)
- A vázizomrendszeri betegségek kialakulásához kapcsolódóan jeleztük a 2022-ben megjelent bölcsőde létesítési szabvánnyal (építési szabvány) kapcsolatos aggályainkat, a nem szabvány szerinti kialakítások mindennapi problémáit. Kérve a tárca támogatását a Magyar Szabványügyi Testület felé tett  javaslataink befogadása tekintetében.
- Felvetettük az emelkedő energiaárak miatti intézményfenntartás terén jelentkező jövőbeli nehézségeket, problémákat, kérve a tárca segítségét/intézkedését a intézmények megfelelő szintű működtetésében.
- Jeleztük az intézményesített bölcsődei ágazati érdekegyezetés igényét, egy háromoldalú (szak)ágazati érdekegyezető fórum/tanács létesítésének szükségességét, amelyen a héten lezárult országos reprezentativitás megállapítás eredményeinek tükrében a BDDSZ-nek, mint országos reprezentatív szakszervezetnek helye van.
- Végezetül sürgető jogszabálymódosítási javaslatot terjesztettünk elő, az egységes jogalkalmazás érdekében.

Az államitkár asszony felvetéseinkre nyitottságot mutatott. A felek megállapodtak, hogy a párbeszédet folytatják és a fenti témákra vonatkozóan részleteiben és koncepcionálisan is visszatérnek.


(A képen balról jobbra: Hornung Ágnes államtitkár, Szűcs Viktória BDDSZ elnök, Scheer Ferencné Éva BDDSZ ügyvivő, Kovácsné Bárány Ildikó főosztályvezető, Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár)