• Köszöntő

KÖSZÖNTŐ BÖLCSŐDÉK NAPJA ALKALMÁBÓL 2022. ÁPRILIS 21.

KÖSZÖNTŐ BÖLCSŐDÉK NAPJA ALKALMÁBÓL 2022. ÁPRILIS 21.

2022.04.20. sze - 07:38
Posted in:

 

A MAGYARORSZÁGI 170 ÉVES BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS DOLGOZÓI RÉSZÉRE!


Tisztelt Bölcsődei Dolgozók!
Kedves egykori és jelenlegi kollégák!


Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 170 éves magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi egykori és jelenlegi dolgozóját abból az alkalomból, hogy 2022. április 21. a Bölcsődék Napja!

Köszöntöm a hazai bölcsődék múltját és történetét hűen őrző és bemutató, idén 20 éves Bölcsődei Múzeumot, s annak valamennyi korábbi és jelenlegi munkatársát, önkéntesét, patrónusát és segítőjét!

Az elmúlt két évben a járványügyi helyzet és szabályok betartása miatt, a közösségi ünneplések a legtöbb helyen elmaradtak, de idén egyre több helyen újra személyes jelenlétű ünnepségeken emlékezhetünk 1852. április 21. napjára, az első pesti bölcsőde megnyitására és a bölcsődei szakma kiemelkedő személyiségeire.

Ez a nap méltó alkalom arra, hogy megálljunk és emlékezzünk; tisztelegjünk a hivatásunk, a szakmánk kiemelkedő személyiségei előtt. Emlékezzünk az 1852-ben a Pesti Első Bölcsődei Egylet által létrehozott Kalap u. 1. szám alatti bérház (ma V. ker. Irányi u. 2-4.) bölcsődéjére, amelynek földszintjén 5 szobában 38 gyermekről gondoskodtak. A bölcsőde Majer István püspök és nagyprépost, valamint Forrayné Brunszvik Júlia - Brunszvik Teréz, az első magyar óvoda alapítója unokahúgának – támogatásával jött létre. Emlékezzünk azokra, akik ma már nincsenek velünk, így Rozmanith Antalra, dr. Fromm Pálra, akik elhivatottságból, felebaráti szeretetből létrehozták a kisgyermekellátás intézményeit, továbbá azokra a szakemberekre, akik az elmúlt 170 év során különleges szakmai elhivatottsággal képviselték a bölcsődék ügyét: Akócsi Ágnesre, Dr. Polónyi Erzsébetre, Kabainé dr. Huszka Antóniára, Keresztúri Máriára, Forrai Katalinra, Stróbl Máriára, akik a nemzetközileg is elismert szakmai munka alapjainak megteremtésében elévülhetetlen érdemeket szereztek. Illetve Dr. Koncz Józsefre a szolnoki Bölcsődei Igazgatóság nyugalmazott igazgatójára, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének és a Magyar Bölcsődék Egyesületének alapítójára, tiszteletbeli elnökére. Főorvos úr közel 50 évig szolgálta a magyarországi bölcsődék ügyét, harcolt a bölcsődebezárások ellen, küzdött az intézmények állami finanszírozásáért, a dolgozók társadalmi és anyagi elismeréséért. Köszönet illeti továbbá Mester Jánosné, Vokony Éva, Rózsa Judit és Dr. Korintus Mihályné aktív éveinek munkásságát is, akik nyugdíjasként ugyan, de vigyázó szemüket még ma is a bölcsődéken tartják.

A visszaemlékezés mellett a Bölcsődék Napja valójában azokról szól, akik az intézmények falain belül fáradhatatlanul dolgoznak: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, intézményvezetők, bölcsődei dajkák és a bölcsődei munka során nélkülözhetetlen élelmezési- és adminisztratív területen dolgozók, akik becsülik, tisztelik és szeretik szakmájukat és hivatásukat. A bölcsődei dolgozók értéket adnak, értéket közvetítenek és teremtenek, stabil alapot adva szocializálják, nevelik, gondozzák a legkisebbeket.

Ezen értékteremtő team-munka azonos elveken nyugvó ágazati szintű anyagi megbecsülést és megfelelő minőségi munkafeltételeket kíván minden bölcsődei dolgozó számára! Mindemellett az is kiemelten fontos, hogy tegyük biztonságosabbá a bölcsődei munkahelyeket és előzzük meg a vázizomrendszeri betegségeket, ezért a bölcsőde létesítési szabványban foglaltak betartása mellett kampányolunk. A látszólag szép és rendben lévő, de a bölcsődei szabvány betartása szempontjából hibás kialakítások megszűntetését tűztük ki célul, annak érdekében, hogy a dolgozók vázizomrendszerének egészsége rövid-, és hosszútávon biztosított legyen!

A megvalósítandó céljaink teljesülése mellett kívánom, hogy a hazai bölcsődei ellátás minőségi követelményei igazodjanak a jövőben a gyermekek mindenek felett álló érdekéhez és a munka felelősségéhez. Kívánom, hogy a 170 éves magyar bölcsődeügy kiválóságainak példájából töltekezve neveljék-gondozzák a legmagasabb szintű szakértelemmel, türelemmel és szeretettel a jelen gyermekeit és a bennük rejlő jövőt, jövőnket. - A magyar társadalom jövőjét!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálok azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként ezen a jeles napon országos, vagy helyi díjazásban, illetve kitüntetésben részesülnek!

Végezetül, szervezetünk és a magam nevében megköszönöm valamennyiük számára a bölcsődés korosztály ellátásában végzett áldozatos munkájukat, amit a koronavírus járvány alatt a fennálló megbetegedés veszélyében a legkisebbek ellátásával bizonyítottak, így támogatva a családokat. Kívánok mindannyiuknak szakmai és előmeneteli sikereket, nélkülözésmentes hétköznapokat, jó egészséget és családi életükhöz sok boldogságot!       

Budapest, 2022. április 20.       

Szolidaritással:                                                                      

Szűcs Viktória,
BDDSZ elnök