Dr. Koncz József Emlékkonferencia - egy rendhagyó megemlékezés összefoglalója

Dr. Koncz József Emlékkonferencia - egy rendhagyó megemlékezés összefoglalója

2020.09.15. k - 12:59
Posted in:

A Dr. Koncz József emlékére rendezett emlékkonferencia szeptember 16-án - a koronavírus járvány miatt - az előadók és a szervezők személyes jelenlétével, élő közvetítés mellett valósult meg Budapesten, az Újvárosháza dísztermében.
Az esemény a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Bölcsődei Múzeum Alapítvány és a Magyar Bölcsődék Egyesülete közös szervezésében valósult meg.

konferencia
Péntek Ágnes, Magyar Bölcsődék Egyesülete

A rendhagyó emlékkonferencia megnyitásaként Péntek Ágnes MBE alelnök tolmácsolta Hegedűsné Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesülete elnökének üdvözletét, gondolatait, üzenetét.

konferencia
Szűcs Viktória, BDDSZ

Szűcs Viktória, a BDDSZ elnöke köszöntőjében rendhagyó módon a személyes élményeit osztotta meg Dr. Koncz Józseffel kapcsolatban. Elmondta, hogy szakmai kérdésekben mindig számíthatott felkészültségére és biztató szavaira. Közös szakmai sikereik újabb lendületet adtak a további munkához. Mintát, reményt, erőt és hitet adott még nyugdíjas korában is. Fontos feladata a bölcsődei szakmának, hogy főorvos úr emlékét, tanítását, szellemiségét megőrizze, a munkásságát megismerje.

konferencia
Scheer Ferencné, Bölcsőde Múzeum Alapítvány

Scheer Ferencné a Bölcsőde Múzeum Alapítvány kuratórium elnöke köszöntőjében elmondta, hogy főorvos úr nagyszerű ember, rendkívüli szakember és remek vitapartner volt. Minden helyzetben a megalkuvás nélküli megegyezésre törekedett, folyamatosan szem előtt tartva a szakma érdekeit.
 

konferencia
Dr. Koncz József "Bízzanak önmagukban, harcoljanak egymásért!"

A köszöntők után a BDDSZ 25 éves évfordulóján készült felszólalásából készült rövid videó összeállítással (szerkesztette: Vokony Évafolytatódott a konferencia. Mondatai, gondolatai ma is élők, aktuálisak, meglátásai tűpontosan fogalmazottak. Kritikus szemléletmódjával a bölcsődei terület fejlesztését, jobbítását szolgálta.  A BDDSZ és az Egyesület alapítójaként nagyon fontosnak tartotta a szakmai egységfrontot és azt, hogy minden körülmények között a szakma ezen két szervezete egységes álláspontot képviseljen. Véleménye szerint csak az egységesség, az összefogás teheti erőssé a bölcsődei szakmát, valamint az, ha bízunk egymásban, bízunk magunkban, hiszen ebben rejlik a szakma ereje, amire nagyon nagy szükség volt a múltban, a jelenben és a jövőben is.

konferencia
 Mester Jánosné: „Semmi sincs előzmény nélkül, semmi sincs következmények nélkül”.

Semmi sincs előzmény nélkül, semmi sincs következmények nélkül”. Ezzel a mondattal kezdte előadását Mester Jánosné, a BDDSZ korábbi elnöke, aki a főorvos úr szakmai életútját mutatta be egy látványos prezentációval egybekötve. Előadásában a főorvos úr bölcsődei szakmát érintő kitartó munkásságát mutatta be, valamint a szakszervezet megalapításának történetét is megismerhettük.
Mélyen és elkötelezetten tisztelte a bölcsődés korosztályt és támogatta az őket nevelő és gondozó szakemberek magas színvonal képzés, a magas színvonalú ellátás alapjainak, feltételeinek a megteremtését. A szakmai érdekképviselet mellett kihagyhatatlannak tartotta a dolgozói érdekképviseletet. A dolgozói érdekképviselet stabilitását kívánta elérni, amikor a 1989. november 4-én önálló bölcsődei szakszervezetet alapított. A BDDSZ és a Magyar Bölcsődék Egyesülete jogelődjének a megalapításával történelmet írt, megalapozta a bölcsődei szakmai stabil képviseletét. A két szervezet összefonódó, egymástól soha el nem távolodó szakmai szövetségét alapvetőnek találta. Összességében a szakma „felemelésével” kívánta a bölcsődék társadalmi megbecsültségét, a szakma hitelét biztosítani.

konferencia
Gyuris Gabriella, BDDSZ ügyvivő: "Az életemet végigkísérte az óvó kezek emléke."

Gyuris Gabriella, a BDDSZ ügyvivője, felszólalásában személyes gondolatait osztotta meg, és arról beszélt, hogy mit jelentett neki bölcsődésnek lenni, hogy érezte magát bölcsődébe járó gyermek édesanyjaként, illetve gyermekvédelmi szakemberként hogy látja a bölcsődét jelenleg.

Elmondta, hogy sokat hallott otthon a bölcsődéről, de nem ismerte Koncz főorvos urat, de a hallottak és olvasottak alapján egy stabil szakmai hittel élő ember képe rajzolódott ki előtte.

Bölcsődésként emlékei, benyomásai maradtak a korai villamosozásról a bölcsődébe menet, a gondozónője biztonságot adó jelenlétéről. Az életét végigkíséri az óvó kezek emléke. Szülőként és gyermekvédelmi szakemberként a bölcsődét utolsó bástyának tartja, ahol még nagyon nagy odafigyelést kapnak a gyerekek.

Visszaemlékezését azzal zárta, hogy a meghívóban szereplő Pál apostoltól származó idézet tökéletesen jellemzi dr. Koncz Józsefet: "...a harcát a szakmáért megharcolta, kitartással és elkötelezettséggel végezte a munkáját, hivatását, és mindezt töretlen hittel tette."

konferencia
Péntek Ágnes, MBE: "Lelket adott a szakmának."

Péntek Ágnes MBE Egyesületének alelnöke dr. Koncz József szerepéről beszélt a kisgyermeknevelők múltjában és jelenében. Előadásban elmondta, hogy szerencsés, hiszen szolnokiként szoros, személyes kapcsolat főzte a főorvos úrhoz. Tisztelte frissességét, energikusságát, és azt, hogy hitet, bizalmat adott a legnehezebb időszakokban is a kisgyermeknevelőknek – lelket adott a szakmának. A szakmai hitelességét kitartással, következetességgel, fáradhatatlansággal alapozta meg, amelyet mintaként hagyományozott a jövő kisgyermeknevelőinek.

A szünet előtt egy rövid, Dr. Koncz József tiszteletére kialakított emlékszobáról készült videó összeállítás volt látható a Szolnoki Bölcsődei Igazgatóság jóvoltából.

konferencia
Kissné Kasza Irén: "A hármas pillér adja a bölcsődei ellátás stabilitását."

A szünet után Kissné Kasza Irén nyugalmazott módszertani bölcsődevezető írásban eljuttatott gondolatait Bálint Klára (BDDSZ ügyvivő) olvasta fel a visszaemlékezések mellett, aki Dr. Koncz József azon elgondolását hangsúlyozta, hogy a bölcsődék ügye csak akkor állhat biztos lábakon, ha a szakmai-, a dolgozói érdekképviselet és a minisztériumi képviselet hármasa biztosított." Ez az elgondolása jelenleg is működik!

konferencia
Zámbó Lajosné: " A bölcsődék ügyét szolgálatnak tekintette."

Zámbó Lajosné gondolatait Péntek Ágnes tolmácsolta. Felelevenítve a sok közös munkát, kiemelte, hogy  a főorvos úr a bölcsődék ügyét szolgálatnak tekintette.

konferencia
Pósfai Ferencné: „A bölcsődei szakma iránti elkötelezettsége példaértékű."

Pósfai Ferencné visszaemlékezését Bálint Klára (BDDSZ ügyvivő) olvasta fel. 

konferencia
Nyitrai Ágnes: "Hálózattá alakítás, a módszertan, valamint a szakemberképzés, továbbképzés területén a BOMI munkáját a főorvos úr teljes odaadással támogatta, segítette."

Főorvos úr tevékenysége a kisgyermeknevelők képzettségi szintjének emeléséért - dr. Nyitrai Ágnes a SZIE Kaposvári Kampuszának tanára előadásában részletesen beszélt a kisgyeremeknevelői képzés fontosságáról.

Hálózattá alakítás, a módszertan, valamint a szakemberképzés, továbbképzés területén a BOMI munkáját a főorvos úr teljes odaadással támogatta, segítette. Szakmai munka elismerése, a szakmán belüli és ágazatok közötti együttműködés támogatása is fontos volt számára. Tevékenyen részt vett a képzés fejlesztésért folytatott szakmai munkában.

 A BDDSZ és a Bölcsődei Múzeum Alapítvány Dr. Koncz József emlékére pályázatot írt ki két témakörben, amelyek értékelése, jutalmazása a konferencia keretei között valósult meg.

Mindhárom pályázó sokat dolgozott. Szegedről Börcsök Erika, Kunszentmiklósról a Napsugár Bölcsőde kollektívája és Zsámbékról Kaszás Ágnes készített pályázatot. Hosszas egyeztetés után a pályázatot érvényesnek és eredménytelennek találta a szakmai értékelő bizottság.  Értékelve a befektetett munkát, a pályázók meghívást kaptak a konferenciára és egy-egy ajándékcsomaggal lettek mindannyian jutalmazva.

konferencia
Szűcs Viktória, BDDSZ  és Börcsök Erika, Szeged

Börcsök Erika Szegedről és  Albertné Zátrok Edit a kunszetmiklósi Napsugár Bölcsőde kollektívájának képviseletében személyesen is el tudott jönni a rendezvényre.

konferencia
Albertné Zátrok Edit, Kunszentmiklós és Szűcs Viktória BDDSZ


A rendezvény zárásaként levetítésre került a főorvos úr emlékére - 2020. április 21-re a Bölcsődék Napjára - Vokony Éva által szerkesztett megemlékező videó összeállítás. 

A visszaemlékezésekből kiderült, hogy főorvos úr nagyon szeretett és tudott is énekelni, az ő  tiszteletére felcsendült egyik kedvenc, a  Rákóczi megtérése című dal Simándy József előadásában, illetve tiszteletére a helyszínen klarinéton elhangzott Nyári Gyula előadásban, az Il Silenzio.

Köszönet a szervezők kitartó és áldozatos munkájának. Külön köszönet Vokony Évának, aki lelke, motorja volt a szervezésnek és a videó összeállítások koordinálásának. 

Az emlékkonferencia teljes terjedelmében, vágatlanul IDE kattintva nézhető meg.

Az emlékkonferencia után kapott megható hangvételű üzenetek, e-mailek IDE kattintva olvashatók.