Magyar

 Manninger Márta Sopronban született, 1954. július 11-én. Általános iskolát Sopronban végezte. Tatabányán folytatta a középiskolai tanulmányait, ahol 1972-ben általános asszisztensi, csecsemő-és gyermekgondozónői végzettséget szerzett. 

Sopronba visszakanyarodva 1972-ben, mint gondozónő kezdte pályafutását a Deák téri bölcsődében, majd hamarosan a Király Jenő úti Bölcsődében folytatta. Gondos, szorgalmas, szakmailag kiemelkedő munkája elismeréseként 1979. október 1-től a IV. számú Kossuth Lajos utcai Bölcsőde vezetője lett.  1983-ban megszerezte a szakgondozónői végzettséget.

1984-től az akkori Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, intézményvezető helyettesi teendőkkel bízta meg.

A módszertani bölcsőde vezetője 1994-ben lett. Nyugdíjba vonulásáig a Százszorszép Bölcsőde vezetője, mely együtt járt a módszertani feladatok segítésével.

Az évek során a vezetői teendők mellett szaktanácsadóként is segítette a város és környéke bölcsődéiben a szakmai munka koordinálását, a továbbképzések szervezését, felügyeletét, ellenőrzését.

Munkáját magas szinten nagy hozzáértéssel, emberséggel végezte. Kollégáival mindig megértő, és segítőkész volt. Ugyanakkor a rá bízott bölcsődében nagy gondot fordított a gyermekek szakszerű gondozására nevelésére, megkövetelte a magas színvonalú munkát. Valamennyi dolgozónak lehetőséget adott a szakmai fejlődésre.

Mindezek mellett évekig a BDDSZ Soproni Alapszervezetének titkáraként (1989-2007) képviselte a dolgozók érdekeit, a Magyar Bölcsődék Egyesületében választmányi tagként a szakmát és a szakdolgozók érdekeit képviselte. 

Az eredményes munkáját számos elismerés tükrözi, a múltban a BOMI, majd később a Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde által.  Nem csak a megyében, a régióban, hanem országosan is elismert szakember lett.

Szakmai munkájának legmagasabb elismerésként 2007-ben a szociális nap alkalmából kitüntetésben, 2010-ben a Magyar Bölcsődék Egyesülete által alapított Akócsi Ágnes Díjban részesült. Nyugdíjba vonulásáig, 2012-ig aktívan részt vett a 3 éven aluli kisgyermekek magas szintű ellátásban.

Mély fájdalommal tudatjuk a szakma valamennyi dolgozójával, hogy szeretett kolléganőnk, barátnőnk 2017. május 16.-án, 63 éves korában, türelemmel viselt betegség miatt örökre elaludt, egy nagy űrt hagyva maga után.

Drága Márti! Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy ismerhettünk! Végtelenül szomorúak vagyunk, hogy mosolygós arcodat többé nem láthatjuk!
Nyugodjál békében!               
Emléked őrizzük!

„A mélybe csak tested merül el, csak ő tűnt el a föld alatt,  de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk marad.” /Keszei István/

                           

 Utolsó munkanapján a gyermekekkel 2012.                                Szegeden 2010.

 

 

Munkatársai

 
magyar
A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 2017. május 18-19-én megtartotta XII. Kongresszusát. 
 
Bálint Klára, levezető elnök rövid köszöntője után, Fűrész Tünde miniszteri biztos (EMMI) nyitotta meg a kongresszust és köszöntötte a küldötteket. Fűrész Tünde megnyitójában beszélt a bölcsődei rendszer átalakításáról, a 2018-tól induló új bölcsődei feladat-finanszírozásról, az újonnan bevezetett bölcsődei dajka munkakörről, a bérezésről (pedagógus életpálya, bölcsődei pótlék) és a megváltozott módszertani feladatokról.  Fürész Tünde megnyitóbeszéde vágatlan videófelvételen itt.
 
Richard Pond az EPSU képviseletében üdvözölte a Kongresszusi küldötteket és a BDDSZ tagságát, majd rövid tájékoztatást adott az EPSU-ról és különböző kampányairól, amelyben a BDDSZ is részt vett (pl.: a kanadai kereskedelmi egyezmény elleni CETA Kampány;  az igazságos (progresszív) adózásért folytatott kampány; adócsalás elleni kampány; az egészségügyi privatizáció elleni "Health not for sale" kampány; a béremelés melletti "PayRise" Kampány, az állami befektetések növelése a szociális szektorban kampány, stb.). Úgy véli, hogy nagyon helyes, hogy a gyermekgondozásról, mint befektetésről beszél az Európai Unió, de az EPSU véleménye az, hogy nem elég a gyermekgondozásról, mint befektetésről beszélni, hanem a minőségi gyermekgondozásról kell beszélni! Külön köszönetét fejezte ki, hogy a BDDSZ egész Európában elsőként csatlakozott tevőlegesen az ETUC béremelés kampányához (bővebben itt: PayRise).  Reményét fejezte ki, hogy a BDDSZ csatlakozik az Európai  Közszolgálatok Napjához (június 23.) kötődő béremelési akciónaphoz. Richard Pond köszöntője (tolmácsol Molnár Szilvia) vágatlanul itt.
 
Földiák András SZEF elnök megnyitó beszédében gratulált a BDDSZ-nek, mint a legszervezettebb közszférás szakszervezetnek, majd említette, hogy vélhetően ez az egyetlen terület, amelyet nem fenyeget a digitalizáció veszélye, hiszen remélhetőleg 10 év múlva a kisgyermekeket nem robotok fogják ellátni. Ezt követően beszélt a közszolgálati béremelési anomáliákról, életpályáktról, pótlékokról, a 2017 és 2018-ra vonatkozó minimálbér megállapodásról, illetve arról, hogy a kormány a szakszervezetek béremelési javaslatát fogadta el, még is úgy kommunikálja, mintha az a sajátja lett volna. Földiák András köszöntője vágatlanul itt.
 
A megnyitó blokk zárásaként Acsainé Végvári Katalin (MBE elnök)  köszöntötte a kongresszusi küldötteket, beszélt a pozitív bölcsődei változásokról, a struktúravátlásról, a kedvező finanszírozásról, a módszertani feladatellátás egyesületükre váró feladatairól. Véleménye szerint széles-látókörű, magabiztos kisgyermeknevelőkre van szükség és az egészségügyi szemlélet kigyomlálására; majd beszéde zárásaként jó munkát kívánt a kongresszushoz. Acsainé Végvári katalin köszöntője vágatlanul itt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az első tanácskozási napon az Ügyrend elfogadása után, Szűcs Viktória BDDSZ elnök számolt be az elmúlt öt év munkájáról, amely beszámolót a Kongresszus egyhangúan elfogadott. Az elmúlt 5 év néhány emlékezetes pillanatából készült videó megtekinthető ide kattintva. Elfogadásra került a 2016 évi Mérlegbeszámoló (és kiegészítő melléklete), a Gazdasági Ellenőrző Bizottság ötéves munkájának beszámolója, amelyet Dr. Borosné Csonka Valéria, GEB elnök terjesztett elő és a 2017 évi költségvetés.

Ungi Ferencné az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért kuratóriumának öt éves beszámolóját terjesztette elő, amelyet a Kongresszus egyhangúan elfogadott. Ezúton is köszönjük a kuratórium és  Ungi Ferencné munkáját, aki a beszámolója megtartása után 2017. július 1-jétől lemondott tisztségéről. Az új kuratóriumi elnök felkérése a jövőben fog megtörténni.

A Kongresszus egyhangú szavazattal döntött az Mt. 273.§ szerinti munkajogi védelmet élvező személyekről, Scheer Ferencné, ügyvivő előterjesztésében.
 
A BDDSZ XII. Kongresszusa egyhangú határozatával - dr. Koncz József tiszteletbeli elnöki pozíciójának változatlansága mellett - , Mester Jánosnét, a BDDSZ első elnökét, majd ügyvivőjét a BDDSZ tiszteletbeli elnökévé választotta. A tiszteletbeli elnökké választásról készült videó elérhető itt. Majd a Ptk. módosításának megfelelően az Alapszabály módosítására került sor, melyet követően Petus Márta, ügyvivő előterjesztésében a Kongresszus elfogadta a BDDSZ Középtávú Programját.
 
A második tanácskozási napon a Kongresszus egy perces néma felállással emlékezett  és búcsúzott Gergácz Gyuláné (Mártitól) a BDDSZ Soproni Alapszervezete volt titkárárától, majd folytatva a kongresszus hivatalos részét,  elvégezte a tisztújítást.
A BDDSZ XII. Kongresszusán újonnan választott vezető testületek tagjai:
 
Elnök: Szűcs Viktória
 
Ügyvivő Testület:

- Bálint Klára (Budapest)
- Gyuris Gabriella (Budapest)
- Nagy Éva (Debrecen)
- Nagyné Szilágyi Zsuzsanna (Szeged)
- Petus Márta (Budapest)
- Scheer Ferencné (Budapest)
 
Gazdasági Ellenőrző Bizottság:
- Nagy Ferenc (elnök) (Budapest)
- Dr. Perényiné Fördős Ágnes (tag) (Budapest)
- Mile-Király Beatrix (tag) (Budapest)
 
 
A tisztújítás után a Kongresszus az Alapszabályi kötelezettségéből adódóan döntött az elnök díjazásának elveiről, majd elfogadta Petus Márta, ügyvivő előterjesztésében a Kongresszus Zárónyilatkozatát.
Zárásként, a kimagasló érdekérvényesítő tevékenység elismeréseként átadásra kerültek a szakszervezet által alapított Díszoklevél kitüntetések.
 
Díszoklevél kitüntetésben részesült:
 • Cseke Sándorné (Budapest XVIII. kerület)
 • Guba Balázsné (Tatabánya)
 • Nagy Éva (Debrecen)
 • Scheer Ferencné (Budapest)
 • Tóthné Hetesi Ildikó (Pécs)
A díjak átvétele után, a leköszönt tisztségviselőktől is elbúcsúzott a Kongresszus, megköszönve munkájukat:
 • Guba Balázsné, ügyvivő
 • Mester Jánosné, ügyvivő
 • Radóczyné Tóth Ágnes, ügyvivő
 • Aszódi-Sikter Éva, XIX. kerületi titkár
 • Vincze Lászlóné, békéscsabai mb. titkár
 • Vincze Sándorné, szegedi titkár
 • Dr. Borosné Csonka Valéria, GEB elnök
 • Balázs Istvánné, GEB tag
Az elnöki zárszó után, Bálint Klára, levezető elnök zárta a BDDSZ XII. Kongresszusát és elkészítettük az ETUC béremelés kampányához az alábbi közös fotót:
 
magyar

Bölcsődék Napja alkalmából 2017.04.20-án a Budapesten megrendezett országos ünnepségen köszöntötték a 165. évét ünneplő magyar bölcsődei hálózat dolgozóit és átadták a kiemelkedő bölcsődei munkáért járó Brunszvik Teréz-díjakat, a Magyar Bölcsődék Egyesülete által alapított Akócsi Ágnes-díjakat, valamint Díszoklevelekkel is elismerték a bölcsődei ellátás területén végzett magas színvonalú munkát.

A Kitüntetetteket megtekintheti a bejegyzés címére kattintás után.

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálunk azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen jeles nap alkalmából  az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesültek!

„A bölcsőde nemesít mindent,
mi vele érintkezésbe jő…”
(Marbeau)

Köszöntő
a 165 éves magyar bölcsődei hálózat dolgozóihoz
Bölcsődék Napja alkalmából

Tisztelt Bölcsődei Dolgozók!
Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi dolgozóját abból az alkalomból, hogy idén, április 21-én ünnepeljük az első magyarországi bölcsőde megnyitásának 165. évfordulóját, illetve a hivatásunk elismerésére alapított Bölcsődék Napját!

A bölcsődei rendszer az évfordulós év kezdetével átalakult, új jogi kereteket kapott. A klasszikus bölcsőde megtartása mellett a korábbi bölcsőde-féle, bölcsőde-szerű ellátások is a bölcsőde elnevezést kapták: mini-, családi-, munkahelyi bölcsőde néven. Az "átkeresztelés" mellett, a személyi és tárgyi feltételek, az új bölcsődei formák esetében nem ugyanazok! Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek igénye, szükséglete mindenhol azonos, függetlenül attól, hogy milyen ellátást nyújtó településen él. Az azonos gyermeki jogok és szükségletek, azonos feltételeket kívánnak! A hátrányos helyzetű településeken pedig lehetőleg még magasabb szintű ellátást, mint a gazdag, vagy átlagosnak mondott térségben. Ezért közös jövőbeli feladatunk, hogy a klasszikus bölcsődékben folyó minőségi szakmai munka feltételeit kiterjesztessük az új ellátástípusokra is, mert a bölcsőde szó és annak jelentéstartalma valamennyiünket kötelez!

Az átállás és átalakulás időszakában fontosnak tartom Szent Pál apostol gondolatát idézve azt is, hogy: Ne azt keressük, ami széthúz és megoszt bennünket, hanem azt, ami összeköt. Csak ily módon érhetünk el eredményeket!

A ránk bízott, kiszolgáltatott gyermek iránt érzett felelősség és szeretet, a gyermekek joga és mindenekfelett álló érdeke a legfontosabb cél, ami összeköt bennünket! Szakmánk kulcsa saját kezünkben van, amely a szakértelmünkben, az inkluzív gyermekcentrikus gondolkodásunkban, fáradhatatlan cselekvésünkben gyökerezik és nyilvánul meg. Ezt a kulcsot nemzedékről-nemzedékre adjuk át, őrizve és fejlesztve értékeinket.

A bölcsőde érték, a mai társadalom számára a közjót szolgálja. A bölcsődei dolgozók értéket adnak, értéket közvetítenek és teremtenek, stabil alapot adva szocializálják, nevelik, gondozzák a legkisebbeket. Épp ezért ezen értékteremtő hivatás, azonos elveken nyugvó, a jelenleginél magasabb társadalmi megbecsülést és elismerést kíván minden bölcsődei dolgozó számára! Ahogyan a Bölcsődék Napja gondozás-nevelés nélküli munkanapként való - feltétel nélküli - biztosítása az ország minden bölcsődei dolgozójának egyaránt! Feladataink és céljaink elérésén közösen kell munkálkodnunk!

A megvalósítandó céljaink teljesülése mellett kívánom, hogy a 165 éves magyar bölcsődei hálózat kiválóságainak példájából töltekezve neveljék, gondozzák a legmagasabb szintű szakértelemmel, türelemmel és szeretettel a gyermekeket!

Szervezetünk és a magam nevében ezúton megköszönöm a koragyermekkori nevelés, gondozás terén végzett odaadó munkájukat, szakmájuk és a legkisebbek ügye melletti kitartásukat. Valamennyiük számára kívánok csillogó gyermekszemeket, további szakmai sikereket, nélkülözésmentes életet, jó egészséget és sok boldogságot!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálok azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen jeles nap alkalmából a helyi, illetve az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesülnek!

Budapest, 2017. április 19.

Üdvözlettel:
Szűcs Viktória,
BDDSZ elnök

(A köszöntő letölthtő a csatományból.)

"A Bölcsődék Napja alkalmából tisztelettel köszöntelek és egyben üdvözlöm a magyarországi bölcsődék valamennyi do|gozőját és a BDDSZ tagjait.
Idén április 21-én ünnepeljük az első magyarországi bölcsőde megnyitásának 165. évfordulóját, amely jól példázza, milyen nagy hagyományokra tekint vissza a bölcsődei
kisgyermeknevelői hivatás.
Az elmúlt évtizedekben a BDDSZ nagyon komoly harcot folytatott azért, hogy a területen dolgozók ne csak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülésben is részesüljenek, kereseteik
növekedjenek, munkakörülményeik javuljanak...." 

Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) elnöke Bölcsődék Napja alkalmából köszöntötte a bölcsődei dolgozókat és a BDDSZ tagjait. 

A teljes köszöntő a bejegyzés címére kattintás után érhető el, vagy a csatolmányból.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden kedves tagunknak, bölcsődei dolgozónak és olvasónknak!

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

Szűcs Viktória, elnök

Bogóné Juhász Orsolya, irodavezető

Godó Dóra, szervezési - és kommunikációs titkár

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Beáta és Izolda nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
98%
nem
2%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 60

Találj meg minket a Facebook-on

Régi BDDSZ honlap

Hirdetés