Ez egy: 
Jogszabály

Mint ahogyan a 2016. július 6. napján készített bejegyzésünkben már közreadtuk, a jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonja a szociális ágazati és a kiegészítő pótlékot egy pótlékká, amelyet szociális ágazati összevont pótlékként kell majd a munkáltatóknak (egyetlen hónapig) továbbfolyósítani.  

{2017. január 1-jétől a minimálbér és garantált bérminimum változása, illetve az összevont szociális pótlék 7,5 Mrd Ft-tal történő megemelése miatt új, magasabb illetményekkel kell majd számolni, az érintetteknek. Illetve az összevont szociális pótlékot kapók köréből kikerülnek a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, akiknél a bölcsődei pótlékot kell majd alkalmazni a jövőben.}

Felhívjuk a figyelmet, hogy sajnos a pótlék mértéke a 2016. december 1-jétől esedékesé váló összevonással (a nyáron visszamenőlegesen is elvégzett néhány illetményfokozatot érintő korrekció kivételével) nem változtak, azok mindösszesen matematikailag kerültek összeadásra.

A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) találhatóak meg az ágazati pótlékok szabályozása, amelyet módosított az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet. (Megjelent a Magyar Közlöny 2016. évi 78. számában

Íme részletesen a változások:

A kormányrendelet 15/A. §-a 2016. december 1-jétől a következőként szabályozza a kérdést:
15/A.  § (1) A közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat
Pedagógus munkakörök a bölcsődében: "diplomás" kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, pszichológus, szaktanácsadó.
Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben: nevelő, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, nevelőszülői tanácsadó, javítóintézeti utógondozó, szakoktató, nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon vezető, otthonvezető, javítóintézetben, gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója, örökbefogadási tanácsadó)

(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. (Azaz, a Kjt. 87/A§-ban leírtak szerint kell eljárni!)
A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A 15/B. § hatályát veszti.

Röviden összefoglalva: 2016. december 1-jétől megszűnik az eddigi szociális ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék. Helyettük bevezetésre kerül az ún. szociális ágazati összevont pótlék. 

Bízunk abban, hogy a korábban folyósított két szociális pótlék helyes mértékben került eredendően megállapításra, ellenkező esetben az új összevont szociális ágazati pótlék jogszabályban rögzített mértékétől eltérés mutatkozhat a korábbi két pótlék matematikai összeadása után kapott eredménytől, ezen esetekben szükségesnek tartjuk revízió keretében a munkáltatói korrekciók elvégzését.

Természetesen ahogy eddig is, úgy ezután is, megkeresésre tagjainknak segítséget nyújtunk!

 

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Ábrahám nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 62

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés