Ez egy: 
Jogszabály

       Új, szakágazatunkat (bölcsőde) érintő jogszabályok és Jogszabályváltozások  2014. január 1-jétől

 

 

I.          A minimálbér és a garantált bérminimum 2014. évi összege

A Kormány 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2014. január elsejétől havibér alkalmazása esetén 101 500, hetibér alkalmazása esetén 23 360, napibér esetén 4670, órabér alkalmazása esetén 584 forint.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13211.pdf

A 2013. évi 211-es Magyar Közlönyből kiemelt vonatkozó oldalakat ld. a csatolmányban.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.        Közalkalmazotti bértábla 2014.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2014. évben.

(A közalkalmazotti illetménytáblát a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza, mely SAJNOS! 2008-óta változatlan!)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf

A 2013. évi 216-os Magyar Közlönyből kiemelt, vonatkozó oldalt ld. a csatolmányban

A 2014 évi Közalkalmazotti illetménytábla bruttó/nettó tételeit – mely tartalmazza az előző évihez történő összehasonlítását - külön táblázatban csatoljuk!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.      Bérkompenzáció 2014

Továbbra is működteti a Kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációját a közszférában, az erről szóló rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 220-as számában.http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13220.pdf

Fontos! Január 15-ig mindenki töltse ki és juttassa el a rendelet 5. sz. melléklete szerinti NYILATKOZATÁT a munkáltatóján keresztül az illetmény számfejtő hely felé!

A munkáltató által is kitöltött, leigazolt nyilatkozatból a dolgozó egy példányt kell kapjon, melyet 5 évig meg kell őriznie!

A 2013. évi 220-as közlönyből a vonatkozó oldalakat ld. a csatolmányban.

Figyelem! Kitöltésbeli segítséget szükség esetén szívesen nyújtunk!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IV. Kjt. módosulás, az erkölcsi bizonyítvány költségét a munkáltatónak meg kell téríteni!

 

2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról*

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3. § Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének a feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a (2d) es (2e) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés. Amennyiben a közalkalmazott nem büntetett előéletű, részére a hatósági igazolvány kiállítatásának költségét a munkáltató megtéríti. (5. §)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf

A 2013. évi 218-as Magyar Közlönyből kiemelt, vonatkozó oldalakat ld. a csatolmányban

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.        A Kormány 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Speciális otthonban, TEGYESZ-ben, stb.. dolgozók új pótléka, nevelőszülői rendelkezések változása.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13222.pdf

A 2013. évi 222-es Magyar Közlönyből kiemelt, vonatkozó oldalt ld. a csatolmányban

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.      2014. évi Költségvetési Törvény

Többek között:       Bölcsődei Normatíva

Gyermekétkeztetés normatívája

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf

A 2013. évi 216-os Magyar Közlönyből kiemelt, vonatkozó oldalt ld. a csatolmányban

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.     GYED Extra és Bölcsőde?!  Avagy újabb jogszabályi koherencia zavar!???

A GYED Extra bevezetésével a gyermek egy éves kora után a GYED megtartásával kereső tevékenységet végezhet a szülő, mindezt bölcsődei vagy CSANA ellátás igénybevétele mellett. – 2013. évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13213.pdf

Mindezen új rendelkezést a gyermekvédelmi törvény nem követi le, itt megmaradtak a régi szabályok:

Gyermekek napközbeni ellátása

„41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül!,

A gyermekjóléti alapellátások körében a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó általános szabályok módosítása többirányú. Egyrészt kifejezésre juttatja, hogy napközbeni ellátást az olyan családban élő gyermek számára is indokolt megszervezni, akinek szülei munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük miatt nem tudnak a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni. Az ellátás biztosításának különös indokoltsága akkor is fennáll, ha a szülő gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díjban részesül. A vonatkozó jogszabályok értelmében ugyanis mind a gyermekgondozási segélyben, mind az ápolási díjban részesülő személy végezhet napi 4 órában keresőtevékenységet.  Másrészt megjeleníti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést. A módosítás arról rendelkezik, hogy a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartamának lehetőség szerint a szülő munkarendjéhez kell igazodnia.

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -

a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,

b) a családi napközi,

c) a családi gyermekfelügyelet,

d) a házi gyermekfelügyelet,

e) az alternatív napközbeni ellátás.”

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII.   A bölcsőde orvosra vonatkozó szabályok (15/1998. NM rendelet) módosulása

Előzmény:

A gyermekorvosra vonatkozó szabály: 2003. 08.16-ig  gyermekcsoportonként havi 6 óra volt, majd ezt követően lett gyermekcsoportonként havi 4 óra. Mindez 2013. július 1-től dec. 31-ig pedig bölcsődénként havi 4 óra lett. 2014. január 1-jétől visszaáll a régi szabály a havi 4 óra gyermekcsoportonként!

ld: Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a szociális

ágazatba tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13221.pdf

A 2013. évi 221-es Magyar Közlönyből kiemelt, vonatkozó oldalt ld. a csatolmányban (bölcsődeorvos 8. oldalon)

 

Az összeállítást készítette: Szűcs Viktória BDDSZ elnök

Budapest, 2014. január 2.

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Timót nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés