„A bölcsőde nemesít mindent,
mi vele érintkezésbe jő…”
(Marbeau)

Köszöntő
a 165 éves magyar bölcsődei hálózat dolgozóihoz
Bölcsődék Napja alkalmából

 

Tisztelt Bölcsődei Dolgozók!
Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi dolgozóját abból az alkalomból, hogy idén, április 21-én ünnepeljük az első magyarországi bölcsőde megnyitásának 165. évfordulóját, illetve a hivatásunk elismerésére alapított Bölcsődék Napját!

A bölcsődei rendszer az évfordulós év kezdetével átalakult, új jogi kereteket kapott. A klasszikus bölcsőde megtartása mellett a korábbi bölcsőde-féle, bölcsőde-szerű ellátások is a bölcsőde elnevezést kapták: mini-, családi-, munkahelyi bölcsőde néven. Az "átkeresztelés" mellett, a személyi és tárgyi feltételek, az új bölcsődei formák esetében nem ugyanazok! Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek igénye, szükséglete mindenhol azonos, függetlenül attól, hogy milyen ellátást nyújtó településen él. Az azonos gyermeki jogok és szükségletek, azonos feltételeket kívánnak! A hátrányos helyzetű településeken pedig lehetőleg még magasabb szintű ellátást, mint a gazdag, vagy átlagosnak mondott térségben. Ezért közös jövőbeli feladatunk, hogy a klasszikus bölcsődékben folyó minőségi szakmai munka feltételeit kiterjesztessük az új ellátástípusokra is, mert a bölcsőde szó és annak jelentéstartalma valamennyiünket kötelez!

Az átállás és átalakulás időszakában fontosnak tartom Szent Pál apostol gondolatát idézve azt is, hogy: Ne azt keressük, ami széthúz és megoszt bennünket, hanem azt, ami összeköt. Csak ily módon érhetünk el eredményeket!

A ránk bízott, kiszolgáltatott gyermek iránt érzett felelősség és szeretet, a gyermekek joga és mindenekfelett álló érdeke a legfontosabb cél, ami összeköt bennünket! Szakmánk kulcsa saját kezünkben van, amely a szakértelmünkben, az inkluzív gyermekcentrikus gondolkodásunkban, fáradhatatlan cselekvésünkben gyökerezik és nyilvánul meg. Ezt a kulcsot nemzedékről-nemzedékre adjuk át, őrizve és fejlesztve értékeinket.

A bölcsőde érték, a mai társadalom számára a közjót szolgálja. A bölcsődei dolgozók értéket adnak, értéket közvetítenek és teremtenek, stabil alapot adva szocializálják, nevelik, gondozzák a legkisebbeket. Épp ezért ezen értékteremtő hivatás, azonos elveken nyugvó, a jelenleginél magasabb társadalmi megbecsülést és elismerést kíván minden bölcsődei dolgozó számára! Ahogyan a Bölcsődék Napja gondozás-nevelés nélküli munkanapként való - feltétel nélküli - biztosítása az ország minden bölcsődei dolgozójának egyaránt! Feladataink és céljaink elérésén közösen kell munkálkodnunk!

A megvalósítandó céljaink teljesülése mellett kívánom, hogy a 165 éves magyar bölcsődei hálózat kiválóságainak példájából töltekezve neveljék, gondozzák a legmagasabb szintű szakértelemmel, türelemmel és szeretettel a gyermekeket!

Szervezetünk és a magam nevében ezúton megköszönöm a koragyermekkori nevelés, gondozás terén végzett odaadó munkájukat, szakmájuk és a legkisebbek ügye melletti kitartásukat. Valamennyiük számára kívánok csillogó gyermekszemeket, további szakmai sikereket, nélkülözésmentes életet, jó egészséget és sok boldogságot!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálok azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen jeles nap alkalmából a helyi, illetve az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesülnek!

Budapest, 2017. április 19.

Üdvözlettel:
Szűcs Viktória,
BDDSZ elnök

(A köszöntő letölthtő a csatományból.)

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Marcell nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 62

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés