Magyar

Kiadványok

 Az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című felhasználói dokumentáció értelmezéséhez megjelent a bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára íródott Kiegészítő útmutató.

"A Kiegészítő útmutató az általános útmutatóval együtt értelmezendő és használható, ugyanis az előbbi kizárólag azokat a specialitásokat tartalmazza, amelyekkel együtt határozható meg pontosan és a maga egyediségében az a munka, amely a gyermekjólét ezen szegmensében dolgozók mindennapjaiban jelentkezik."

Elérhető ide kattintva.

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2018. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeiről. A miniszter 35 000 főben határozta meg a 2018. évre
vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot. A Közlemény megtekinthető ide kattintva.

 

Forrás: www.oktatas.hu

Helyzetkép a kisgyermekek napközbeni ellátásairól, 2015 – Alapvető változások előtt (2016.szeptember 28.)

"A kisgyermekek, így elsősorban a három éven aluliak napközbeni ellátásának biztosítását a gyermekvédelmi törvény a települési, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok feladataként írja elő. A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő bölcsődei ellátást csak a 10 ezer főnél népesebb településeken kell kötelezően biztosítani, ezért a feladatellátást a kisebb településekhez tartozó önkormányzatok könnyebben megszervezhető intézménytípusok működtetésével, valamint önkormányzati társulás útján, esetleg civil vagy egyházi fenntartó bevonásával próbálják megoldani. 2015-ben 2446 településen 63 480 három éven aluli gyermeknek – a korosztály 23%-ának – nem volt hozzáférhető a napközbeni ellátás semmilyen formája helyben."

A Statisztikai Tükör  fent hivatkozott száma itt olvasható.

Forrás: www.ksh.hu

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az egész EU-ban javítsuk a kisgyermekkori nevelési rendszerek minőségét és hatékonyságát. Ahhoz, hogy minden ember sikeres életet élhessen, jó minőségű és elérhető kisgyermekkori nevelési rendszerekre van szükség. Ezért a kisgyermekek részére nyújtott színvonalas és megfizethető koragyermekkori nevelést és gondozást az Európai Unió tagállamai továbbra is kiemelt prioritásnak tekintik.

Az Európai Bizottság égisze alatt működő, a kisgyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport jelentése (2014. október)

A bölcsődékben  dolgozóknak óriási felelősséggel kell szembenéznie nap mint nap, hiszen a munkakörrel járó büntetőjogi, polgári jogi, gyermekvédelmi felelősség mellett a szakmai munkájuk során a jövő generációjának kiteljesedési alapjait fektetik le. A munkájuk anyagilag még sincs megbecsülve, hiszen a legtöbben kiváló szakmai tudásuk ellenére sem visznek haza nettó 90. 000 Ft-nál többet.
 
De hogyan várhatunk el nyugodt, kiegyensúlyozott, megértő, lelkes fejlesztő nevelői munkát, mialatt a saját megélhetésük gondjaival kell megküzdeniük minden egyes nap a bölcsődei dolgozóknak?

Kattintson a bejegyzés címére a részletekért!

Helyzetkép a kisgyermekek napközbeni ellátásáról, 2014 (KSH - Statisztikai Tülör 2015/67. szám)

Területi lefedettség A szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elve továbbra sem tud teljes mértékben érvényre jutni. 2014-ben 2592 településen az ott élő 65 338, 3 éven aluli gyermeknek helyben nem volt hozzáférhető sem a bölcsődei, sem a családi napközis ellátás; közülük sokuknak az ellátás egyetlen más formája sem, annak ellenére, hogy további 153 településen a gyermekjóléti ellátások helyett óvoda-bölcsődei csoportokban oldották meg a gyermekek elhelyezését. A 3 évesnél fiatalabb gyermekek 22%-a élt olyan településen, ahol helyben nem biztosított semmilyen napközbeni ellátás.

A Statisztikai Tükör  2015/67. száma itt olvasható.

Forrás: www.ksh.hu

A BDDSZ első 25 éve

A 25. Jubileumi évfordulóra készült kiadványunk összefoglalja a BDDSZ tevékenységét a kezdetektől.

Az összefoglaló mellett egy, a bölcsődékhez, vagy a BDDSZ-hez köthető időszalaggal tesszük átláthatóbbá az elmúlt 25 év főbb témáit és a fontosabb eseményeket, dátumokat.

A kiadványunk második felében tisztségviselők, tagok visszaemlékezéseivel probáltuk személyesebben, megfoghatóbban megjeleníteni tevékenységünket.

A kiadvány a csatolmányból letölthető.

Minden szerzőnek köszönet az írásért!

 

Megjelent: 2014.december 1-jén

 

 KSH Helyzetkép a kisgyermekek napközbeni ellátásáról, 2013 – Kötelezettségek, lehetőségek, tények (Statisztikai Tükör 2014/82 sz.)

Augusztus 1-jén jelent meg a KSH gondozásában egy átfogó helyzezetkép a bölcsődei férőhelyek alakulásáról, a dolgozók kereseti viszonyairól.

A KSH legfrissebb kiadványa is bemutatja a bölcsődei dolgozók méltánytalanul alacsony bérét; mely alátámasztja a bérek rendezésének szükségességét!

"A szociális ágazatban 2010 és 2013 között a nettó keresetek reálértéke 20 százalékkal esett vissza, ugyanezen időszakban, a gyermekek napközbeni ellátásában dolgozók összességében 31 százalékos reálbér-csökkenéssel szembesültek." 

Kattintson a részletekért!

  A Gyerekesély projekt módszertani fejlesztéseinek egyik terméke, a Biztos Kezdet sorozat két kötete immár      online is elérhető. A kötetsorozat célkitűzése, hogy a hazai szakemberek számára magyar nyelven, közérthető    formában tegye elérhetővé a koragyermekkor kulcskérdéseiről szóló kurrens nemzetközi és hazai szakirodalom,  valamint a releváns magyar (társadalmi és intézményi) vonatkozások együttes elemzését.

    Ezáltal célja az is, hogy a kisgyerekek fejlődéséről alkotott modern tudást és szemléletet a társszakmák széles körében    közvetítse. A projekt céljaival és feladataival összhangban a kötetekben az ismeretek olyan összefoglalására törekedtek a  szerzők, amely egyarántszem előtt tartja a koragyermekkori fejlődést meghatározó biológiai, fejlődés(lélek)tani és társadalmi tényezőket, azok kölcsönhatását, valamint a legkiszolgáltatottabbhelyzetben élő gyermekek fejlődésének kérdését is.

 

Az első kötet (A génektől a társadalomig:a koragyermekkori fejlődés színterei) letölthető innen.

A második (A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások) letölthető innen.

forrás: www.csagyi.hu  

Az Embertárs folyóirat 2012.évi 3. számában jelent meg Petus Márta XVIII. kerületi integrációs koordinátor írása a fogyatékos gyermek bölcsődei integrációjáról.

Az írás teljes terjedelemben olvasható a csatolmányban.

Oldalak


Megosztás:


Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Erzsébet nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
98%
nem
2%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 56

Találj meg minket a Facebook-on

Régi BDDSZ honlap

Hirdetés